Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2024

titulka12024_proweb

Praha životní prostředí - Rychlé informace - je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to s výrazným předstihem před publikováním v ročence Praha životní prostředí. Obsahem vydání 1/2024 (vyd. 6/2024) jsou vybrané informace k tématům: naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 v jednotlivých oblastech (adaptace na klimatickou změnu, udržitelná energetika, cirkulární ekonomika, udržitelná mobilita ...), péče o přírodu, krajinu a zeleň v Praze (projekty revitalizací a rekonstrukcí), nakládání s odpady od občanů v Praze, využití území, Místní Agenda 21 v městských částech hl. m. Prahy a ekologická výchova v Praze.

  • 1 minuta čtení

V tištené podobě je vydání k dispozici od 25. 6. v prostorách OCP MHMP (Jungmannova ul. 35/29, 4. patro, proti kanc. 463b), ve stojanech v hale budovy MHMP v Jungmannově ul. 35/29, Praha 1 a v prostorách informačního centra HMP v budově MHMP na Mariánském náměstí.

24. června 2024
24. června 2024