Regenerace travnatých ploch ve Starém parku ve Stromovce – IV.etapa

Na jaře 2024 proběhne regenerace další části travnatých ploch ve Starém parku ve Stromovce. Cílem regenerace je připravit pro návštěvníky parku Stromovka pobytovou travnatou plochu v klidnějším prostředí.

  • 1 minuta čtení
Stromovka, regenerace trávníků v části Starého parku, 4. etapa 2024, or.mapka

Jedná se o plochu o výměře 6 032 m2 vymezenou ze SZ strany hlavní parkovou cestou lemovanou oboustranným stromořadím, ze SV strany vodotečí vedoucí Starým parkem a z jižní strany mlatovou parkovou cestou od bývalé hájovny (dnes zázemí údržby parku Stromovka) směrem k fontáně ve Starém parku.  

Stromovka, regenerace trávníků v části Starého parku, 4. etapa 2024, or.mapka

Cílem regenerace je připravit pro návštěvníky parku Stromovka pobytovou travnatou plochu v klidnějším prostředí mimo přímý kontakt se Šlechtovou restaurací a nově budovanými vodními plochami na dně rybníka, kde je koncentrace návštěvníků parku v současné době velmi vysoká.

Návštěvníci zregenerovaných travnatých ploch si budou moci odpočinout jak na plném slunci, v mírném přistínění i v hlubším stínu, který poskytují koruny vysázených i stávajících stromů. Regenerací předmětné travnaté plochy sledujeme i rozšíření nabídky různých forem pobytových a rekreačních ploch v dalších částech parku Stromovka.

Omlouváme se návštěvníkům parku Stromovka za dočasná omezení části pobytových ploch ve Starém parku z důvodu regenerace pobytových trávníkových ploch.

OCP MHMP, oddělení péče o zeleň.

14. března 2024
9. května 2024