Stav a vývoj vodního hospodářství v hl.m. Praze - stručné shrnutí, základní trendy

stručná shrnutí stavu a základních trendů zpracovaná v rámci ročenek Praha životní prostředí

[ 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 ]

2021

Kvalita vody ve Vltavě a Berounce se na území Prahy a v blízkém okolí sleduje dlouhodobě na 4 profilech. Pro většinu sledovaných ukazatelů byla v období 2020–2021 voda na těchto profilech klasifikována prvním a druhým (částečně třetím) stupněm hodnotící škály, s výjimkou mikrobiologických a biologických ukazatelů klasifikovaných prvním až pátým stupněm. V celkovém hodnocení (výsledné třídy jakosti) byl 1 profil klasifikován 4. stupněm a 3 profily 5. stupněm (tj. beze změny oproti předchozímu období).

Na drobných vodních tocích byla voda hodnocena dle procentuálního zastoupení výsledků měření v jednotlivých třídách jakosti vody za dvouleté období 2018–2019, a to na 38 profilech. Zastoupení hodnot spadajících do V. třídy jakosti vody pro roky 2018–2019 ve srovnání s obdobím 2011–2015 částečně narostlo (z celkového počtu 38 zhoršení u 17 profilů a zlepšení u 11, u ostatních beze změny s nulovým zastoupením V. třídy), zároveň výrazně narostlo zastoupení hodnot spadajících do I. a II. třídy (zlepšení u 26 profilů, u 11 zhoršení). Zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale vysoké úrovně. Cenný zdroj vody pro hlavní město představuje vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem.

Na celkovém množství 105,7 mil. m pitné vody vyrobené v roce 2021 se vodní zdroj Želivka podílel 66,3 %. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny téměř všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě v dlouhodobém horizontu klesá s dílčími výkyvy – v roce 2021 činila cca 114 l/osobu/den, v roce 2020 112 l/osobu/den, v roce 2019 cca 113 l/ osobu/ den. Ztráty vody úniky ze sítě se podařilo snížit ze 46 % v roce 1996 na hodnoty pohybující se od roku 2014 pod 20 % – v roce 2021 ztráty činily cca 14,5 %.

Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským i evropským standardům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2021 bylo čištěno cca 119 mil. m3 odpadních vod (jde o 100 % odpadních vod), z čehož 92,1 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě snižován.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města a od roku 2015 (ve vazbě na městský okruh) plně i protipovodňová linie v částech vnějších. V roce 2021 pokračovala příprava navýšení PPO na Starém Městě a rovněž příprava doplnění a rozšíření PPO na základě zkušeností z povodně 2013. Dále byla zahájena realizace stabilizace výpusti DN 2000 v Troji.


2020

Kvalita vody ve Vltavě a Berounce se na území Prahy a v blízkém okolí sleduje dlouhodobě na 4 profilech. Pro většinu sledovaných ukazatelů byla v období 2019–2020 voda na těchto profilech klasifikována prvním a druhým (částečně třetím) stupněm hodnotící škály, s výjimkou mikrobiologických a biologických ukazatelů klasifikovaných prvním až pátým stupněm. V celkovém hodnocení (výsledné třídy jakosti) byl 1 profil klasifikován 4. stupněm a 3 profily 5. stupněm (tj. beze změny oproti předchozímu období).

Na drobných vodních tocích byla voda hodnocena dle procentuálního zastoupení výsledků měření v jednotlivých třídách jakosti vody naposledy za dvouleté období 2018–2019, a to na 38 profilech. Zastoupení hodnot spadajících do V. třídy jakosti vody pro roky 2018–2019 ve srovnání s obdobím 2011–2015 částečně narostlo (z celkového počtu 38 zhoršení u 17 profilů a zlepšení u 11, u ostatních beze změny s nulovým zastoupením V. třídy), zároveň výrazně narostlo zastoupení hodnot spadajících do I. a II. třídy (zlepšení u 26 profilů, u 11 zhoršení). Zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale vysoké úrovně. Cenný zdroj vody pro hlavní město představuje vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem.

Na celkovém množství 106,3 mil. m pitné vody vyrobené v roce 2020 se vodní zdroj Želivka podílel 71 %. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny téměř všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě v dlouhodobém horizontu klesá s dílčími výkyvy – v roce 2020 činila cca 112 l/osobu/den, v roce 2019 113 l/osobu/den, v roce 2018 cca 107 l/ osobu/ den. Ztráty vody úniky ze sítě se podařilo snížit ze 46 % v roce 1996 na hodnoty pohybující se od roku 2014 pod 20 % – v roce 2020 ztráty činily cca 12,9 %.

Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským i evropským standardům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2020 bylo čištěno cca 110,8 mil. m3 odpadních vod (jde o 100 % odpadních vod), z čehož 92,6 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě snižován.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města a od roku 2015 (ve vazbě na městský okruh) plně i protipovodňová linie v částech vnějších. V roce 2020 pokračovala příprava navýšení PPO na Starém Městě a rovněž příprava a realizace doplnění a rozšíření PPO na základě zkušeností z povodně 2013.


2019

Kvalita vody ve Vltavě a Berounce se na území Prahy a v blízkém okolí sleduje dlouhodobě na 4 profilech. Pro většinu sledovaných ukazatelů byla v období 2019–2020 voda na těchto profilech klasifikována prvním a druhým (částečně třetím) stupněm hodnotící škály, s výjimkou mikrobiologických a biologických ukazatelů klasifikovaných prvním až pátým stupněm. V celkovém hodnocení (výsledné třídy jakosti) byl 1 profil klasifikován 4. stupněm a 3 profily 5. stupněm (tj. beze změny oproti předchozímu období).

Na drobných vodních tocích byla voda hodnocena dle procentuálního zastoupení výsledků měření v jednotlivých třídách jakosti vody naposledy za dvouleté období 2018–2019, a to na 38 profilech. Zastoupení hodnot spadajících do V. třídy jakosti vody pro roky 2018–2019 ve srovnání s obdobím 2011–2015 částečně narostlo (z celkového počtu 38 zhoršení u 17 profilů a zlepšení u 11, u ostatních beze změny s nulovým zastoupením V. třídy), zároveň výrazně narostlo zastoupení hodnot spadajících do I. a II. třídy (zlepšení u 26 profilů, u 11 zhoršení). Zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale vysoké úrovně. Cenný zdroj vody pro hlavní město představuje vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem.

Na celkovém množství 106,3 mil. m pitné vody vyrobené v roce 2020 se vodní zdroj Želivka podílel 71 %. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny téměř všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě v dlouhodobém horizontu klesá s dílčími výkyvy – v roce 2020 činila cca 112 l/osobu/den, v roce 2019 113 l/osobu/den, v roce 2018 cca 107 l/ osobu/ den. Ztráty vody úniky ze sítě se podařilo snížit ze 46 % v roce 1996 na hodnoty pohybující se od roku 2014 pod 20 % – v roce 2020 ztráty činily cca 12,9 %.

Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským i evropským standardům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2020 bylo čištěno cca 110,8 mil. m3 odpadních vod (jde o 100 % odpadních vod), z čehož 92,6 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě snižován.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města a od roku 2015 (ve vazbě na městský okruh) plně i protipovodňová linie v částech vnějších. V roce 2020 pokračovala příprava navýšení PPO na Starém Městě a rovněž příprava a realizace doplnění a rozšíření PPO na základě zkušeností z povodně 2013.


2018

Kvalita vody ve Vltavě a Berounce se na území Prahy a v blízkém okolí sleduje dlouhodobě na 4 profilech. Pro většinu sledovaných ukazatelů byla v období 2017–2018 voda na těchto profilech klasifikována prvním a druhým (částečně třetím) stupněm hodnotící škály, s výjimkou mikrobiologických a biologických ukazatelů klasifikovaných prvním až pátým stupněm, v celkovém hodnocení (výsledné třídy jakosti) byl 1 profil klasifikován 4. stupněm a 3 profily 5. stupněm (tj. zhoršení oproti předchozímu období). Na drobných vodních tocích byla voda hodnocena dle procentuálního zastoupení výsledků měření v jednotlivých třídách jakosti vody naposledy za dvouleté období 2016–2017 a hodnoty byly zatříděny i do 5letých období. Zastoupení hodnot spadajících do V. třídy jakosti vody pro roky 2016–2017 se oproti období 2011–2015 prakticky nezměnilo, zároveň však výrazně narostlo zastoupení hodnot spadajících do I. a II. třídy (z celkového počtu 38 zlepšení u 30 profilů, u 7 zhoršení).

Zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale vysoké úrovně. Cenný zdroj vody pro hlavní město představuje vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Na celkovém množství 119,9 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2018 se vodní zdroj Želivka podílel 73,7 %. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny téměř všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě v dlouhodobém horizontu klesá s dílčími výkyvy - v roce 2018 činila cca 107 l/osobu/den, v roce 2017 cca 109 l/ osobu/den, v letech 2014 a 2015 cca 106 l/osobu/den.
Ztráty vody úniky ze sítě se podařilo snížit ze 46 % v roce 1996 na hodnoty pohybující se od roku 2014 pod 20 % – v roce 2018 ztráty činily cca 13,5 %. Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským i evropským standardům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2018 bylo čištěno cca 106,8 mil. m3 odpadních vod (jde o 100 % odpadních vod), z čehož 93,6 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě snižován.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města a od roku 2015 (ve vazbě na městský okruh) plně i protipovodňová linie v částech vnějších. Hlavní město je tak chráněno proti rozlivu velkých vod Vltavy a Berounky na úrovni hladiny velké povodně v srpnu roku 2002 s rezervou +30 cm (s výjimkou Zbraslavi, zde ochrana na stoletou vodu s rezervou +30 cm). V roce 2018 pokračovala příprava opatření na ostatních tocích a rovněž příprava a realizace doplnění a rozšíření PPO na základě zkušeností z povodně 2013


2017

Kvalita vody ve Vltavě a Berounce se na území Prahy a v blízkém okolí sleduje dlouhodobě na 4 profilech. Pro většinu sledovaných ukazatelů byla v období 2016–2017 voda na těchto profilech klasifikována prvním a druhým (částečně třetím) stupněm hodnotící škály, s výjimkou mikrobiologických a biologických ukazatelů klasifikovaných prvním až pátým stupněm, v celkovém hodnocení (výsledné třídy jakosti) byly 2 profily klasifikovány 4. stupněm a 2 profily 5. stupněm (tj. zhoršení oproti předchozímu období).
Na drobných vodních tocích byla voda hodnocena dle procentuálního zastoupení výsledků měření v jednotlivých třídách jakosti vody za dvouleté období 2016–2017 a hodnoty byly zatříděny i do 5letých období. Zastoupení hodnot spadajících do V. třídy jakosti vody pro roky 2016–2017 se oproti období 2011–2015 prakticky nezměnilo, zároveň však výrazně narostlo zastoupení hodnot spadajících do I. a II. třídy (z celkového počtu 38 zlepšení u 30 profilů, u 7 zhoršení).
Zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale vysoké úrovně. Cenný zdroj vody pro hlavní město představuje vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Na celkovém množství 117,5 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2017 se vodní zdroj Želivka podílel 72,9 %. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny téměř všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě v dlouhodobém horizontu klesá, v letech 2016 a 2017 však mírně vzrostla oproti rokům 2014 a 2015 (v roce 2017 činila cca 109 l/ osobu/den, v letech 2014 a 2015 cca 106 l/osobu/den).
tráty vody úniky ze sítě se podařilo snížit ze 46 % v roce 1996 na hodnoty pohybující se od roku 2014 pod 20 % – v roce 2017 ztráty činily cca 15,1 %.
Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským i evropským standardům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2017 bylo čištěno cca 117,7 mil. m3 odpadních vod (jde o 100 % odpadních vod), z čehož 93,1 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě snižován.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města a od roku 2015 (ve vazbě na městský okruh) plně i protipovodňová linie v částech vnějších. V roce 2017 byla zkolaudována protipovodňová úprava koryta Rokytky v Nedvězí a pokračovala i příprava přírodě blízkých protipovodňových opatření v Čakovicích a na Kopaninském potoce. Na základě zkušeností z  povodně v roce 2013 pokračovala v roce 2017 příprava modernizace a rozšíření části PPO, například pro vybudování čerpacího místa v Holešovicích pod Hlávkovým mostem nebo pro rozšíření povodňové čerpací stanice v Libeňských přístavech.


2016

Kvalita vody ve Vltavě a Berounce se na území Prahy a v blízkém okolí sleduje dlouhodobě na 4 profilech. Pro většinu sledovaných ukazatelů byla v období 2015–2016 voda na těchto profilech klasifikována prvním a druhým (částečně třetím) stupněm hodnotící škály, s výjimkou mikrobiologických a biologických ukazatelů klasifikovaných prvním až čtvrtým stupněm, v celkovém hodnocení (výsledné třídy jakosti) byly 3 profily klasifikovány 4. stupněm a 1 profil 5. stupněm (tj. zlepšení oproti předchozímu období). Na drobných vodních tocích byla voda hodnocena dle procentuálního zastoupení výsledků měření v jednotlivých třídách jakosti vody za dvouleté období 2016–2017 a hodnoty byly zatříděny i do 5letých období. Zastoupení hodnot spadajících do V. třídy jakosti vody pro roky 2016–2017 se oproti období 2011–2015 prakticky nezměnilo, zároveň však výrazně narostlo zastoupení hodnot spadajících do I. a II. třídy (z celkového počtu 38 zlepšení u 30 profilů, u 7 zhoršení).

Zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale vysoké úrovně. Cenný zdroj vody pro hlavní město představuje vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Na celkovém množství 114,1 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2016 se vodní zdroj Želivka podílel 72,6 %. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny téměř všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě v dlouhodobém horizontu klesá, v roce 2016 však mírně vzrostla oproti rokům 2014 a 2015 (v roce 2016 činila cca 108 l/ osobu/den, v letech 2014 a 2015 cca 106 l/osobu/den). Ztráty vody úniky ze sítě se podařilo snížit ze 46 % v roce 1996 na hodnoty pohybující se od roku 2014 pod 20 % – v roce 2016 ztráty činily cca 14,1 %. Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským i evropským standardům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2016 bylo čištěno cca 115,3 mil. m3 odpadních vod (jde o 100 % odpadních vod), z čehož 93,2 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě snižován.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města a od roku 2015 (ve vazbě na městský okruh) plně i protipovodňová linie v částech vnějších. V roce 2016 byla provedena protipovodňová úprava koryta Rokytky v Nedvězí. Pokračuje příprava opatření na ostatních tocích a rovněž příprava doplnění a rozšíření PPO na základě zkušeností z povodně 2013.


2015

Kvalita vody ve Vltavě a Berounce se na území Prahy a v blízkém okolí sleduje dlouhodobě na 4 profilech. Pro většinu sledovaných ukazatelů byla v období 2014–2015 voda na těchto profilech klasifikována prvním až třetím stupněm hodnotící škály, s výjimkou mikrobiologických a biologických ukazatelů klasifikovaných prvním až pátým stupněm, v celkovém hodnocení (výsledné třídy jakosti) byly 2 profily klasifikovány 4. stupněm a 2 profily 5. stupněm (tj. zhoršení oproti předchozímu období). Na drobných vodních tocích byla voda hodnocena dle procentuálního zastoupení výsledků měření v jednotlivých třídách jakosti vody při zatřídění naměřených hodnot po pětiletých obdobích, resp. pro období 2014–2015. Zastoupení hodnot spadajících do páté případně čtvrté třídy jakosti vody se postupem času zmenšuje, kvalita vody se postupně zlepšuje. Tento trend byl zaznamenán u 25 profilů z celkového počtu 38 monitorovaných profilů.

Zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale vysoké úrovně. Cenný zdroj vody pro hlavní město představuje vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Na celkovém množství 114,6 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2015 se vodní zdroj Želivka podílel 72,9 %. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny téměř všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě v dlouhodobém horizontu klesá, v roce 2015 zůstala na hodnotě roku 2014 (v roce 2013 činila cca 111 l/ osobu za den, v roce 2014 a 2015 cca 106 l/ osobu/den). Ztráty vody úniky ze sítě se podařilo snížit ze 46 % v roce 1996 na hodnoty pohybující se od roku 2007 na úrovni do 21 % – v roce 2015 ztráty činily cca 17,6 %. Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským i evropským standardům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2015 bylo čištěno cca 113,9 mil. m3 odpadních vod (jde o 100 % odpadních vod), z čehož 93,1 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě snižován.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města a návazně probíhají práce v rámci dalších dílčích etap. V roce 2015 byl ve vazbě na městský okruh plně dokončen poslední úsek etapy 0007 – Troja, část 14 Troja – městský okruh. Pokračuje příprava opatření na ostatních tocích a doplnění a rozšíření PPO na základě zkušeností z povodně 2013.


2014

Kvalita vody ve Vltavě a Berounce se na území Prahy a v blízkém okolí sleduje dlouhodobě na 4 profilech. Pro většinu sledovaných ukazatelů byla v období 2013-2014 voda na těchto profilech klasifikována prvním až třetím stupněm z pětistupňové hodnotící škály, s výjimkou mikrobiologických a biologických ukazatelů klasifikovaných prvním až pátým stupněm, v celkovém hodnocení (výsledné třídy jakosti) pak byl 1 profil klasifikován 3. stupněm, 1 profil 4. stupněm a 2 profily 5. stupněm (tj. zhoršení oproti předchozímu období).
Na drobných vodních tocích byla voda hodnocena dle procentuálního zastoupení výsledků měření v jednotlivých třídách jakosti vody při zatřídění naměřených hodnot po pětiletých obdobích, resp. pro období 2014-2015. Zastoupení hodnot spadajících do páté případně čtvrté třídy kvality vody se postupem času zmenšuje., kvalita vody se postupně zlepšuje. Tento trend byl zaznamenán u 25 profilů z celkového počtu 38 monitorovaných profilů.

Zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale vysoké úrovně. Cenný zdroj vody pro hlavní město představuje vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Na celkovém množství 110,3 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2014 se vodní zdroj Želivka podílel 72 %. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny téměř všechny domácnosti.
Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě v dlouhodobém horizontu klesá, oproti roku 2013 opět mírně poklesla (v roce 2013 činila cca 111 l na osobu za den, v roce 2014 cca 106 l/ osobu/den). Ztráty vody úniky ze sítě se podařilo snížit ze 46 % v roce 1996 na hodnoty pohybující se od roku 2007 mezi 20-21 %, v roce 2014 klesly ztráty na 17,3 %.
Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským i evropským standardům

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2014 bylo čištěno cca 120,1 mil. m3 odpadních vod (jde o 100 % odpadních vod), z čehož 93 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě snižován.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města a návazně probíhají práce v rámci dalších dílčích etap. V roce 2014 pokračovaly práce v rámci etapy 0007 – Troja, část 14 Troja – městský okruh, etapa 0006 Zbraslav – Radotín, část 22 Velká Chuchle byla dokončena. Na základě zkušeností z povodně v roce 2013 byla v roce 2014 zahájena příprava modernizace a rozšíření části PPO.


2013

Kvalita vody ve Vltavě a Berounce na území Prahy a v blízkém okolí se sleduje dlouhodobě na 4 profilech, stejně tak je dlouhodobě sledována kvalita vody drobných vodních toků, v roce 2013 to bylo na 38 profilech po celém území Prahy. Pro většinu sledovaných ukazatelů byla v roce 2013 voda klasifikována prvním až třetím stupněm z pětistupňové hodnotící škály, tedy jako voda neznečištěná až znečištěná, v celkovém hodnocení (výsledné třídy jakosti) pak třetím až pátým stupněm (voda znečištěná až velmi silně znečištěná).

Zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale vysoké úrovně. Cenný zdroj vody pro hlavní město představuje vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Na celkovém množství 114,5 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2013 se vodní zdroj Želivka podílel 73 %. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny téměř všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě v dlouhodobém horizontu klesá, oproti roku 2012 opět mírně poklesla (v roce 2012 činila cca 113 l na osobu za den, v roce 2013 cca 111 l/ osobu/den). Ztráty vody úniky ze sítě se podařilo snížit ze 46 % v roce 1996 na hodnoty pohybující se okolo 21 % od roku 2007. Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským i evropským standardům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2013 bylo čištěno cca 135,9 mil. m3 odpadních vod (jde o 100 % odpadních vod v Praze), z čehož 92,2 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě snižován.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města a návazně probíhají práce v rámci dalších dílčích etap. V roce 2013 pokračovaly práce v rámci etap 0006 Zbraslav - Radotín část 22 Velká Chuchle a etapy 0007 – Troja, část 14 Troja – městský okruh. Byť linie protipovodňové ochrany etapy 0007 Troja zajišťuje požadovanou úroveň ochrany od roku 2010, bude část 14 Troja – městský okruh plně dokončena ve vazbě na dokončování městského okruhu (předpoklad 2014). Po dokončení bude hlavní město chráněno proti rozlivu velkých vod Vltavy a Berounky na úrovni hladiny velké povodně v srpnu roku 2002 s rezervou +30 cm (s výjimkou Zbraslavi, zde ochrana na stoletou vodu s rezervou +30 cm).


2012

Kvalita vody v povrchových tocích má dlouhodobě se zlepšující stav. Pro většinu sledovaných ukazatelů byla v roce 2012 voda klasifikována prvním až čtvrtým stupněm z pětistupňové hodnotící škály, tedy jako voda neznečištěná až silně znečištěná, v celkovém hodnocení (výsledné třídy jakosti) pak převážně čtvrtým až pátým stupněm (voda silně znečištěná až velmi silně znečištěná). Kvalita vody drobných vodních toků je dlouhodobě sledována, v současnosti na 38 profilech po celém území Prahy, kvalita vody ve Vltavě a Berounce na území Prahy a v blízkém okolí se sleduje dlouhodobě na 4 profilech.
Zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale vysoké úrovně. Cenný zdroj vody pro hlavní město představuje vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Na celkovém množství téměř 118 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2012 se vodní zdroj Želivka podílel 75 %. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny téměř všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě v dlouhodobém horizontu klesá, v posledních dvou letech však mírně stoupla (v roce 2011 činila cca 112 l na osobu za den, v roce 2012 cca 113 l/osobu/den). Ztráty vody úniky ze sítě se podařilo snížit ze 46 % v roce 1996 na hodnoty pohybující se okolo 21 % od roku 2007. Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským i evropským standardům.
Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2012 bylo čištěno cca 121,2 mil. m3 odpadních vod (jde o 100 % odpadních vod v Praze), z čehož 92,9 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě snižován.
Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města a návazně probíhají práce v rámci dalších dílčích etap. V roce 2012 probíhaly práce v rámci etap 0006 Zbraslav - Radotín a 0007 - Troja, která ale od konce roku 2010 již plní ochranu na požadovanou úroveň. Pro dokončení kompletního systému zbývá částí 22 Velká Chuchle, etapy 0006 Zbraslav - Radotín. Po dokončení (předpoklad do r. 2013) bude hlavní město chráněno proti rozlivu velkých vod Vltavy a Berounky na úrovni hladiny velké povodně v srpnu roku 2002 s rezervou +30 cm (s výjimkou Zbraslavi, zde ochrana na stoletou vodu s rezervou +30 cm).


2011

Kvalita vody v povrchových tocích má dlouhodobě se zlepšující stav. Pro většinu sledovaných ukazatelů byla v roce 2011 voda klasifikována druhým až čtvrtým stupněm z pětistupňové hodnotící škály, tedy jako voda mírně znečištěná až silně znečištěná. Kvalita vody drobných vodních toků je dlouhodobě sledována, v současnosti na 38 profilech po celém území Prahy, kvalita vody ve Vltavě a Berounce na území Prahy a v blízkém okolí se sleduje dlouhodobě na 4 profilech.

Zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale vysoké úrovně. Cenný zdroj vody pro hlavní město představuje vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Na celkovém množství 118,0 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2011 se vodní zdroj Želivka podílel 73 %. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny téměř všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě v dlouhodobém horizontu klesá (v roce 2011 činila cca 112 l na osobu za den, v roce 2000 cca 143 l/osobu/den, oproti roku 2010 však nastal mírný nárůst). Ztráty vody úniky ze sítě se podařilo snížit ze 46 % v roce 1996 na hodnoty pohybující se okolo 21 % od roku 2007. Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským i evropským standardům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2011 bylo čištěno téměř 129,4 mil. m3 odpadních vod (jde o 100 % odpadních vod v Praze), z čehož 92,4 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě snižován.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města a návazně probíhají práce v rámci dalších dílčích etap. V roce 2011 probíhaly práce v rámci etapy 0007 – Troja, která ale od konce roku 2010 již plní ochranu na požadovanou úroveň. Pro dokončení kompletního systému zbývá část 22 Velká Chuchle, etapy 0006 Zbraslav – Radotín. Po dokončení (předpoklad do 2013) bude hlavní město chráněno proti rozlivu velkých vod Vltavy a Berounky na úrovni hladiny velké povodně v srpnu roku 2002 s rezervou +30 cm (s výjimkou Zbraslavi, zde ochrana na stoletou vodu s rezervou +30 cm).

 


2010

Kvalita vody v povrchových tocích se v dlouhodobém trendu zlepšuje. Pro většinu sledovaných skupinukazatelů byla v roce 2010 voda klasifi kována prvními třemi z pětistupňové hodnotící škály, tedy jako voda neznečištěná či mírně až středně znečištěná.

Zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale vysoké úrovně. Cenný zdroj vody pro hlavní město představuje vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Na celkovém množství 121,5 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2010 se vodní zdroj Želivka podílel 74 %. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě dlouhodobě klesá, v roce 2010 činila cca 104 l na osobu za den (v roce 2009 to bylo cca 114 l/osobu/den). Trvale se daří snižovat ztráty vody úniky ze sítě (ze 46 % v roce 1996 klesly na cca 22 % v roce 2010). Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským i evropským standardům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2010 bylo čištěno téměř 136 mil. m3 odpadních vod (jde o 100 % odpadních vod v Praze), z čehož 92 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě snižován.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města a návazně probíhají práce v rámci dalších dílčích etap. V roce 2010 probíhaly práce v rámci etapy 0007 – Troja, která ke konci roku již plnila ochranu na požadovanou úroveň. Pro dokončení kompletního systému zbývá část 22 Velká Chuchle, etapy 0006 Zbraslav – Radotín.

Po dokončení (předpoklad do 2013) bude hlavní město chráněno proti rozlivu velkých vod Vltavy a Berounky na úrovni hladiny velké povodně v srpnu roku 2002 s rezervou +30 cm (s výjimkou Zbraslavi, zde ochrana na stoletou vodu s rezervou +30 cm).


2009

Kvalita vody v povrchových tocích se rovněž výrazně zlepšila. Pro většinu sledovaných skupin ukazatelů je voda klasifikována prvními třemi z pětistupňové hodnotící škály, tedy jako voda neznečištěná či mírně až středně znečištěná (spíše v případě drobných vodních toků). Vyšší hodnoty znečištění jsou registrovány u některých obecných, fyzikálních a chemických ukazatelů (např. organický uhlík, vodivost, chemická spotřeba kyslíku a celkový fosfor).

Zásobování obyvatel pitnou vodou je dlouhodobě na vysoké úrovni. Cenným zdrojem vody pro Prahu je vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna unikátním 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Z celkového objemu 123 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2009 bylo zhruba 74 % pokryto právě z vodního zdroje Želivka. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny všechny domácnosti, daří se efektivní hospodaření s vodou. Snižuje se specifická spotřeba vody (v roce 2009 činila 114 l na osobu za den). Jsou úspěšně snižovány dříve kritické ztráty vody úniky ze sítě (ze 46 % v roce 1996 klesly na cca 21 % v roce 2009). Kvalita pitné vody je pravidelně kontrolována a vyhovuje přísným limitům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2009 bylo čištěno 123 mil. m3 odpadních vod. Z toho 93,5 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a průběžně je snižován. Připravuje se modernizace ÚČOV.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana centra města. Intenzivní výstavba protipovodňové ochrany na území města nadále pokračuje, v roce 2009 probíhala v lokalitách Zbraslav, Radotín a Troja. Po dokončení (předpoklad 2012) bude Praha chráněna proti rozlivu velkých vod Vltavy a Berounky na úrovni přepočtené hladiny povodně z roku 2002 s rezervou +30 cm, s výjimkou Zbraslavi, jejíž ochrana je navržena na povodeň stoletou se stejnou rezervou.


2008

Kvalita vody v povrchových tocích se rovněž výrazně zlepšila. Pro většinu sledovaných skupin ukazatelů je voda klasifikována prvními třemi z pětistupňové hodnotící škály, tedy jako voda neznečištěná či mírně až středně znečištěná (spíše v případě potoků). Vyšší hodnoty znečištění jsou registrovány u některých obecných, fyzikálních a chemických ukazatelů (např. biochemická spotřeba kyslíku, organický uhlík a celkový fosfor).

Zásobování obyvatel pitnou vodou je dlouhodobě na vysoké úrovni. Cenným zdrojem vody pro Prahu je vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna unikátním 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Z celkové výroby 125 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2008 bylo zhruba 75 % pokryto právě z vodního zdroje Želivka. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny všechny domácnosti, daří se efektivní hospodaření s vodou. Snižuje se specifická spotřeba vody (v roce 2008 činila 122 l na osobu). Dříve kritické ztráty vody ze sítě jsou úspěšně snižovány (ze 46 % v roce 1996 klesly na 20 % v roce 2008). Kvalita pitné vody je systematicky kontrolována a vyhovuje přísným limitům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno téměř 100 % domácností. Za rok 2008 bylo čištěno 120 mil. m3 odpadních vod. Z toho 93,8 % na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), zbývající podíl na pobočných čistírnách v okrajových částech města. Objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrchových vod, vyhovuje stanoveným limitům a průběžně je snižován. Připravuje se modernizace ÚČOV.

Po zkušenostech z roku 2002 Praha pokračuje v intenzivním budování systému protipovodňových opatření.

19. ledna 2024
19. ledna 2024