Souhrnné informace, statistika, využití území

Tab. Úhrnné hodnoty druhů pozemků, stav k 31. 12. (ha)

Tab_úhrnné hodnoty druhů pozemků, stav k 31.12., 2019-2020

Obr. - Úbytky a přírůstky ploch podle druhů pozemků, 2013-2020 (ha)

Graf_úbytky a přírůstky ploch podle druhů pozemků, 2013-2020
22. července 2021
22. července 2021