Klima a jeho ochrana, adaptace na změnu klimatu

Rozcestník

Hl. m. Praha se v roce 2018 připojilo k mezinárodní iniciativě Paktu Starostů a Primátorů, pod který přešla iniciativa Mayors Adapt. V rámci této aktivity byla schválena usnesením Rady hl.m. Prahy Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, na jejímž základě byl zpracován Implementační plán  pro roky 2018 a 2019 schválený  Radou hl. m. Prahy v červnu 2018 a návazný Implementační plán pro roky 2020-2024 schválený Radou hl. m. Prahy v září 2020. V červnu 2019 byl přijat tzv. Klimatický závazek hl. m. Prahy, kterým byl potvrzen a navýšen příslib snížení produkce emisí skleníkových plynů na území hl. m. Prahy, zejména CO2o 45% v porovnání s rokem 2010. Kombinace tvorby akčního plánu pro naplnění Klimatického závazku a předchozí strategie k adaptaci na změnu klimatu finálně vedla k vytvoření a přijetí dokumentu Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030, který je nyní jak vlastním strategickým dokumentem metropole k přijetí opatření ke snížení klimatických dopadů města, tak naplněním mezinárodního závazku Paktu starostů a primátorů. Zároveň tvoří klíčový podklad pro čtyři zásadní pilíře klimaticky odpovědné politiky města – udržitelnou energetiku a správu budov, udržitelnou mobilitu, cirkulární ekonomiku a adaptační opatření.

Upozornění, naše tipy, další informace

Upozornění

Další informace

Carousel vybraných článků

Aktuálně k ochraně klimatu v Praze

Carousel vybraných článků

Portál životního prostředí
27.05.2024

Reuse dny opět na Desítce

Stejně jako v posledních dvou letech, i letos se můžete vypravit na náměstí před obchodním centrem Cíl v Záběhlicích v ulici Topolová na akci Reuse den, která se uskuteční v sobotu 8.6. 2024 v době...

Ekovýchova
04.07.2023

Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2023

Praha životní prostředí - Rychlé informace - je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to...

Ekovýchova
20.06.2023

Voda je život 2023 v parku Přátelství

13. června 2023 proběhla v parku Přátelství v Praze 9 celodenní akce pro veřejnost s názvem Voda je život 2023. Akce představila veřejnosti různá témata týkající se adaptace hl. m. Prahy na změnu...

Carousel vybraných článků

Doporučujeme