Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2022 - 1. pololetí

(aktualizace k 30. 12. 2022):

 

Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Městská část Katastr. území Specifikace zdroje Výsledný dokument  SZn. (2022)
03.01.2022 MUPE Invest s.r.o. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny v rámci stavby "Stavební úpravy objektu Poděbradská 22, č.p. 633, přístavba Poděbradská 20, č.p. 399 + parking, Praha - Vysočany" Praha 9 Vysočany Plynová kondenzační dvoukotlová centrála De Dietrich C640-700 ECO o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 656,3 kW závazné stanovisko 222 415
5.1. 2022 Business Dragons s.r.o. kotelna Lázně Letná, Dobrovského 951/44, Nad Štolou 951/10, Praha 7 Praha 7 Holešovice 4x kotel Buderus Logamax Plus GB 162-100 V2 o jednotkovém jmenovitém příkonu 96,5 kW povolení provozu 20 404
10.01.2022 Ing. Jan Škůrek, Na Proutcích 246 149 00 Praha - Šeberov. Novostavba základní školy v Kolovratech Praha 22 Kolovraty 2 x Atlantic Varmax o jednotkovém příkonu 180 kW závazné stanovisko 39 158
11.01.2022 PRAGITRANS s.r.o. Změna provozovatele čerpací stanice Hájčí 1648/12, Praha 5 Praha 5 Stodůlky stávající čerpací stanice změna povolení provozu 47 208
12.01.2022 Gestin Centrum, s.r.o., Na Poříčí 1040/10, Nové Město, Praha 1, IČO 28510984 Gestin Centrum – nástavba, přístavba, stavební úpravy a změna využití objektu čp. 1040 Praha 1 Nové Město 1. pl. kotelna o celkovém jm. tepelném příkonu 530 kW  (2x kond. kotel Hoval UltraGas, á 265 kW)
2. dieselagregát o jm. tepelném příkonu 820 kW (výkon 400 kVA, 320 kW)
závazné stanovisko 51 253
13.01.2022 Městský soud v Praze Výměna kotlů v kotelně Slezská 2000/9, Praha 2 Praha 2 Vinohrady 3x kotel De Dietrich C 340-570 Diematic Evolution o jednotkovém výkonu 573,55 kW změna povolení provozu 55 463
18.01.2022 SUDOP PRAHA a.s. Závazné stanovisko k umístění, resp. provedení stvaby dvou záložních zdrojů el. energie a recyklační linky v rámci akce"Modernizace a dostavba ŽST Masarykovo nádraží" Praha 2, Praha 8 Nové Město, Vysočany Dieselagregát o jm. tepelném příkonu v palivu 630 kW (el. výkon 335 kVA), dieselagregát 450 kW (el. výkon 225 kVA), recyklační linka vytěženého kameniva o projektovaném výkonu 800 t/den Závazné stanovisko 85 594
19.01.2022 Porr a.s. Linka drcení asfaltového recyklátu a inertních materiálů včetně inertních odpadů Praha   Cobra 290R odrazový drtič firmy TEREX EvoQuip, závěsný třídič a mobilní hrubotřídič TEREX EvoQuip COLT 1000 povolení provozu 97 158
20.01.2022 ATALIAN CZ s.r.o. Výměna kotlů v kotelně hotelu IBIS Wenceslas Square, Kateřinská 1476/36, Praha 2 Praha 2 Nové Město 3x kotel Rendamax R 605 EVO o jednotkovém příkonu 388 kV povolení provozu 105 001
25.01.2022 Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o. Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny a záložního zdroje, náměstí Republiky 1037/3 Praha 1 Nové Město 2x plynový kondenzační kotel o tepelném příkonu 219 kW, 1x dieselagregát o tepelném příkonu 1 100 kW závazné stanovisko 136 907
26.01.2022 K-inženýring s.r.o. Záložní zdroj el. energie, OC Bořislavka, Evropská 866/71, Praha 6 Praha 6 Vokovice 2x dieselagregát DS 635B, každý o tepelném příkonu 1280 kW změna povolení provozu 150 709
26.01.2022 Malý Vladimír Ing. Novostavba admin. budovy Main Point Karlín, Pobřežní ul. Praha 8 Karlín Praha 8 Karlín 2x plynový kotel R 3607 EVO, 1x plynový kotel R 604 EVO o celkovém tepelném příkonu 2809 kW, 1x DA CAT C18 o tepelném příkonu v palivu 1800 kW a 1x DA CAT C32 tepelném příkonu v palivu 2432 kW  závazné stanovisko 1 136 397
26.01.2022 Hrubeš Václav, Ing. Zavazné stanovisko k umístění a provedení stavby záložního zdroje ele. Energie v ramci stavby "Expanze DC Kokura"     Praha 20 Horní Počernice DA o celkovém jmenovitém tepelném příkonu v palivu 12,15 MW (3x DA výrobce ONIS VISA Diesel Generators typ POWER FULL - P 1700 U EX, každý o jm. tepelneém příkonu v palivu 4,05 MW) závazné stanovisko 145 639
28.01.2022 Zbytovský s.r.o. Recyklační linka stavebních hmot Praha Praha odrazový drtič a hrubotřídič o max kapacitě 200t/h  povolení provozu 156 611
28.01.2022 Mgr. Karel Štochl Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny v rámci kace "Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1včetně připojení na technickou infastrukturu" Praha 1 Nové Město 2xBuderus Logano plus SB745-1000 á 1 856 kW závazné stanovisko 156 694
31.01.2022 Veolia Energie Praha, a.s. Bloková kotelna BK Lužiny 3, Fantova 1741/25, Praha 5 - Stodůlky Praha 13 Stodůlky 3x kotel ČKD Dukla OW 300 o jednotkovém příkonu 3,778 MW, 1x kotel Viessmann Vitomax 300-LW o příkonu 3,33 MW a 1x kogenerační jednotka KE-MTUNG 1000o příkonu 2,275 MW změna povolení provozu 172 480
04.02.2022 Divadlo na Vinohradech, náměstí Míru 1450/7, Praha 2, IČO 00064386 Celková rekonstrukce Divadla na Vinohradech Praha 2 Vinohrady 2x pl. kondenz. kotle, o tepelném příkonu á 438 kW
1x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 880 kW
závazné stanovisko 202 261
07.02.2022 ŽSD a.s. Mobilní štěpkovač - zpracování dřeva Praha Praha 1x štěpkovač CHIPPER LS 160 DWBS povolení provozu 221 354
07.02.2022 Zličín Gate s.r.o., Na Příkopě 859/22, Nové Město, Praha 1, IČO 05437725 Hotel Zličín Praha 17 Zličín pl. kotelna o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 336 kW (2 kond. kotle á 168 kW) závazné stanovisko 221 903
07.02.2022 Ing. Radek Lavička,m Ph.D. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny v rámci akce "Stavební úpravy objektu Poděbradská 22, č. p. 633, přístavba Poděbradská 20, č. p. 399 + parking, Praha – Vysočany Praha 9 Vysočany 1 x De Dietrich C640-700 Eco o  jmenovitém tepelném příkonu 656,3 kW závazné stanovisko 222 415
09.02.2022 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Výměna výdejního stojanu na čerpací stanici BENZINA, Průhonice LS, ul. Brněnská, Praha 4 Praha 4 Újezd u Průhonic 3x výdejní stojan NESTERI změna povolení provozu 242 459
09.02.2022 TH-PROJEKT s.r.o. Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny v rámci akce "Modernizace kotelny Základní a Mateřské školy Na Smetance 505/1, Praha 2-Vinohrady, PSČ 120 00 " Praha 2 Vinohrady 1 x De Dietrich C630-700 o jmenovitém tepelném příkonu 656 kW závazné stanovisko 243 228
11.02.2022 Triangl, a.s. Upuštění od měření emisí Praha 18 Letňany polygrafická výroba změna povolení provozu 256 523
11.02.2022 Letiště Praha, a.s. Náhradní zdroj energie pro dispečinky ENE a ENG Praha 6 Ruzyně 1x dieselagregát GALAXY F 153 GX PLUS o tepelném příkonu v palivu 378 kW povolení provozu 157 173
11.02.2022 Delicado Kingdom, s.r.o. Pražička kávy U Továren 1a, Praha 10 Praha 15 Hostivař 1x pražička kávy Dietrich Roasters CR 70 povolení provozu 274 467
14.02.2022 Veolia Energie Praha, a.s. Kogenerační jednotka v kotelně BK Řepy 4, Drahoňovského 1149/2, Praha 17 Praha 17 Řepy 1x KJ KE-MTUNG 1000 o tepelném příkonu 2,275 MW změna povolení provozu 278 816
17.02.2022 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Plynová kotelna Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Na Florenci 1420/3, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x kotel Buderus GE 434x o jednotkovém výkonu 225 kW povolení provozu 299 942
17.02.2022 Kaufland Česká republika v.o.s. Náhradní zdroj elektrické energie, OD Kaufland, ul. K Dálnici, Praha 10 - Křeslice Praha 11 Křeslice 1x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 1430 kW povolení provozu 301 059
18.02.2022 ERDING, a.s. Výměna kotlů v kotelně K Verneráku 950/45, Praha 4 Praha 4 Kunratice 3x kotel Vitocrossal, z toho 2x CRU 800 o jednotkovém příkonu 762 kW a 1x 200 CM2-400 o příkonu 381 kV změna povolení provozu 304 237
18.02.2022 Ing. arch. Radim Hubička Závazné stanovisko k provedení stavby dieselagregátu, náměstí Bohumila Hrabala Praha 8 Libeň 1x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 660 kW závazné stanovisko 303 265
24.02.2022 Krajský soud v Praze Výněna kotlů v kotelně D, nám. Kinských 5, Praha 5 Praha 5 Smíchov 4x kotel BAXI LLUNA DUO-TEC MP 1.110 o jednotkovém příkonu 104,9 kW změna povolení provozu 347 691
25.02.2022 VIN AGRO s.r.o. Povolení provozu kompostárny Ctěnice Praha 9 Vinoř kompostárna povolení provozu 350 395
28.02.2022 Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace Výměna kotlů v kotelně Základní školy U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 Praha 8 Kobylisy 2x kotel Buderus Logamax plus KB 372-250 o jednotkovém příkonu 237,9 kW změna povolení provozu 364 870
28.02.2022 Pražské služby, a.s. Drcení objemného odpadu v areálu Překládací stanice Průmyslová 615/32, Praha 10 Praha 10 Štěrboholy 1x drtič TANA SHARK 440DT eco povolení provozu 362 150
02.03.2022 ENVIREX HOLDING, a.s. Mobilní recyklační linka Kysibl Praha   1x hrubotřídič McCloskey R155, 1x mobilní čelisťový drtič McClosky J45 a 1x Haldovací dopravník McClosky TS4065 povolení provozu 380 774
02.03.2022 Mgr. Karel Štochl Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny a dieselového čerpadla, v rámci záměru ,,Konverze Nuselského pivovaru" v ulici Bělehradská Praha 4 Nusle 2x plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu 519 kW, 1x dieselové čerpadlo o tepelném příkonu v palivu 350 kW závazné stanovisko 379 674
02.03.2022 Štochl Karel, Mgr. Plynová kotelna, diselové čerpadlo, při ul. Belehradský, Praha - Nusle, v rámci stavby "Konverze Nuselského pivovaru" Praha 4 Nusle 2x plynový kondenzační kotel  o jm. tepelném příkonu 519 kW, 1x dieselové čerpadlo o jm. tepelném příkonu v palivu 350 kW závazné stanovisko 379 674
07.03.2022 Centra a.s. Kotelna Na Zatlance 1350/13, Praha 5 Praha 5 Smíchov 2x plynový kotel Buderus Logano SB625 o celkovém výkonu 800 kW povolení provozu 412 100
08.03.2022 Veolia Energie Praha, a.s. Kotelna DOK1, Evropská 581, Praha 6 Praha 6 Liboc 1x kogenerační jednotka KE-MTUNG 1000 o jmenovitém příkonu 2255 kW povolení provozu 414 452
14.03.2022 Eco Systems Recykling s.r.o. Recyklační linka stavebních hmot - provozovna Kunratice, č.parc. 804/13 Praha 4 Kunratice 1x pásové drtící zařízení REMAX 300 t/h, výrobní kapacita recyklace stavebního materiálu cca 632 m3/den povolení provozu 453 374
14.03.2022 KREDIT Development s.r.o., Nosticova 470/8, Praha 1. Stavební úpravy objektu "SKYLINE" Čenětická 2413/1a, Praha 11 - Chodov. Praha 11 Chodov Hoval UltraGas 2D o tepelném příkonu 446 kW. závazné stanovisko 453 021
16.03.2022 Waste Solutions s.r.o. Mobilní recyklační drtič Praha   1x drtič Vermeer HG6000 povolení provozu 469 442
21.03.2022 SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLĚCKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o. Plynová kotelna Žalanského 68/54, Praha 6 Praha 6 Řepy 3x kotel Viadrus o jednotkovém výkonu 120 kW povolení provozu 502 114
25.03.2022 ICKH a.s., V Šáreckém údolí 2801, Dejvice, Praha 6, IČO 24679101 Blue building Kaplanova, p.p.č. 251/84, k.ú. Chodov Praha 11 Chodov 1x záložní zdroj el. energie o celkovém jmenovitém tepelném příkonu v palivu 4 840 kW (3 dieselagregáty) závazné stanovisko 536 083
04.04.2022 Bergasto a.s. Recyklační linka stavebních hmot Praha   1x odrazový drtič RM 100GO! A 1x hrubotřídič RM HS5000M povolení provozu 588 402
04.04.2022 GE Aviation Czech s.r.o. Odmašťovna, Beranových 65, Praha 9 Praha 9 Letňany Přemístění mycího boxu v rámci provozovny, změna čisticícho prostředku změna povolení provozu 588 607
04.04.2022 Nemocnice sv. Alžběty, Na Slupi, s.r.o. Kotelna nemocnice na adrese na Slupi 448/6, Praha 2 Praha 2 Nové Město 3x kotel Wolf o jednotkovém příkonu 294 kW povolení provozu 591 410
04.04.2022 Centrum Chodov, a.s., Na příkopě 388/1, Staré Město, Praha 1, IČO 24206377 Administrativní budova Chodov Praha 11 Chodov dieselagregát o jm. tepelném příkonu v palivu 830 kW (el výkon 400 kVA / 320 kWe) závazné stanovisko 592 570
04.04.2022 Doubner spol. s r.o. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby vzduchotechnické jednotky v rámci akce ,,Pavilón H, nová přetlaková hala aparking s FVE, parc. č. 2078/198, 553, 323, k. ú. Záběhlice" Praha 10 Záběhlice Vzduchotechnická jedotka s plynovým hořákem o jmenovitém tepelném příkonu 380 kW závazné stanovisko 592 169
05.04.2022 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Čerpací stanice pohonných hmot Kbelská Praha 9 Letňany 2x dělená nádrž o jednotkovém objemu 60 m3, 6x výdejní stojan Gilbarco změna povolení provozu 600 942
06.04.2022 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Čerpací stanice pohonných hmot Jižní spojka Praha 10 Záběhlice 3x nádrž o celkovém objemu 150 m3, 3x výdejní stojan SCHEIDT & BACHMANN a 1x Gilbarco Veeder-Root změna povolení provozu 606 852
06.04.2022 VPÚ Deco Praha a.s., Podbabská 1014/20, P6 Multifunkční budova 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (umístění + provedení) Praha 5 Motol 1. pl. kotelna o celkovém jm. tepelném příkonu 1122 kW
2. dieselagregát o jm. tepelném příkonu v palivu 1790 kW (el. výkon 850 kVA)
závazné stanovisko 609 092
11.04.2022 Česká zemědělská univerzita v Praze Kotelna AULA, Kamýcká 129, Praha 6 Praha 6 Suchdol 2x kotel Viessmann Vitocrossal CI 200 povolení provozu 626 264
11.04.2022 HB Golf s.r.o. Recyklační linka stavebních a demoličních odpadů Praha   1x třídicí a drticí lopata ALLU a 1x hrubotřídič a mobilní čelisťový drtič RESTA povolení provozu 628 183
11.04.2022 Studio acht, spol. s r.o. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagregátu v rámci stavby ,,Dělnická 63", na pozemku parc. č. 954, k. ú. Holešovice Praha 7 Holešovice Dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 400 kW, el. výkon 200 kVA závazné stanovisko 628 245
12.04.2022 LC beta s.r.o., Štefánikova 248/32, Praha 5, IČO 05984785 Obytný soubor Nová Michle, ulice U Plynárny, k.ú. Michle, Praha 4, SO 110 – bytový dům Praha 4 Michle pl. kotelna o celkovém tepelném jm. příkonu 606 kW:  2x kotel Viessmann Vitocrossal 100 CIB, á 303 kW závazné stanovisko 641 714
20.04.2022 MONTSERVIS PRAHA, a.s. Rekonstrukce kotelny Toužimská 662,  Praha 9 Praha 19 Kbely 3x kotel Ygnis Varmax 320 o jednotkovém příkonu 320 kW změna povolení provozu 684 212
21.04.2022 Tulipa City s.r.o., Jankovcova 1037/49, Holešovice, Praha 7, IČO 25724291 AFI CITY, objekt SO.0102 B a objekt SO.0103 C, II. etapa; p.p.č. 1207/144, k.ú. Vysočany Praha 9 Vysočany 2x záložní zdroj: 2x dieselagregát , každý o tepelném příkonu v palivu cca 1 600 kW (el výkon 800 kVA) závazné stanovisko 702 167
21.04.2022 PASSERINVEST GROUP, a.s. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Polyfunkční budova Hila" Praha 4 Michle dieselagregát 387 kVA / 309,4 kW, o jmenovitém tepelném příkonu v palivu cca 750 kW závazné stanovisko 699 116
22.04.2022 Veolia Energie Praha, a.s. Instalace kogenerační jednotky do blokové kotelny Kolovečská 1963/3, Praha 5 Praha 13 Stodůlky 3x kotel PGW 300 o jednotkovém příkonu 3,47 MW, 1x Vitomax 300-LW o příkonu 2,78 MW a 1x kog. Jednotka KE-MTUNG 1000 o tepelném příkonu 2,275 MW změna povolení provozu 702 152
26.04.2022 Filip Mladenov, DiS., Malostranské náměstí 6/265, Praha 1. Konverze meziměstské telefonní ústředny č. p. 1500, Fibichova 19 a 21, Praha 3. Praha 3 Žižkov 2x Viessmann Vitocrossal 300 o celk. tep. příkonu 948 kW + záložní zdroj el. energie DE165E3 LC Frame o jmen. tep. příkonu v palivu 376 kW. závazné stanovisko 714 543
26.04.2022 EUROPROJEKT, spol. s r.o. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny, mezi ulicemi Podnikatelská, Mladých Běchovic Praha 21 Běchovice plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 476 kW (2x kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 238 kW) závazné stanovisko 715 337
28.04.2022 Shell Czech Republic a.s. Čerpací stanice Strakonická 1032/2, Praha 5 Praha 5 Smíchov 3 skladovací nádrže, z toho 2 na BA (48 000 l) a 1 na NM (48 000 l) změna povolení provozu 722 113
28.04.2022 TBG METROSTAV s.r.o. Prodloužení platnosti rozhodnutí betonárny Povltavská, Praha 7 Praha 7 Libeň betonárna Libeň změna povolení provozu 725 313
28.04.2022 URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 49687514 Rohan city – sekce E (provedení) Praha 8 Libeň, Karlín 3x záložní zdroj el. energie, každý o celkovém jm. tepelném příkonu v palivu 2700 kW, každý tvořený dvojicí dieselagregátů o jm. tep. příkonu v palivu á 1350 kW (el. výkon 660 kVA) závazné stanovisko 722 342
29.04.2022 MODŘANY Power, a.s. Ukončení provozu sálavých zářičů Praha 12 Modřany plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 734 kW změna povolení provozu 726 224
05.05.2022 FAČR Property, s.r.o., Kozí 915/7, Praha 1, IČO 29011469 Stavební úpravy a zmenší objektu "B4" Praha 6 Břevnov plynová kotelna - 3x plynové kotle celkový tepelný jmenovitý příkon 7,128 MW (2x Hoval UltraGas 3100 D - každý 3,157 MW, 1x Hoval UltraGas 0,814 MW) závazné stanovisko 782 643
10.05.2022 Bergasto a.s. Recyklační linka stavebních hmot - zpracování živičných povrchů Praha   linka zpracování živičných povrchů změna povolení provozu 824 555
11.05.2022 ČEPS Invest, a.s. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagregátu, Elekrárenská 774/2, Praha 10 Praha 10 Michle 1x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 1 780 kW, el. výkon 900 kVA závazné stanovisko 838 102
12.05.2022 Ťupová Ladislava, Stříbrského 685/10, 149 00 Praha 4 Kampus Albertov - Globcentrum Praha 2 Praha - Nové město plynová kotelna (3 x 565 kW) + záložní zdroj el. energie o výkonu cca 900 kW. závazné stanovisko 846 865
18.05.2022 MDS solution s.r.o. Mobilní recyklační linka Praha   1x mobilní čelisťový drtič SANDVIK QJ241 a 1x mobilní třídič SANDVIK QE241 povolení provozu 888 337
26.05.2022 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Čerpací stanice Benzina Průběžná Praha 10 Strašnice 2x skladovací nádrž o jednotkovém objemu 50 m3, 3oboustranné výdejní stojany změna povolení provozu 943 773
27.05.2022 ASTON - služby v ekologii, s.r.o. Mobilní recyklační linka Praha   1x  mobilní drtič RUBBLE MASTER 90GO!, 1x závěsný třídič RUBBLE MASTER 95GO! povolení provozu 963 252
01.06.2022 Zeppelin CZ s.r.o. Recyklační linka odpadních materiálů na území HMP Praha Praha Rozšíření o čelisťový drtič JAWMAX 20 změna povolení provozu 1 003 693
01.06.2022 Ing. Marek Svoboda, TZB, TEDOM a.s., Výčapy 195, 674 01 Třebíč. Instalace plynového kotle do stávající výměníkové stanice v objektu Avia Praha, Beranových 140, Praha 9 - Letňany. Praha 9 Letňany plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu 1454 kW. závazné stanovisko 1 004 292
01.06.2022 Studio acht s.r.o., Za Zámečkem 746/3, P5, IČO 25119966 Nádraží Krč - HOTEL, ppč. 2/1, 2/5, k.ú. Krč Praha 4 Krč 3x pl. kotel LUNA DUO-TEC MP+ 1.110, každý o jm. tepelném příkonu 105 kW závazné stanovisko 919 717
02.06.2022 Doblecon a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 07015381 Areál Doblecon, Smíchov Praha 5 Smíchov 2x Plynová kotelna o celkovém jm. tepelném příkonu 2233 kW (2x plynový kotel o jm. tepelném příkonu 1116,5 kW) + Dieselagregat o jm. tepelném příkonu v palivu 575 kW závazné stanovisko 1 084 763
07.06.2022 BBD s.r.o., Rumunská 25, Praha 2, kancelář: Rokycanova 30, Praha 3. Výstavba nové výrobní haly filmových dekorací "Klondike", areál spol. Barrandov Studio a.s., Křížen. nám. 322/5, P-5. Praha 5 Hlubočepy 2x plynový hořák o celk. příkonu 580 kW u větrací jednotky lakovací kabiny závazné stanovisko 1 027 897
08.06.2022 ALTRON, a.s. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby tří záložních zdrojů el. energie v rámci stavby "Projektové práce - Systémy záložního napájení" v areálu letiště Praha - Kbely Praha 19 Kbely Záložní zdroj el. energie o celkovém jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 030 kW (1 x dieselgregát 275 kVA a odpovídajícím jmenovitél tepelném příkonu v palivu 570 kW + 1 x dieselagregát 220 kVA a odpovídajícím jmenovitém tepelném příkonu v palivu 460 kW); Záložní zdroj el. energie - dieselagregát 150 kVA a odpovídajícím jmenovitém tepelném příkonu v palivu 330 kW; záložní zdroj el. energie o celkovém jmenovitém tepelném příkonu v palivu 452 kW (2 x dieselagregát 110 kVA a odpovídajícím jmenovitém tpelném příkonu v palivu 226 kW) závazné stanovisko 1 041 976
15.06.2022 Ing. Eva Lakronová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby záložního zdroje tj. dieselagregátu v rámci stavby ,,CENTRUM HORNOMĚCHOLUPSKÁ" Praha 10 Hostivař dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 900 kW, el. výkonu 450 kVA závazné stanovisko 1 100 398
20.06.2022 MOL Česká republika, s.r.o. Výměna výdejních stojanů na ČS MOL 697, Praha 9 - Černý Most Praha 9 Černý Most 2x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. změna povolení provozu 1 114 644
20.06.2022 MOL Česká republika, s.r.o. Výměna výdejních stojanů na ČS MOL 676 Praha 10 - Štěrboholy Praha 10 Štěrboholy 3x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. změna povolení provozu 1 114 651
21.06.2022 METROPROJEKT Praha a.s. Závazné stanovisko k umístění recyklační linky umístěné na pozemku parc. č. 1290/9, k. ú. Ruzyně Praha 6 Ruzyně recyklační linka o předpokládané celkové kapacitě 19 118 t materiálu závazné stanovisko 1 140 710
28.06.2022 Studio acht, spol. s r.o. Záložní zdroj, Poliklinika, parc. č. 2276/2, 7, 2581/51 - 54, 76, 2583/1, 2, 3315/2, 6 - 8, 10, k. ú. Krč Praha 4 Krč 2x dieselagregát CAT o jm. tepelném příkonu 334 kW a 1917 kW závazné stanovisko 1 204 895
29.06.2022 Kašpárek Pavel, Ing. Závazné stanovisko k provedení stavby betonárny v rámci stavby "Přesun výroby betonu a modernizace technologie" Praha 5 Třebonice Příprava stavebních hmot a betonu závazné stanovisko 1 204 107

 

3. listopadu 2022
29. dubna 2024