Opatření obecné povahy

Zákonem č. 150/2010 Sb., účinným od 1.8.2010, byl novelizován zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Tento zákon zavedl povinnost příslušného vodoprávního úřadu vydávat některá opatření formou opatření obecné povahy v souladu s ust. §115a vodního zákona.

OCP MHMP pro potřeby projednání opatření obecné povahy o stanovení záplavových území vodního toku Rokytka a jejích přítoků zpřístupňuje část dokumentace - situace s vyznačením rozsahu záplavových území. Složka mapových podkladů ve formátu PDF

Tab 1. Opatření obecné povahy vydávaná Odborem ochrany prostředí MHMP (v období od 1. 5. 2012 do 31. 3. 2015 Odborem životního prostředí MHMP) dle výše uvedených ustanovení týkající se záplavových území a ochranných pásem vodních děl:

název opatření odkaz na  návrh opatření, vč. výkresů  znění opatření obecné povahy
Stanovení a změna stanovení záplavových území vodního toku Botič a jeho přítoků Pitkovický potok, bezejmenný levostranný přítok Pitkovického potoka, bezejmenný pravostranný přítok Pitkovického potoka, Slatinský potok, potok „V Alejích“, Sukovský potok, Hájecký potok, Milíčovský potok, Měcholupský potok, Košíkovský potok, Chodovecký potok, potok „Formanka“ a potok „Dobrá voda“; nabytí účinnosti 18. 3. 2024

NOVÉ!!!

Situace s vyznačením záplavového území

Opatření obecné povahy

Změna stanovení záplavového území Litovicko - Šáreckého potoka a jeho přítoků Lysolajský potok (Housle), potok „K Dubovému mlýnu“, Nebušický potok, Krutecký potok, levostranný přítok Kruteckého potoka, potok „Zlodějka“, potok „Světluška“, Řepský potok, Zličínský potok a Sobínský potok, v katastrálních územích Dejvice, Liboc, Lysolaje, Nebušice, Ruzyně, Řepy, Sobín, Veleslavín, Vokovice a Zličín;   nabytí účinnosti 15. 6. 2023

 

Situace s vyznačením záplavového území

 

Opatření obecné povahy
Změna stanovení záplavového území Dalejského potoka v úseku ř.km 0,35 - 0,61, k.ú. Hlubočepy   01/2023

Situace s vyznačením záplavového území

Opatření obecné povahy
Ochranné pásmo vodních děl "Protipovodňová opatření hl.m. Prahy Etapa 0007 - Podbaba, Troja, Libeň" 

Situace s vyznačením ochranného pásma

Opatření obecné povahy
Změna stanovení záplavového území Mratínského potoka v úseku ř.km 10,194 - 14,500, v k.ú. Miškovice, Čakovice, Třeboradice a Ďáblice   09/2022

sada souborů

 

veřejná vyhláška v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Rokytky v úseku mezi říčními kilometry 24,000 - 25,000 v k.ú. Královice   09/2021

 

situace (formát PDF)

veřejná vyhláška v PDF formátu

Změna stanovení záplavového území Litovicko - Šáreckého potoka v úseku ř.km 1,556 - 1,691 a 12,593 - 12,729 a Lysolajského potoka v úseku ř.km 1,718 - 1,901

technická zpráva včetně výkresů (formát PDF)  veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Vinořského potoka v úseku ř.km 8,46 - 10,715 situace (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Rokytky v úseku ř.km 16,495 - 30,215, 12/2017 sada souborů (formát PDF a MS-word) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Běchovického potoka v úseku ř.km 3,566 - 3,900, 09/2017 - nabytí účinnosti 5. 11. 2017 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Zátišského potoka a nové stanovení záplavového území Dvoreckého potoka, 12/2016 - nabytí účinnosti dne 15. 3. 2017 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Motolského potoka a nové stanovení záplavových území jeho přítoků, 04/2016 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Nebušického potoka ř.km 0,137 - 0,360; 11/2015 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Litovicko - Šáreckého potoka ř.km 13,507 - 14,457, 11/2015 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanovení záplavového území Botiče ř.km 7,349 - 7,783, 05/2015 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Stanovení záplavového území Lhoteckého potoka a jeho pravostranného přítoku, 02/2015 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna stanoveného záplavového území Litovicko - Šáreckého potoka, 11/2014 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Stanovení záplavového území Radotínského potoka, 07/2014

sada souborů (formát PDF)

Legendy ke zveřejněným přílohám Q100 a AZZÚ

veřejná vyhl. v PDF formátu
Stanovení záplavového území Dalejského potoka a jeho přítoků, 09/2013 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Stanovení záplavového území Říčanského potoka, 08/2013 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Stanovení záplavového území Libušského potoka, 09/2012 sada souborů (formát PDF) veřejná vyhl. v PDF formátu
Změna záplavového území Litovicko-Šáreckého potoka, 10/2010 sada souborů (formát PDF, SHP aj) veřejná vyhl. v PDF formátu

 

Tab 2. Opatření obecné povahy vydávaná Odborem ochrany prostředí MHMP (v období od 1. 5. 2012 do 31. 3. 2015 Odborem životního prostředí MHMP) dle výše uvedených ustanovení - ostatní:

Pozn. opatření obecné povahy mimo stanovení záplavových území nebyla od účinnosti novely vodního zákona zákonem č. 150/2010 Sb. dosud vydána.

název opatření odkaz na  návrh opatření  znění opatření obecné povahy
     
     
     
     
     
10. října 2012
7. května 2024