Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Praze

Carousel vybraných článků

Rozcestník

EVVO v hl. m. Praze je zajišťováno v souladu s krajskou koncepcí EVVO pro hl. m. Prahu (dále jen KK EVVO) a navazujícími akčními plány KK EVVO. K pilířům EVVO v Praze patří školy a školská zařízení a nestátní neziskové organizace, mezi nimi zejména střediska ekologické výchovyKoordinaci aktivit v oblasti EVVO pro hl. m. Prahu zajišťuje krajský koordinátor EVVO v hl. m. Praze v rámci odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP). V rámci MHMP je oblast EVVO dále v působnosti a odboru školství a mládeže (SML MHMP). Stěžejními projekty hl. m. Prahy v této oblasti jsou např. projekty ekologických výukových programů pro školyprojekty exkurzí pro pražské školy, projekty vzdělávání pedagogických pracovníků, projekt podpory ekoporadenství, kampaň ke Dni Země, Krajská konference EVVO nebo soubory aktivit v oblasti přípravy informačních materiálů pro veřejnost. Aktivity v oblasti EVVO realizují také další organizace v působnosti města. Zdrojem financí pro oblast EVVO v Praze je převážně rozpočet hl. m. Prahy, část projektů je financována či spolufinancována také z dalších zdrojů

Kontaktní informace

Ing. Petr Holý

krajský koordinátor EVVO v Praze, oddělení environmentálních projektů OCP MHMP

Adresa 110 00 Praha 1, Jungmannova 35/29
Tel. 236 00 4257
E-mail petr.holy@praha.eu

Aktuálně k EVVO v Praze

Carousel vybraných článků

Portál životního prostředí
13.06.2024

RE-USE sobota na Dvacítce

MČ Praha 20 – Horní Počernice organizuje RE-USE den pro svoje občany. Dejte věcem druhou šanci!  Přineste, co unesete!

Portál životního prostředí
27.05.2024

Reuse dny opět na Desítce

Stejně jako v posledních dvou letech, i letos se můžete vypravit na náměstí před obchodním centrem Cíl v Záběhlicích v ulici Topolová na akci Reuse den, která se uskuteční v sobotu 8.6. 2024 v době...

Carousel vybraných článků