Informace z NNO, škol a dalších subjektů a pro NNO, školy a další subjekty

Celkem záznamů: 18

Praha ve spolupráci se Středočeským krajem spouští Návštěvnickou hru – Putování po střediscích ekologické výchovy

30.04.2024 - Cílem hry je představit obyvatelům Prahy a Středočeského kraje vybraná zapojená ekocentra, kde mohou návštěvou tohoto ekocentra získat jeden ze 6 dílků skládačky, schematické mapy. Jednotlivé dílky...

Ve dnech 26. – 29.4.2024 se uskuteční již tradiční City Nature Challenge

28.03.2024 - V letošním roce se do této výzvy přihlásilo 5 českých měst a to Praha, Brno, České Budějovice, Uherské hradiště a Ostrava – Veselsko.  Cílem projektu, který do České republiky přivedlo Národní...

Re-use na školách - krejčovská dílna UMPRUM

14.03.2024 - V rámci celoživotního vzdělávání nabízí UMPRUM zájemcům různého věku, vzdělání a odbornosti kurz ÚPRAV A UPCYKLINGU TEXTILU.

Re-use kurzy pokračují - opravárenské dílny pro veřejnost na SOŠ Jarov

28.02.2024 - Hlavní město Praha ve spolupráci se Střední odbornou školou Jarov připravili kurz oprav drobného nábytku pro veřejnost.

Informace ke školnímu sběru papíru, plastů a kovů v roce 2023

10.11.2023 - Od 1. 1. 2021 nastaly všem školám na území hl. m. Prahy, které organizují tzv. školní sběr, nové povinnosti vyplývající z nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

Zářijové číslo Pražské EVVOluce v roce 2023 – Jídlo a suroviny

15.09.2023 - Podzimní číslo našeho časopisu o ekovýchově v Praze věnujeme tématu jídla, lokálnosti a udržitelnosti v rámci této problematiky a tématům souvisejícím.

Školám a dalším subjektům jsou od září 2023 k dispozici nové sady ekologických výukových programů (EVP) pro školní rok 2023/2024

14.09.2023 - Hlavní město Praha podporuje realizaci EVP již od roku 2008 v rámci své systémové podpory stěžejních aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu s realizací Krajské koncepce EVVO a návazných Akčních...

Krajská konference o ekovýchově v Praze 2023 – biodiverzita v Praze

05.09.2023 - Tématem 14. pražské krajské konference EVVO bude Biodiverzita aneb bohatství života v Praze. Konference je určena pro pedagogy škol, lektory EVVO, ekoporadce a všechny, které zajímá ekovýchova a...

Voda je život 2023 v parku Přátelství

20.06.2023 - 13. června 2023 proběhla v parku Přátelství v Praze 9 celodenní akce pro veřejnost s názvem Voda je život 2023. Akce představila veřejnosti různá témata týkající se adaptace hl. m. Prahy na změnu...

Nové číslo časopisu Pražská EVVOluce - 2/2023 – Zvířata v Praze

19.06.2023 - Letní číslo časopisu Pražská EVVOluce je věnováno tentokrát zvířatům v Praze a péči o ně. Významná část textů se zabývá volně žijícími zvířaty v lidské péči, tedy Záchrannými stanicemi či zookoutky...

24. května 2023 proběhla v parku Lannova vzdělávací akce pro širokou veřejnost na oslavu všech opylovatelů

16.06.2023 - 24. května 2023 se uskutečnila v parku Lannova vzdělávací akce pro širokou veřejnost, která byla oslavou mezinárodního Dne včel. Vzdělávací akce byla tematicky zaměřená na všechny hmyzí opylovatele...

Osvětová kampaň Voda je život 2023

31.05.2023 - Dne 13. 6. 2023 se uskuteční venkovní osvětová kampaň Voda je život, která veřejnosti představí Adaptaci hl. m. Prahy na změnu klimatu. Tématem letošní kampaně je téma "Důležitost vody ve městě"

24. května 2023 pořádá hlavní město Praha v parku Lannova vzdělávací akci Den včel a ostatních opylovatelů

15.05.2023 - Hmyzí opylovatelé jsou nepostradatelnou součástí všech ekosystémů na naší planetě. I proto se Praha rozhodla vzdát holt těmto drobným a často přehlíženým živočichům a uspořádat vzdělávací akci,...

18. ročník oslav Dne Země - v parku Lannova

12.04.2023 - 27. dubna 2023 se uskuteční v parku Lannova v Praze tradiční oslava Dne Země pořádaná hl. m. Prahou. Tématem letošní oslavy je druhová rozmanitost městské přírody.

Zájemcům jsou k dispozici další 4 online přednášky k tématu ochrany klimatu a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

08.02.2023 - Hlavní město Praha v roce 2020 finančně podpořilo projekt Aplikace modelu převrácená učebna pro výuku kurzů environmentální výchovy na vysokých školách (projekt byl financován Státním fondem...

Proběhla 13. krajská konference EVVO hl. m. Prahy na téma vzdělávání a výchova ke kritickému myšlení

02.12.2022 - Letošní konference proběhla po dvou letech Covidu 19 opět prezenčně. Uskutečnila se v konferenčním sále hotelu Artemis na Praze 8. Účastníci však mohli konferenci sledovat i online formou. Celkem...

Žáci navrhli adaptační opatření na školách

14.01.2020 - Ve školním roce 2018/2019 pořádala Praha ekovýchovný program na školách Adaptace na změnu klimatu, stavitelé města. Výsledkem programu bylo navržení adaptačních opatření a jejich prezentace před...