Indikátory udržitelného rozvoje hl. m. Prahy - Příroda, krajina, zeleň

Informace zpracovávané pro ročenky Praha životní prostředí.

Období 2010-2012

Název indikátoru Jednotka HodnotaRok
2013
Hodnota Rok
2014
HodnotaRok
201
5
HodnotaRok
2016
Zdroj Poznámka
Rozloha chráněných území jako podíl na celkové rozloze %         MHMP, IPR (ÚRM, IMIP) Společný evropský indikátor B9 přírodní parky – rozloha včetně uvnitř ležících zvláště chráněných území
- zvláště chráněná území   4,6 4,6        
- přírodní parky   19,9 18,8        

 

Období 2001-2009

Název indikátoru Jednotka Hodnota
Rok
2001-2004
Hodnota
Rok
2005-2009
Rok 2010-2012 Zdroj Poznámka
Rozloha chráněných území jako podíl na celkové rozloze %       MHMP, IPR
(ÚRM, IMIP)
Společný evropský indikátor B9 přírodní parky – rozloha včetně uvnitř ležících zvláště chráněných území
- zvláště chráněná území   4,3 4,4 4,4    
- přírodní parky   19,7 19,7 19,9    
31. ledna 2013
31. ledna 2013