Památné stromy

Rozcestník

Podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou chráněny také významné stromy, skupiny a stromořadí.

K 8/2023 požívalo 199 stromů na území hl. m. Prahy ochranu jakožto stromy památné.

Často řešíte

Jak si zařídit

Orgány ochrany přírody a krajiny v Praze a právní úprava

Aktuálně k památným stromům v Praze