Kalendář akcí v oblasti životního prostředí a ekologické výchovy na území hl. m. Prahy

Kalendář akcí v oblasti životního prostředí a EVVO zobrazuje vybrané akce konané na území hl. m. Prahy související s ochranou a péčí o životní prostředí v Praze a s environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou (EVVO). K dispozici je mapová verze Kalendáře (níže) a také textová podoba. Zde můžete zaevidovat Vámi pořádané akce v této oblasti, které proběhnou na území hl. m. Prahy.