Klima a jeho ochrana, adaptace na změnu klimatu

Rozcestník

Hl. m. Praha se v roce 2018 připojilo k mezinárodní iniciativě Paktu Starostů a Primátorů, pod který přešla iniciativa Mayors Adapt. V rámci této aktivity byla schválena usnesením Rady hl.m. Prahy Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, na jejímž základě byl zpracován Implementační plán  pro roky 2018 a 2019 schválený  Radou hl. m. Prahy v červnu 2018 a návazný Implementační plán pro roky 2020-2024 schválený Radou hl. m. Prahy v září 2020. V červnu 2019 byl přijat tzv. Klimatický závazek hl. m. Prahy, kterým byl potvrzen a navýšen příslib snížení produkce emisí skleníkových plynů na území hl. m. Prahy, zejména CO2o 45% v porovnání s rokem 2010. Kombinace tvorby akčního plánu pro naplnění Klimatického závazku a předchozí strategie k adaptaci na změnu klimatu finálně vedla k vytvoření a přijetí dokumentu Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030, který je nyní jak vlastním strategickým dokumentem metropole k přijetí opatření ke snížení klimatických dopadů města, tak naplněním mezinárodního závazku Paktu starostů a primátorů. Zároveň tvoří klíčový podklad pro čtyři zásadní pilíře klimaticky odpovědné politiky města – udržitelnou energetiku a správu budov, udržitelnou mobilitu, cirkulární ekonomiku a adaptační opatření.

Upozornění, naše tipy, další informace

Upozornění

Další informace

Carousel vybraných článků

Aktuálně k ochraně klimatu v Praze

Carousel vybraných článků

Ekovýchova
04.07.2023

Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2023

Praha životní prostředí - Rychlé informace - je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to...

Ekovýchova
20.06.2023

Voda je život 2023 v parku Přátelství

13. června 2023 proběhla v parku Přátelství v Praze 9 celodenní akce pro veřejnost s názvem Voda je život 2023. Akce představila veřejnosti různá témata týkající se adaptace hl. m. Prahy na změnu...

Ekovýchova
31.05.2023

Osvětová kampaň Voda je život 2023

Dne 13. 6. 2023 se uskuteční venkovní osvětová kampaň Voda je život, která veřejnosti představí Adaptaci hl. m. Prahy na změnu klimatu. Tématem letošní kampaně je téma "Důležitost vody ve městě"

Carousel vybraných článků

Doporučujeme