Informační materiály Parky a zahrady celopražského významu

Letáky o parcích a zahradách hlavního města Prahy jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou v předchozích letech připravoval Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství (MZO) ve spolupráci s Odborem životního prostředí (OZP). a v jejíž kompletaci pokračuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OCP MHMP).

Nová sada informačních materiálů pro veřejnost - Pražské parky a zahrady celopražského významu

Součástí sady jsou v současnosti infomateriály o 4 parcích a komplexech parků a zahrad celopražského významu - Komplexu zahradu vrchu Petřína, Královské oboře Stromovce, Letenských sadech a Parku na vrchu Vítkově. Materiály byly připraveny Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP původně v roce 2013 až 2014 s ukončením aktualizace popisů k 6/2014 a následně procházejí periodickou aktualizací. V současnosti jsou k dispozici v tištěné podobě 3 infomateriály aktualizované v roce 2017 - 1. Petřín, 3. Letenské sady a 4. Park na vrchu Vítkově, aktualizace infomateriálu 2. Královská obora Stromovka proběhla naposledy na podzim 2020.

 

3. listopadu 2020
3. listopadu 2020