Příroda, krajina a zeleň v Praze

Carousel vybraných článků

Rozcestník

Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň - ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře. Více o přírodě, krajině a zeleni v hl.m. Praze

Aktuálně k přírodě v Praze

Carousel vybraných článků

Portál životního prostředí
14.02.2024

Koncepční obnova keřů v parku Královská obora Stromovka

Na základě projektové dokumentace "Koncepční obnova keřů v parku Královská obora Stromovka" (Ing. Josef Souček 2023) bude v roce 2024 a v následujících letech realizována koncepční obnova keřů a...

Carousel vybraných článků