Stromořadí

stromořadí v Praze, ilustrační obr.

Uliční stromořadí přímo ovlivňuje klimatické činitele a snižuje negativní důsledky urbanizovaného (zastavěného) prostředí. Stromy působí na teplotu vzduchu, brání přehřívání ulic a mírní tepelné výkyvy. Zvyšují také vzdušnou vlhkost a mají velký význam ve snižování množství prachu a hlučnosti. V neposlední míře mají pozitivní vliv na psychický stav a estetický rozvoj člověka.

Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy byla správa stromořadí od konce roku 2019 převedena na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK, a.s.).

Kontaktní www stránky TSK, a.s. – správa stromořadí v rámci Prahy:

Kontaktní www stránky IPR Praha – koncepční podklady pro správu stromořadí v Praze:

Odbor ochrany prostředí MHMP zajišťuje pro TSK, a.s. dokončení projektu „Realizace obnovy stromořadí v ulici Jaromírova a stromů na Ostrčilově náměstí".

 

9. června 2023
9. června 2023