Konzultační setkání o využití výsledků mikroklimatických měření v městském prostředí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy uspořádal další konzultační setkání o možnostech využití mikroklimatických měření pro hodnocení tepelného prostředí v městském prostředí a vyhodnocení účinnosti návrhů adaptačních opatření na zmírnění negativních dopadů tepelného stresu na obyvatele města.

  • 1 minuta čtení
konzsetkani62024_iluobr1229px

Místo a čas setkání: Pražské inovační centrum v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ul. 35/29, 12. 6. 2024, 10:30 – 14:30.

Program:

10:00 – 10:30 Registrace účastníků setkání


Video záznam konzultačního setkání
(na Youtube kanálu MHMP)

 

1. července 2024
2. července 2024