Byla dokončena oprava sportovního multifunkčního hřiště na dětském hřišti Kaštánek ve Stromovce

V první polovině ledna 2024 byla započata rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu dětského hřiště Kaštánek v Královské oboře Stromovka. Stavební práce byly dokončeny na konci března 2024 a hřiště je tak již k dispozici návštěvníkům v nové rekonstruované podobě.

  • 1 minuta čtení
  • 3 fotografie
Oprava sportovního multifunkčního hřiště na dětském hřišti Kaštánek, ilustre. foto

Součástí realizace oprav byla kompletní výměna povrchu hřiště včetně podkladových vrstev. Povrch je nově realizován z elastického polyuretanového sportovního povrchu. Tento povrch byl použit i v rámci opravy dopadové zóny u lezecké stěny. Součástí oprav bylo i odvodnění hřiště a doplnění mobiliáře. Staré dožívající sportovní vybavení bylo nahrazeno novým. Hřiště bylo vybaveno novými brankami s basketbalovými koši. Kolem hřiště bylo zrealizováno dostatečně vysoké oplocení proti pádu míče mimo hřiště. Taktéž bylo opraveno i obvodové oplocení hřiště včetně přístupového schodiště z promenády v parku.

Oprava sportovního multifunkčního hřiště na dětském hřišti Kaštánek, orientační mapka 7/2023

Omlouváme se návštěvníkům parku za dočasná omezení v rámci dětského hřiště Kaštánek z důvodu oprav multifunkčního sportovního hřiště. 

Oddělení péče o zeleň odboru ochrany prostředí (OCP MHMP)

Sportovní multifunkční hřiště na dětském hřišti Kaštánek po rekonstrukci

10. dubna 2024
9. května 2024