Kalendář akcí v oblasti životního prostředí a EVVO zobrazuje vybrané akce konané na území hl. m. Prahy související s ochranou a péčí o životní prostředí v Praze a s environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou (EVVO). K dispozici je textová verze Kalendáře (níže) a také mapová podoba. Zde můžete zaevidovat Vámi pořádané akce v této oblasti, které proběhnou na území hl. m. Prahy.