Napouští se Prokopské jezírko

Téměř po 9 měsících revitalizačních prací začalo napouštění Prokopského jezírka.

  • 1 minuta čtení
prokopske_jezirko_napousteni42024_ilu1229px

Jezírko bylo odbahněno a ze dna byly odtěženy části skal a kamení, které do něj během jeho existence napadaly z okolních stěn. Jezírko dostalo nové napouštěcí potrubí. Pro vypouštění jezírka byl zhruba uprostřed vybudován betonový požerák obložený kamenem ze kterého vede nové potrubí. To bylo vybudováno takzvaným řízeným podvrtem skrze skalní stěnu přímo do Dalejského potoka.

V zadní části jezírka vznikla mělčina pro mokřadní vegetaci, která bude sloužit zejména pro rozmnožování obojživelníků. Na dně byly vybudovány dřevokamenné skulptury jako útočiště pro raky, kteří se do jezírka vrátili z náhradních lokalit.

Zajímavosti z výstavby

Po vypuštění jezírka bylo objeveno a přemístěno cca 100 raků říčních a stovky škeblí říčních. Dále bylo vyloveno několik velkých kaprů, amurů a jeden sumec.
Při odbahnění jezírka nebylo nalezeno nic neobvyklého, jen jeden zbytek zrezlého těžebního vozíku a běžné odpady.
U severní stěny byla objevena velká podzemní šachta se sacími koši, která sloužila jako čerpací stanice. Šachta byla zasypána a zrušena.
Pod přístupovou cestou byl objeven betonový těsnící práh bránící prosakování vody z jezírka do Dalejského potoka.

11. dubna 2024
22. května 2024