Základní koncepční dokumenty a aktivity města v oblasti ochrany přírody a krajiny

koncmat3.jpg

Základním koncepčním dokumentem v oblasti ochrany veřejné zeleně v hl.m. Praze je Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze schválená usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 17. června 2010. Tato koncepce nahradila předchozí koncepční dokument Zásady péče o zeleň v hlavním městě Praze přijatý v roce 1996.

V oblasti ochrany přírody a krajiny je to dokument Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze schválený Zastupitelstvem HMP v prosinci 2008.

Problematika ochrany přírody a krajiny na území Prahy je dále obsažena v základních strategických a programových dokumentech hl.m. Prahy - ve Strategickém plánu hl.m. Prahy a Programovém prohlášení Rady hl.m. Prahy pro aktuální volební období.

 


8. března 2005
8. března 2005