Nové číslo časopisu Pražská EVVOluce - 2/2024 – Udržitelná móda

S módou a textilem se setkáváme každý, během celého našeho života. Začíná to látkovými plenami, končí prošívanou dekou. Tomuto významnému odvětví se věnujeme v tomto čísle. Dozvíte se informace a zajímavosti o původu textilu, výrobě funkčních triček, životním cyklu textilu i o tom, kam vede cesta textilu vyhozeného do speciálních kontejnerů.

  • 2 minuty čtení
PRAZSKAEVVOLUCE_2_2024_tisk_B

Letošní druhé číslo časopisu věnujeme tématu udržitelné módy, životnímu cyklu látek a nastínění možností, jak k tomuto tématu přistupovat odpovědněji, s podporou náležitých informací. 

Prostřednictvím dílčí oblasti se tak v našem časopise zabýváme cirkulární ekonomikou a významnému odvětví, které ovlivňuje využívání přírodních zdrojů na planetě Zemi. Cirkulární ekonomika je důležitou částí Klimatického plánu hl. m. Prahy a jeho význam potvrzuje také strategický krok vedení hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hlavního města Prahy v rámci svých snah o snížení produkce CO2 přijalo v lednu 2022 Strategii pro přechod na cirkulární ekonomikuCirkulární Praha 2030 více informací.

Články v aktuálním čísle Pražské EVVOluce se věnují životnímu cyklu textilu a textilních výrobků.

V úvodním článku Pavla Antonínová z oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP popisuje tento specifický druh odpadu, tzv. textilní odpad a osvětluje, jak k tomu město Praha přistupuje. Od projektů předcházení vzniku odpadu, recyklaci, nebo využití materiálů, po povinnou likvidaci. Popisuje také spolupráci Magistrátu s městskými částmi, neziskovými organizacemi a veřejností.

V článku na str. 10 odhaluje Zdeňka Vítková temnější stránku textilního průmyslu a zátěž, která kvůli světu módy a odívání dopadá na planetu Zemi.

V následujícím článku se pak zaměřujeme na průzkum tzv. ekologické a vodní stopy oblečení a textilu. 

Když už je textil vyrobený, je účelné a šetrné, využít tento materiál do poslední nitky. V článku „Co s vyřazeným textilem?“ na str. 18 můžete nalézt praktické rady a inspiraci, jak výše uvedené provést.

Rozhovor věnujeme stále oblíbenějším projektům SWAP, tedy lokálním výměnným akcím nejen s textilem. Na otázky odpovídala Kristýna Holubová z organizace SWAP Prague.

Jan Moravec nás v pravidelné rubrice pozval tentokrát do krásného Radotínského údolí, s jeho rozmanitými a pestrými obyvateli, především s kvetoucími i nekvetoucími rostlinami, s rozličným hmyzem a dalšími.

Jako v předešlých číslech nechybí ani v tomto letním mnoho zajímavostí a aktualit z celé Prahy, o ekovýchovných a osvětových programech, akcích, kde se můžete něco dozvědět o přírodě v Praze a okolí, nebo osobně přispět k její ochraně a péči.

 

Přejeme Vám příjemné čtení.

Tým EVVO hl. m. Prahy a redakce BEZK


 
e-časopis stahujte nebo se přihlaste k jeho pravidelnému odběru 
na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/ 
Naleznete zde ke stažení také všechna předešlá čísla našeho časopisu. 
Časopis naleznete i na Facebooku:

https://www.facebook.com/PrazskaEVVOluce.

17. června 2024
18. června 2024