Souhrnné informace o stavu a vývoji EVVO v Praze v posledních letech

Souhrnné zprávu o stavu a vývoji EVVO v hl. m. Praze jsou v současné struktuře zpracovávány pro publikování pro veřejnost každoročně od roku 2005 (prvně za období 2003-2004) s pravidelným uveřejněním v ročence Praha životní prostředí a na webových stránkách města o životním prostředí v Praze. Informace o stavu a vývoji EVVO v Praze v dřívějších letech jsou uvedeny v analytické části Krajské koncepce EVVO na území hl.m. Prahy přijaté v roce 2005.

vybrané ukazatele EVVO (za kraj Praha)

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
počet pražských SEV zapojených do celostátní sítě SSEV Pavučina 6 členů
1 pozorovatel
6 členů 6 členů 7 členů 8 členů 7 členů 7 členů 7 členů

Souhrnné informace o stavu a vývoji EVVO v hl.m. Praze v roce

(publikované v rámci RŽP Praha životního prostředí a Elektronických zpráv o stavu a vývoji ŽP v Praze)


Tab.: Financování EVVO a souvisejících aktivit v hl. m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2019 a dále (Kč)

  2019 2020 2021
AP KK EVVO (bez správy a údržby SEV HMP a grantů /položky níže/) 10 018 062 Kč 5 712 535 Kč 6 897 648 Kč
Správa a údržba středisek ekologické výchovy HMP (SEV Toulcův dvůr a SEV Lesů hl. m. Prahy)

SEV Lesů HMP: 9 293 000 Kč (v tom 4 304 000 Kč středisko PRALES)

SEV Toulcův dvůr: 3 500 000 Kč

SEV Lesů HMP:  7 794 000 Kč

SEV Toulcův dvůr: 3 500 000 Kč

SEV Lesů HMP:  5 658 600  Kč

SEV Toulcův dvůr: 3 500 000 Kč

Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

30 592 500 Kč (temat.oblasti IV a VI a další vybrané projekty /celkem 117 projektů/)

28,5 mil. Kč (předběžné vyčíslení - temat.oblasti IV a VI a další vybrané projekty /celkem 115 projektů/)

26 525 000 Kč (temat.oblasti IV a VI a další vybrané projekty)
Další aktivity a projekty EVVO hrazené z rozpočtu MHMP (nezařazené v AP KK EVVO /rozpočet OCP MHMP/) 0 0 0
Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *
(rozpočet SML MHMP)

180 000 Kč

(3 podpořené
projekty)

150 000

(3 podpořené
projekty)

200 000 

(4 podpořené
projekty)

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *
(rozpočet SVE MHMP)

52 900 Kč

(2 podpořené
projekty)

140 100 Kč

(7 podpořených projektů)

209 100 Kč

(8 podpořených projektů)

Informatika životního prostředí ve vztahu k EVVO (publikace Praha ŽP, informační zázemí IOŽIP, rozvoj Portálu ŽP apod. /rozpočet OCP MHMP/) 1 181 268 Kč 487 283 Kč 477 154 Kč

 

Tab.: Financování EVVO a souvisejících aktivit v hl. m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2014 až 2018 (Kč)
(Pozn.: struktura tabulky pro rok 2014 a další roky je upravena a doplněna o další položky)

  2014 2015 2016 2017 2018
AP KK EVVO (bez správy a údržby SEV HMP a grantů /položky níže/) 4 034 159 3 250 428,50 2 972 438 3 895 892,50 3 941 330
Správa a údržba středisek ekologické výchovy HMP (SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů hl. m. Prahy) 4 667 000,00

5 910 000

(+ 1 400 000 Kč na středisko PRALES)

9 410 000 (včetně střediska PRALES)  8 931 000 (včetně střediska PRALES)  10 431 300 (včetně střediska PRALES) 
Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

8 378 000**

(56 podpořených projektů)

9 329 000**

(51 podpořených projektů)

10 601 500**

(73 podpořených projektů)

16 303 000**

(101 podpořených projektů)

26 233 750 **

(100 podpořených projektů)

Další aktivity a projekty EVVO hrazené z rozpočtu MHMP (nezařazené v AP KK EVVO /rozpočet OCP MHMP/) 512 509 255 366 0 0 0
Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *
(rozpočet SML MHMP)

110 000

(2 podpořené
projekty)

339 420

(4 podpořené
projekty)

185 000

(3 podpořené
projekty)

200 000

(3 podpořené
projekty)

180 000

(3 podpořené
projekty)

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *
(rozpočet SVE MHMP)

84 900

5 podpořených
projektů)

167 300

(7 podpořených
projektů)

173 200

(8 podpořených
projektů)

201 000

(14 podpořených projektů)

57 000

(2 podpořené
projekty)

Informatika životního prostředí ve vztahu k EVVO (publikace Ročenka Praha ŽP, rozvoj Portálu ŽP apod. /rozpočet OCP MHMP/) 983 646 738 792 714 360 249 347,50 704 258

* Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační.
** Včetně výukových a vzdělávacích programů pro školy (dříve zajišťovány prostřednictvím zakázek)

 

Tab.: Financování EVVO v hl. m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2008-2013 (Kč)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
AP KK EVVO 5 692 951,00 6 984 169,00 6 848 682,50 9 000 000,00 10 800 000,00 8 344 664,00
Provoz středisek ekologické výchovy HMP (SEV Tolucův dvůr a SEV Lesů hl. m. Prahy) 5 662 503,50 6 174 943,50 5 475 652,00 5 286 164,00 5 016 833,00 4 400 000,00
Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

5 828 900

(54 podpořených projektů)

6 883 000

(67 podpořených projektů)

3 213 000

(34 podpořených projektů)

4 797 710

(25 podpořených projektů)

4 035 000

(26 podpořených
projektů)

4 277 000

(36 podpořených
projektů)

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

196 500

(3 podpořené projekty)

125 000

(2 podpořené projekty)

250 000

(3 podpořené projekty)

308 100

(4 podpořené projekty)

116 000

(2 podpořené projekty **)
75 000

(2 podpořené
projekty)
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

32 000

(2 podpořené projekty)

95 000

(4 podpořené projekty)

125 000

(5 podpořených projektů)

220 000

(6 podpořených projektů)

180 000

(6 podpořených
projektů)
75 000

(6 podpořených
projektů)

* Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační.
** Skutečná částka pro oblast EVVO je vyšší - podpořeny byly dále také projekty na pořádání školních soutěží, které zahrnovaly více tematických oblastí, mezi nimi oblast EVVO.

Zdroj: OCP MHMP, SML MHMP a SVC MHMP (údaje do roku 2013: MZO MHMP, SMS MHMP)

29. ledna 2024
10. května 2024