Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší 2020+ - Aglomerace Praha – CZ01

Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 2020+ (PZKO 2020+), druhá část - podpůrná opatření

Dokument byl schválen Radou hl. m. Prahy dne 19.9.2022 (viz usnesení RHMP č. 2529  ze dne 19.9.2022)

Akční plán PZKO 2020 +, Aglomerace Praha CZ 01, titulka


dokument ke stažení (pdf)

  • základní strukturované informace o dokumentu a jeho přípravě

Akční plán PZKO 2020 +, Aglomerace Praha CZ 01

Dokument byl schválen Radouhl. m. Prahy dne 7.2. 2022 (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 178 ze dne 7.2.2022

Akční plán PZKO 2020+, Aglomerace Praha CZ 01, druhá část, titulka


dokument ke stažení (PDF formát)

  • základní strukturované informace o dokumentu a jeho přípravě

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.czwww.mzp.cz


 

29. dubna 2024
29. dubna 2024