Konzultační setkání o využití měření mikroklimatických parametrů v Praze

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy uspořádal dne 31. 5. 2023 v prostorách Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy v přízemí Škodova paláce další konzultační setkání o využití měření mikroklimatických parametrů pro vyhodnocení adaptačních opatření v Praze.

  • 1 minuta čtení
Konzultsetkani52023_ilustrobr2

Na konzultačním setkání byly prezentovány aktualizované průběžné výsledky projektů zaměřených na monitorování mikroklimatických veličin ve městském prostředí. Cílem konzultačního setkání bylo posouzení možností využití výsledků monitorování pro posouzení a modelování vyhodnocování dopadů vybraných adaptačních opatření na změnu klimatu. Na setkání byly dále stručně prezentovány další projekty, zaměřené na analýzu dopadů změny klimatu na tepelný stress a zdraví obyvatelstva, které budou využívat výsledky mikroklimatických měření, jako IMPETUS4CHANGE, Destination Earth URBAN HEAT USE CASE a další.

Konzultační setkání bylo zaměřeno na zvýšení vzájemné informovanosti zainteresované odborné veřejnosti a na zlepšení koordinace postupů mikroklimatických měření a jejich další  využití pro modelování účinnosti navržených adaptačních opatření.

Program setkání (s prezentacemi v PDF formátu):

13. června 2023
19. září 2023