Revitalizace Pitkovického potoka

Revitalizací projde 200 metrů dlouhá část koryta Pitkovického potoka v intravilánu MČ Praha Benice. Stávající rozpadlé betonové opevnění dna a břehů bude kompletně vybouráno. Nové dno se vytvaruje do více přírodního stavu. Předpokládaná doba realizace je červen ‒ září 2024.

  • 1 minuta čtení
pitkovicky_potok_ilu1229px

Koryto potoka bude tvořit rozvolněná kyneta s opevněním z kamenné rovnaniny a záhozem. Kolem vznikne zatravněná berma důležitá pro rozliv vyšších průtoků. 

Stávající nábřežní kamenné zdí budou opraveny a zbudují se široké schody. Také se upraví sklon břehů, aby se zlepšil přístupu k vodní hladině a potok se lépe zapojil do městského prostředí.

Součástí akce je:

  • odstranění 350 m3 nánosů, 
  • rozebrání a odstranění 74 m3 železobetonových desek, 
  • vybourání 240 m3 železobetonu a 22 m3 kamenného zdiva, 
  • oprava 66 metrů železobetonových desek, 
  • oprava opevnění v délce 166 metrů břehů, 
  • oprava 14 metrů dna kamennou rovnaninou, 
  • oprava 34 metrů kamenné břehové zdi.

Stavba: Revitalizace Pitkovického potoka v k. ú. Benice
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1 
Zástupci investora: Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818), Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817) 
Dodavatel
Projektant: Ing. Jiří Hybášek
Doba realizace: červen 2024 ‒ září 2024

23. května 2024
23. května 2024