Revitalizace koryta Botiče v Záběhlicích

Předmětem projektu je revitalizace koryta Botiče v délce cca 300 m. Úprava tohoto nejvýznamnějšího pražského potoka bude spočívat v rozšíření koryta Botiče odtěžením jeho levého břehu a ve zpevnění erodovaných partií břehů těžkou balvanitou rovnaninou, především pak pravého břehu.

  • 1 minuta čtení
Koryto Botiče v Záběhlicích, ilustr. foto

Botič na území Záběhlic lemovaly do 1. poloviny 20. století udržované vlhké louky a zahrady s ovocnými stromy. Postupem času, a především pak od 80. let 20. století, došlo i v souvislosti s rozrůstající se zástavbou k útlumu zemědělství. V zájmu co nejintenzivnějšího využití byly pozemky, bez ohledu na vodní tok, zavezeny zeminou nebo stavebním odpadem. Poté byly zastavěny, případě spontánně zarostly náletovou vegetací.

Břehy budou po odtěžení materiálu pozvolnější a potok se tak stane přístupnější. Kapacita koryta se navýší a opevnění kamennou rovnaninou zajistí požadovanou stabilitu břehů. V korytě bude zbudováno několik ostrovů a v okolí se vysadí nové dřeviny.


1. dubna 2022
27. listopadu 2023