Nakládání s odpady v Praze – informace pro občany

Carousel vybraných článků

Rozcestník

Odpady pro občany - úvodní informace

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy je v podstatě živý organismus, který se neustále vyvíjí a snaží se reagovat na potřeby občanů. Snahou odboru OCP MHMP je neustále zkvalitňování a rozšiřování služeb v oblasti odpadového hospodářství. Jde především o rozšiřování počtu sběrných míst, navyšování stávajících kapacit či případně o zavádění nových služeb, které se zpravidla nejprve vyzkouší v rámci pilotních projektů. Cílem tohoto portálu je vést přehledný souhrn informací z oblasti odpadového hospodářství na území hlavního města Prahy.

Odpady pro občany - upozornění, naše tipy

  • K 31.12.2022 byl z důvodu výstavby uzavřen sběrný dvůr Voctářova, Praha 8 - Libeň.

Aktuálně k odpadům pro občany

Carousel vybraných článků