Indikátory udržitelného rozvoje hl. m. Prahy - Voda

Údaje zpracovávané pro ročenky Praha životní prostředí.

Údaje za roky 2008-2012

Název indikátoru Jednotka Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Zdroj Poznámka
Průměrná spotřeba vody v domácnostech l/den/obyv 114,1 104,1 112,0 113,0 111,0 106,0 ČSÚ Základní sada CEROI
                   
Jakost vody na povrchových tocích               ČHMÚ Profil Vltava Podolí
–    BSK5 (mg O2/l) 2,04 2,20 3,00 2,60 2,50 2,60    
–    P celkový  (µg/l) 0,08 0,07 0,10 0,09 0,09 0,09    
–    N jako NO3 (mg/l) 2,60 3,59 3,56 2,62 3,34 2,30    
                   
Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci % 99,0 99,2         ČSÚ Základní sada CEROI
                   
Podíl čištěných odpadních vod % 99,9 100 100 100 100 100 ČSÚ Základní sada CEROI Podíl vod vypuštěných do kanalizace, bez vod srážkových
                   
Čištění odpadních vod – odstraněné znečištění – BSK5 % 97,9 97,6 97,8 98,0 99,0 99,0 PVK, ČOV, kompil.MHMP  

 

31. ledna 2013
31. ledna 2013