Pražská EVVOluce, časopis o ekologické výchově v Praze

Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový časopis nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2021-2024 zajišťuje BEZK, z.s. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, nejnovější vydání (1/2024) je k dispozici od března 2024. Příprava dalších čísel se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců.

PRAZSKAEVVOLUCE_banner-01-2024-B

Časopis je určen všem zájemcům o ekologické vzdělávání, výchovu a osvětu v Praze, a to jak odborníkům v této oblasti, tak laické veřejnosti. Střídají se v něm články teoretické a vědečtější s příspěvky z ekovýchovné praxe či tipy na výlety, na zajímavé akce v Praze, nebo pozoruhodné literární počiny. V každém čísle naleznete také informace o aktuálních ekovýchovných aktivitách v Praze. 

Pražská EVVOluce je časopis primárně elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači. V tištěné podobě bude distribuován při speciálních příležitostech a v rámci vybraných akcí.

Informujeme čtenáře, že náš časopis má vlastní webové stránky s přehledem a archívem dosud vydaných čísel na www.prazskaevvoluce.cz, kde si můžete i napsat o pravidelné upozornění o vydání nového čísla.

 

29. ledna 2024
10. května 2024