Pražské studánky

V Praze se dochovala až do dnešní doby řada přírodních vodních zdrojů – studánek. Nebylo by dobré zapomenout na tyto svědky minulosti, na prameny starší než naše nejznámější a nejhodnotnější turisty obdivované kulturní památky... V průběhu července a začátku srpna byly v rámci této aplikace doplněny popisy pro studánky Závistská, Pod Šancemi, Na Belvedéru, U interny, Královna, Pod schůdky a Nad vodárnou.

Pražské studánky - ilustrační logo Praha patří bezesporu k evropským velkoměstům. Jistě svou rozlohou, počtem obyvatel i „životním stylem“. Nebylo tomu tak vždy. Málokdo si dnes uvědomuje, že území Prahy byla dříve zemědělská krajina osídlená a přetvářená systematicky člověkem jež 5 tisíc let před naším letopočtem do podoby „kulturní krajiny“ a současná rozloha města, zástavba i všudypřítomný spěch je výsledkem teprve posledních několika málo staletí a zejména posledních desetiletí. Jeden z podstatných rozdílů, kterým se naše město odlišuje od obdobných metropolí je dochování řady přírodních krajinných celků i dílčích přírodních zajímavostí, kterých si velmi vážíme a které nám také historii přírody na území města připomínají. Dnes jsou vesměs součástí pražské chráněné přírody. V Praze se také dochovala až do dnešní doby řada přírodních vodních zdrojů – studánek. Jsou to svědkové minulosti z doby, kdy obyvatelům – především zemědělcům, ve svém okolí poskytovaly vodu často již před staletími či tisíciletími a byly tedy pro ně velmi důležité…  V poslední době jistě mnoho pražských studánek zaniklo. Ale mnohé se dochovaly. Nebylo by dobré zapomenout na tyto svědky minulosti, na prameny starší než naše nejznámější a nejhodnotnější turisty obdivované kulturní památky.  Proto vznikly internetové stránky Pražské studánky.

Aktuálně:

Na konci června 2010 byl doplněn popis studánky Travertinová.
Základní sada popisů byla připravena postupně během roků 2008-2009, poslední rozsáhlá várka byla doplněna na konci prosince 2009 a začátku ledna 2010 (popisy pro studánky V Červeném lomu, U Vápenky, Pod Děvínem, Na Ohrádkách, Háje, Na Cibulce, V Zahradě, V Louce, Za Mototechnou, Jupiter, Pod Vidoulí, Nad Cibulkou).

Pražské studánky - ilustrační foto

13. srpna 2009
13. srpna 2009