Souhrnné informace o hlukové situaci v hl.m. Praze

Souhrnné informace za jednotlivé roky zpracované a publikované v rámci ročenek Praha životní prostředí, souhrnné výstupy v rámci studií k hluku v Praze, odkazy na hlukové mapy Prahy.

Vybrané ukazatele hlukové zátěže v Praze:

Počet obyvatel ovlivněných hlukem ze všech zdrojů – hlukový ukazatel Ldvn [dB], 2016

graf Počet obyvatel ovlivněných hlukem ze všech zdrojů Ldvn, 2016

Počet obyvatel ovlivněných hlukem ze všech zdrojů – hlukový ukazatel Ln [dB], 2016

graf Počet obyvatel ovlivněných hlukem ze všech zdrojů Ln, 2016

Pozn.: výpočty pro prezentované grafy byly realizované v rámci zpracování Strategické hlukové mapy 2017 pro aglomeraci Praha (z údajů roku 2016)
 

  • Hluk v Praze stručně
    (2009-2021)
  • Indikátory ŽP v Praze – hluk (v přípravě)

 

Souhrnné informace z ročenek Praha životní prostředí a z Elektronických zpráv o stavu a vývoji ŽP v Praze

Hlukové mapy

Aktuality v oblasti hluku

29. června 2021
29. ledna 2024