Zápisy z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze

Poradní skupina environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze byla ustavena v roce 2007 jako poradní a kontrolní složka realizace Krajské koncepce EVVO na území hl. města Prahy a navazujících Akčních plánů KK EVVO a je vedena krajským koordinátorem EVVO.

Rok 2024: 2024/1 (PDF)

Rok 2023: 2023/1 (PDF), 2023/2 (PDF), 2023/3 (PDF)

Rok 2022: 2022/1 (PDF), 2022/2 (PDF), 2022/3 (PDF), 2022/4 (PDF)

Rok 2021: 2021/1 (PDF), 2021/2 (PDF), 2021/3 (PDF), 2021/4 (PDF)

Rok 2020: 2020/1 (PDF), 2020/2 (PDF), 2020/3 (PDF)


2019


2018


2017


2016

 


2015


2014


ARCHIV

(zápisy z let 2007-2013)

9. dubna 2024
9. dubna 2024