Oprava opevnění koryta Botiče

Byla zahájena oprava opevnění dna koryta Botiče v Nuslích v délce 150 metrů. Původní poškozená kamenná dlažba se vybourá a nahradí ji těžká balvanitá rovnanina. Termín dokončení je srpen 2024.

  • 1 minuta čtení
Botic_revit2024_ilufoto_1229px

Koryto potoka je zde tvořené opěrnými zdmi z kyklopského zdiva a kamennou dlažbou ve dně. Stav opěrných zdí je dobrý, ale opevnění dna je velmi špatném stavu ‒ dlažba je poškozená a na některých místech zcela chybí.

Původní poškozená kamenná dlažba se vybourá a nahradí ji těžká balvanitá rovnanina. Balvanitá rovnanina z kamenů o hmotnosti až 500 kg bude vyskládána tak, aby se ve dně vytvořila soustava hlubších tůní a mělčích brodů. Spáry mezi kameny budou vyklínovány kamennými štěty. Toto tvarování dna umožní zadržení více vody v korytě za běžných průtoků, a tím zajistí životní podmínky pro vodní živočichy. V úsecích pod mosty bude obnovena dlažba. 


Stavba: Havarijní oprava opevnění koryta vodního toku Botiče v k. ú. Nusle, ř. km 1,42 – 1,57
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupci investora: Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818), Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817)
Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy
Projektant: Photon Water Technology, s. r. o.
Doba realizace: duben – srpen 2024


 

22. května 2024
22. května 2024