Revitalizace zakrytí Motolského potoka

V rámci projektu je navrženo odstranění části degradované stropní konstrukce, dozdění kyklopského zdiva stěn do výšky terénu a osazení kovaného zábradlí pro zajištění bezpečnosti veřejně přístupného prostoru. Zároveň dojde k otevření koryta Motolského potoka v délce cca 50 metrů. Realizace proběhne během května až srpna 2024.

  • 1 minuta čtení
motolský_potok_ilu

Motolský potok na Buďánkách byl historicky upraven ‒ jeho koryto tvořily stěny z kyklopského zdiva a dno kamenná dlažba do betonu. Toto otevřené koryto však bylo přibližně v 70. letech 20. století zakryto železobetonovou stropní konstrukcí. Konstrukce však časem silně zdegradovala, a došlo k propadnutí stropní desky. Výztuž nosných stropních trámů je nyní odhalená a silně zkorodovaná.

V rámci projektu je navrženo odstranění části degradované stropní konstrukce, dozdění kyklopského zdiva stěn do výšky terénu a osazení kovaného zábradlí pro zajištění bezpečnosti veřejně přístupného prostoru. Zároveň dojde k otevření koryta Motolského potoka v délce cca 50 metrů, které je v této části zcela nesmyslně skryto pod zemí.


Stavba: Řešení havarijního stavu zakrytí Motolského potoka v lokalitě Buďánka
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1 
Zástupci investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818)
Dodavatel: Nowastav, a. s.
Projektant: VRV, a. s.
Doba realizace: květen 2024 ‒ srpen 2024


 

23. května 2024
23. května 2024