Vítejte na stránkách Za památnými stromy Prahy - pěšky a MHD

  V Praze za přírodou, banner

ZA PAMÁTNÝMI STROMY PRAHY
- pěšky a MHD

Orientační mapka Prahy s trasami:

Dynamická mapa (v přípravě)

Území hl.m. Prahy nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům nemalé množství přírodních lokalit, které jsou jedinečné a cenné jak z hlediska přírodovědného, tak i z hlediska možného rekreačního využití, a přitom dosud neprávem unikala větší pozornosti. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy proto pro Vás – obyvatele Prahy i návštěvníky našeho hlavního města - spravuje v rámci projektu V PRAZE ZA PŘÍRODOU stránky nazvané „Za památnými stromy Prahy - pěšky a MHD“, které by Vám měly poskytnout tipy na zajímavé trasy, jejichž cílem jsou památné stromy na území města, a které budete schopni absolvovat buď pěšky, nebo s využitím pražské MHD.
Trasy jsou určeny zejména pro pěší, případné využití cyklisty je částečně možné a je popsáno u každé trasy. Naší snahou zároveň bylo, aby trasy byly (alespoň zčásti) využitelné a zajímavé i pro seniory, rodiny s malými dětmi, popř. i výletníky s kočárkem.


Aktuální seznam připravených tras (postupně probíhá doplňování popisů tras):

úvodní sada tras připravená původně v roce 2011 s následnými aktualizacemi (autor tras J.Juřík, aktualizace od roku 2018 Aleš Rudl):

trasy na levém břehu Vltavy:

  • Radlice – Malá Strana
  • Hvězda – Liboc
  • Suchdol – Bubeneč (akt. 2022)
  • Hostivice - Stodůlky
  • Trasa za památnými stromy pražskými tramvajemi (akt. 2013)

trasy na pravém břehu Vltavy:

nová sada tras připravená původně na podzim 2013 (autor tras A.Rudl):

trasy na levém břehu Vltavy:

trasy na pravém břehu Vltavy:

2. března 2018
2. března 2018