Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2022 - 2. pololetí

(aktualizace k 30. 12. 2022):

 

Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Městská část Katastr. území Specifikace zdroje Výsledný dokument  SZn. (2022)
01.07.2022 LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o., Perucká 2274/26, Praha 2, IČO 01994832 Polyfunkční objekt Galaxie Praha 11 Háje dieselagregát o jm. tepelném příkonu v palivu 646 kW (el výkon 300 kVA / 240 kWe, spotřeba paliva 65 l/h při 100%), p.p.č. 1209/90, k.ú. Háje  závazné stanovisko 1 218 910
12.07.2022 Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek Kotel pro vyhřívaný trávník stadionu Strahov Praha 6 Břevnov plyn. kotel De Dietrich C 330-570 Eco o tepelném příkonu 0,567 MW povolení provozu 1 266 053
12.07.2022 PT Koncept, a.s. Kotelna AFI Karlín, Thámova 8, Praha 8 Praha 8 Karlín 3x kotel Ygnis VARPRIM 275 o jednotkovém příkonu 268 kW povolení provozu 1 267 398
13.07.2022 DUO Living s.r.o., IČO 07313713 DUO Living – Novostavba bytového domu, p.p.č. 515/44, 515/131, k.ú. Střížkov Praha 9 Střížkov pl. kotelna o celkovém jm. tepelném příkonu 1 332 kW závazné stanovisko 1 281 842
14.07.2022 METROPROJEKT Praha a.s. Záložní zdroj el. energie + betonárna + recyklační linka stavebních hmot v rámci stavby "Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) Praha 7 Holešovice Dieselagregát 165 kVA a odpovídajícím jmenovitém tepelném příkonu v palivu cca 350 kW; betonárna o max. kapacitě 54.000t/rok, recylační linka o max. kapacitě 120t/h závazné stanovisko 1 287 235
15.07.2022 METROPROJEKT Praha a.s. Záložní zdroj v rámci stavby "Obnova řídícího a ochranného systému rozváděčů 22kV v MDT MS/A a MS/B" Praha 1 Nové Město 2x dieselagregát  o jm. tepelném příkonu 2x 800  kW  závazné stanovisko 1 311 240
18.07.2022 Vodaphone Czech republic s.r.o. Záložní zdroj el energie, Košťálkova 1103/2, Praha 8 Praha 8 Kobylisy 1x dieselagregát Caterpillar DE150EO o jm. tepelném příkonu 354 kW povolení provozu 1 309 274
19.07.2022 MOL Česká republika, s.r.o. Čerpací stanice pohonných hmot č. 698, ul. Kolbenova,  Praha 9  Praha 9 Hloubětín Výměna výdejních stojanů a změna využívání nádrží PHM změna povolení provozu 1 320 508
19.07.2022 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Čerpací stanice pohonných hmot č. 287, Jižní spojka, Praha 4 - Braník Praha 4 Braník Změna provozního řádu změna povolení provozu 1 320 647
21.07.2022 Cergomont s.r.o., Horní Lhota 127, 678 01 Blansko Rekonstrukce plynové kotelny v objektu VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3. Praha Vinohrady 4 x Logano plus KB372-300 o celkovém tepelném příkonu 1 143 kW. závazné stanovisko 1 337 244
22.07.2022 WOMBAT, s.r.o. Mobilní kotelny Praha Praha 5 mobilních plynových kotelen o tepelném příkonu 1 - 2 MW. povolení provozu 1 341 102
28.07.2022 Studio acht, spol. s r.o. Nádraží Krč - SEVER, pozemky parc.č. 3357, 10/4, 110/26, 110/17, 110/27, 110/28 a 110/29. k.u. Krč Praha 4 Krč plynová kotelna (3 x příkon 670 kW) + záložní zdroj el. energie o výkonu cca 1800 kW. závazné stanovisko 1 378 788
02.08.2022 YIT Stavo s.r.o. Plynová kotelna pro BD Parvi Cibulka Praha 5 Košíře 2x kotel de Dietrich o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu 333 kW povolení provozu 1 408 862
02.08.2022 Studio acht, spol. s r.o. Kotelna a záložní zdroj, Aspira II, parc.č. 2910/1, 2910/2, 2910/3, 2910/4, 2910/5, 2911, 2913, 2914, 2915, 2919, 2921, k.ú. Stodůlky Praha 5 Stodůlky 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 2118 kW (2x kond. kotel o jmenovitém příkonu 1059 kW), 1x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 1650 kW závazné stanovisko 1 500 649
02.08.2022 LWD 8 s.r.o., Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 26498545 Administrativní objekt – Pernerova-Šaldova, p.p.č. 400, 401/1, k.ú. Karlín Praha 8 Karlín a) plynová kotelna o celkovém jm. instal. tepelném příkonu cca 430 kW
b) dva dieselagregáty o celkovém jm. tepelném příkonu v palivu 1 900 kW 
závazné stanovisko 1 403 309
03.08.2022 Valbek, spol. s r.o. Plynová kotelna ZŠ Smíchov Praha 5 Smíchov 2x plyn. Kotel Buderus KB372-200 o jednotkovém příkonu 170 kW závazné stanovisko 1 409 833
05.08.2022 Rilancio s.r.o. Náhradní zdroje energie Churchill Square I, Italská 2581/67, Praha 3 Praha 3 Vinohrady soustrojí dieselagregátů CAT C18 715 kVA o výkonz 1445 kW povolení provozu 1 422 428
08.08.2022 Mgr. Karel Štochl Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny, Praha 1, Nové Město Praha 1 Nové Město 1x dvojkotel DeDietrich o celkovém tepelném příkonu 1334 kW závazné stanovisko 1 446 284
09.08.2022 PPS Kania s.r.o. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagregátu, Vídeňská 800, Krč, Praha 4 Praha 4 Krč 2x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 1 822 kW, el. výkonu 850 kW , celk. příkon v palivu 3 644 kW závazné stanovisko 1 450 603
10.08.2022 ARCHINA Design s.r.o. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby, Revoluční 724/7 Praha 1 Staré Město 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 798 kW (3x kond. Kot. O jmenovitém příkonu 246 kW), 1x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 340 kW závazné stanovisko 1 459 241
12.08.2022 ČEPRO, a.s. Výměna výdejních stojanů na čerpací stanici EUROOIL Uhříněves Praha 10 Uhříněves výdejní stojny TATSUNO BMP 4036 OWD/H a BMP 4024 BMP/H změna povolení provozu 1 470 079
23.08.2022 Veolia Energie Praha, a.s. Výměna hořáků na Výtopně Juliska Praha 6 Dejvice 3x plynový kotel KTK 25 o jednotkovém příkonu 16,4 kW povolení provozu 1 542 870
24.08.2022 Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, P-5. změna stavby - plynová kotelna o tep. příkonu 3 000 kW + zál. Zdroj o příkonu 1 300 kW. Praha 1 Nové Město plynová kotelna o tep. příkonu 3 000 kW + zál. zdroj o příkonu 1 300 kW. závazné stanovisko 1 553 438
29.08.2022 URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 49687514 Umístění záložních zdrojů, Karlín Praha 8 Karlín 2x DA o tepleném příkonu v palivu každý 800 kW závazné stanovisko 1 594 234
01.09.2022 Krajský soud v Praze Výměna kotlů v kotelně D, nám. Kinských 234/5, Praha 5 Praha 5 Smíchov 4x kotel BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110 o jednotkovém příkonu 104,9 kW změna povolení provozu 1 593 530
01.09.2022 URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 49687514 Závazné stanovisko - umístění záložních zdrojů el. energie v rámci stavby "ROHAN CITY SEKCE E" Praha 8 Karlín 4 x dieselagregát 440 kVA o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu v palivu 950 kW (STBY), objekty E4, E5+E6, E21, E24 závazné stanovisko  1 594 238
01.09.2022 URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 49687514 Závazné stanovisko - umístění záložních zdrojů el. energie v rámci stavby "ROHAN CITY SEKCE D.III" Praha 8 Karlín 1 x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 2.700 kW (objekt D.31), 2 x dieselagregát o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu v palivu 835 kW (objekty D.32 a D.33) závazné stanovisko 1 593 685
01.09.2022 Čada Petr, Vratislavská 385/9, Praha 8 Závazné stanovisko - provedení stavby plynové kotelny v rámci stavby "EPC VAZEBNÍ VĚZNICE PANKRÁC – POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC, VE VYBRANÝCH OBJEKTECH VS ČR – SO 03, 04, 05" Praha 4 Nusle 1 x plynový kondenzační dvojkotel Hoval UltraGas 2300 D o jmenovitém tepelném příkonu jednotlivé kotlové jednotky 1082 kW závazné stanovisko 1 591 550
01.09.2022 URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 49687514 Závazné stanovisko k umístění tří záložních zdrojů el. energie, v rámci záměru ,,Rohan City - sekce D.I." Praha 8 Karlín 2x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 1 320 kW el. výkon 660 kVA a 1x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 600 kW el. výkon 300 kVA závazné stanovisko 1 593 712
07.09.2022 MOL Česká republika, s.r.o. Výměna výdejních stojanů na čerpací stanici Strakonická Praha 5 Smíchov 5x výdejní stojan GILBARCO SK 700 ii. A 1x stojan CNG Innogy změna povolení provozu 1 637 619
08.09.2022 Transfer Property s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1 záložní zdroj el. energie v Areálu Letov, Beranových 65, Praha 9 - Letňany Praha 18 Letňany 2 x dieselagregát DOOSAN 750 kVA, model DPX - 15563 o celk. tepelném příkonu v palivu 2 942 kW. závazné stanovisko 1 643 076
09.09.2022 Studio acht, spol. s r.o. Závazné stanovisko - umístění plynové kotelny a záložního zdroje el. energie v rámci stavby Nádraží krč - JIH Praha 4 Krč plynová kotelna - 2 x Hoval UltraGas 1150 o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 2 164 kW                          záložní zdroj el. energie -1 x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 300 kW (STBY) závazné stanovisko 1 647 268
14.09.2022 Riverside development s.r.o. Plynová kotelna, v rámxci stavby "Hotel Vítězná", Vítězná 126/1, Praha 5 Praha 5 Smíchov Plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 396 kW - 3x kondenzační kotel 132 kW závazné stanovisko 1 680 133
22.09.2022 České vysoké učení technické v Praze kotelna v budově Bubenečských kolejí Terronská 28, Praha 6 Praha 6 Bubeneč 1x kotel Wolf MGK-2300 o tepelném jmenovitém příkonu 280 kW a 1x kotel Wolf MGK-2390 o příkonu 371,2 kW změna povolení provozu 1 742 358
23.09.2022 SYRMAX s.r.o. kotelna v Hotelu Michelangelo, Vladislavova 1477/20, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x kotel Buderus Logano plus GB 402-470 o jednotkovém příkonu 468,2 kW změna povolení provozu 1 745 683
29.09.2022 URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 49687514 Konverze obchodního domu KOTVA Praha 1 Staré Město záložní zdroj elektrické energie o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 2190 kW. závazné stanovisko 1 774 240
30.09.2022 ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o. Mobilní drtiče dřeva Dřevošrot a.s., Praha 5  Zbraslav Praha    1x štěpkovač Biber 84 a 1x drtič Vermeer HG6000 povolení provozu 1 776 904
03.10.2022 G.A.S. Petroleum Group s.r.o. Změna provozovatele ČS Praha 4 - Kunratice Praha 4 Kunratice 2x výdejní stojan ADAST 46 03 změna povolení provozu 1 786 503
03.10.2022 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Výměna kotlů v kotelně Orlická 2020/4, Praha 3 Praha 3 Vinohrady 4x BUDERUS Logano Plus KB372-300 o jednotkovém příkonu 317 kW změna povolení provozu 1 787 618
06.10.2022 Krakov Holding s.r.o., Lodžská 850/6, Praha 8 - Troja, IČO 08155381 Změna zdroje vytápění objektu č.p. 850/6 v ulici Lodžská, Praha 8 – Troja Praha 8 Troja pl. kotelna o celkovém jm. tepelném příkonu 2 156 kW, osazená dvěma topnými centrálami De Dietrich C 640-1140 závazné stanovisko 1 830 093
07.10.2022 Veolia Energie Praha, a.s. Bloková kotelna Řepy 1, Šímova 1056/6, Praha 6 Praha 6 Řepy výměna kotle K4 za kogenerační jednotku KE-MTUNG 1000 o tepelném příkonu 2,275 MW změna povolení provozu 1 840 347
07.10.2022 Veolia Energie Praha, a.s. Bloková kotelna Stodůlky 1, lýskova 1614/59, Praha 5 Praha 5 Stodůlky výměna kotle K4 za kogenerační jednotku KE-MTUNG 1000 o tepelném příkonu 2,275 MW změna povolení provozu 1 840 348
07.10.2022 Veolia Energie Praha, a.s. Bloková kotelna Stodůlky 2, Hábova 1572/1, Praha 6 Praha 5 Stodůlky výměna kotle K5 za kogenerační jednotku KE-MTUNG 1000 o tepelném příkonu 2,275 MW změna povolení provozu 1 840 349
07.10.2022 Bartůňková Pavla, Ing. Nanášení práškových plastů, Dopravní areál firmy Vlk, ul. Výpadová, Radotín - hala H - kovovýroba Praha 5 Radotín 1x stříkací kabina, 1x vytvrzovací pec, roční kapacita 1100 kg práškových plastů závazné stanovisko 1 843 386
10.10.2022 OMV Česká Republika, s.r.o. Čerpací stanice OMV Radlice Praha 5 Radlice 4x multiproduktové oboustranné výdejní stojany Gilbarco SK 700-2 a 1x stojan pro výdej Ad-Blue změna povolení provozu 1 842 268
12.10.2022 Letiště Praha, a.s., K letišti 1019/6, Praha 6 - Ruzyně, IČO 28244532 Modernizace samoobslužné čerpací stanice APH Jih, letiště Praha Ruzyně. Praha 6 Ruzyně ČSPHM APH Jih, letiště Ruzyně, výměna stojanů, oprava nádrží. závazné stanovisko 1 859 598
12.10.2022 KOMTERM, a.s. Kogenerační jednotka v objektu ZK, areál MBÚ AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 Praha 4 Libuš 1x KGJ výrobce GENTEC CHP s.r.o., jm. tepelný příkon 2 258 kW závazné stanovisko 1 862 204
13.10.2022 Atelier WIK, s.r.o. Záložní zdroj v rámci stavby "Rezidence Limuzská", Praha 10 Praha 10 Malešice 1x dieselagregát DEUTZ o jm. tepelném příkonu v palivu 630 kW závazné stanovisko 1 867 471
17.10.2022 Shell Czech Republic a.s. Provozní řád čerpací stanice Průmyslová Praha 10 Malešice 7x výdejní stojan Wayne Helix 6000 oboustranný  povolení provozu 1 892 642
17.10.2022 Shell Czech Republic a.s. Provozní řád čerpací stanice Vídeňská Praha 4 Krč 4x výdejní stojan Wayne Helix 6000 oboustranný a 1x stejný typ jednostranný povolení provozu 1 892 648
17.10.2022 Letiště Praha, a.s., K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6, Ruzyně. Úpravy pro lakovací kabinu a brousící box v hangáru F, letiště Praha Ruzyně. Praha 6 Ruzyně změna technologie stávající velkoprostorové lakovny vložením nové lakovací kabiny a brousícího boxu. závazné stanovisko 1 902 650
19.10.2022 JULIUS MEINL LIVING CZ s.r.o. plynová kotelna a náhradní zdroj el. energie hotelu THE JULIUS, Senovážné nám. 993/3, Praha 1  Praha 1 Nové Město 4x kotel Buderus Logano plus KB 372-200 H o jednotkovém příkonu 189,9 kW a 1x dieselagregát Caterpillar C15 o tepelném příkonu v palivu 1100 kW povolení provozu 1 920 059
19.10.2022 EKOTERM - SERVIS s.r.o. kotelna hotelu THE JULIUS, Senovážné nám. 993/3, Praha 1 Praha 1 Nové Město 4x plynový kondenzační kotel buderus Logano Plus KB372-200 H o jednotkovém tepelném příkonu 189,9 kW povolení provozu 2 200 532
20.10.2023 Lesy hl. m. Prahy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje - zpracování dřeva o celkové roční projektované spotřebě materiálů vyšší než 150m3 v rámci záměru lesy hl. m. Prahy - montovaný přístřešek" Praha 14 Hloubětín Zpracování dřeva o celkové roční projektované spotřebě materiálů vyšší než 150m3 závazné stanovisko 1928959
24.10.2022 Tomáš Sekanina Závazné stanovisko k umístění a provedení záložního zdroje, Smotlachova Praha 12 Kamýk 1x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 330 kW, el. výkonu 165 kVA závazné stanovisko 1 969 853
25.10.2022 CPI Service, s.r.o. Rekonstrukce kotelny v hotelovém domě Mamaison Residence Downtown Prague Praha 2 Nové Město 2x kotel Buderus Logano plus GB 402-470 o jednotkovém příkonu 468,2 kW změna povolení provozu 1 971 605
25.10.2022 FINEP CZ a.s. Plynová kotelna Obytného souboru Drnovská, Praha 6 Praha 6 Ruzyně 2x kotel Buderus Logano plus KB 372 o jednotkovém příkonu 285,7 kW povolení provozu 1 970 334
26.10.2022 Letiště Praha, a.s., K Letišti 1019/6, P-6. 2 x záložní zdroj elektrické energie do TS12 Praha 6 Ruzyně 2 x zál. zdroj o jmenovitém tep. příkonu v palivu 2 x 3438 kW, typ: Mitsubishi S16RTA závazné stanovisko 1 987 001
26.10.2022 Tomáš Sekanina Plynová kotelna v objektu A a plynova kotelna v objektu C, na adrese K Žižkovu 282/9, Praha 9 Praha 9 Vysočany 1x plynový kondenzační dvojkotel o celkovém jmenovitém příkonu 485 kW, 3x plynový kondenzační kotel o jmenovitém příkonu 116,5 kW  závazné stanovisko 1 969 845
27.10.2022 Brtek s.r.o. Recyklační linka stavebních hmot na území HMP Praha Praha Drtiče a třídiče Sadvik povolení provozu 1 995 255
27.10.2022 Bohata Miroslav Přístavba hotelu Panorama – Administrativní budova Libelle; p.p.č. 2841/1, 2850, k.ú. Nusle, 1051/3, k.ú. Krč Praha 4 Nusle, Krč 1x dieselagregát - jm. tepel. příkon v palivu 700 kW (el. výkon STBY 350 kVA) závazné stanovisko 1 995 112
31.10.2022 Cemex Czech Republic, s.r.o. Výroba betonových směsí, K Hájům 946/10, Praha 5 Praha 5 Stodůlky 2x kotel na LTO, 4 sila surovin o cekové skladovací kapacitě 400 t změna povolení provozu 2 014 087
31.10.2022 Smart Dry Cleaners, s.r.o. chemická čistírna oděvů v OC Šestka, Fajtlova 1090/1, Praha 6 Praha 6 Ruzyně 1x čisticí stroj Mac Dry 215S povolení provozu 2 015 301
31.10.2022 Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, P-5. Změna stavby před dokončením, st. Úpravy hotelu Evropa, Václa.nám. 25, Praha 1. Praha 1 Nové Město 2 x Hoval Ultragas H1000 - 1854 kW + zál. zdroj GP 440, AJ-S 440 o jm.tep. příkonu 497 kW. závazné stanovisko 2 016 892
01.11.2022 Baumit, spol. s r.o. výměna hořáku ve výrobním závodu Čakovice Praha 9 Čakovice 1x dvoupalivový hořák Weishaupt u rotační pece na sušení písku změna povolení provozu 2 023 304
01.11.2022 RAILWAY CONSTRUCTIONS s.r.o. Mobilní recyklační linka stavebních odpadů Praha   1x drtič Red Rhino 7000 plus, 1x drtič Powerscreen Metrotrac 900x600, 1x hrubotřídič McCloskey R70 a 1x třídič Zemmler Multi Screen MS1600 povolení provozu 2 023 164
07.11.2022 PACKMAN'S PACK s.r.o. Instalace vstřikolisů na lisovně plastů Na Radosti 419, Praha 5 Praha 5 Zličín 8x vstřikolis změna povolení provozu 2 063 512
08.11.2022 Univerzita Karlova Výměna kotlů v kotelně Právnické fakulty, nám. Curieových 7, Praha 1 Praha 1 Staré Město 3x kotel Buderus Logano Plus GB 402-470 o jednotkovém příkonu 468,2 kW změna povolení provozu 2 074 319
10.11.2022 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Doplnění výdejních stojanů na čerpací stanici  Modřany (č. 199) Praha 4 Modřany 3x multiproduktový stojan Gilbarco Veeder-Root SK700/II změna povolení provozu 2 091 245
10.11.2022 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Doplnění výdejních stojanů na čerpací stanici  Suchdol (č. 233) Praha 6 Suchdol 2x multiproduktový stojan Gilbarco Veeder-Root SK700/II změna povolení provozu 2 095 665
10.11.2022 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Doplnění výdejních stojanů na čerpací stanici  Bělohorská (č. 222) Praha 6 Břevnov 3x multiproduktový stojan Gilbarco Veeder-Root SK700/II změna povolení provozu 2 095 671
14.11.2022 Bergasto a.s. Mobilní recyklační linka živičných povrchů Praha   1x čelisťový drtič Lokotrack LT 106 a 1x třídič Lokotrack ST 4,8 povolení provozu 2 127 577
14.11.2022 Letiště Praha, a.s. Lakovna, Hangár S, č.parc. 2588/1, 2590/20, 2591, k.ú. Ruzyně Praha 6 Ruzyně Aplikace nátěrových hmot se spotřebou VOC 12,5 t/rok, odmašťování se spotřebou VOC 2,4, t/rok, 7x teplovzdušná jednotka na LTO o celkovém tepelném příkonu 1 217 kW závazné stanovisko 2 209 978
16.11.2022 URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 49687514 Závazné stanovisko - umístění dvou záložních zdrojů el. energie v rámci stavby "Palomovka Park V a VI"  Praha 8 Vysočany 2 x dielagregát o jednotkovém el. výkonu 450 kVA a odpovídajícím jm. tepelném příkonu v palivu  970 kW závazné stanovisko 2 152 965
16.11.2022 Ing. Tomáš Růžička, Růžička a partneři s.r.o. závazné stanovisko k umístění záložního zdroje, Rozvojová, Praha 6, Lysolaje Praha 6 Lysolaje dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 335 kW, el. výkon 165 kVA závazné stanovisko 2 152 892
17.11.2022 ASTRON print, s.r.o., Mladoboleslavská 1128, Kbely, 197 00 Praha 9, IČO 26155222 Kotelna na pelety pro stávající haly Astron, ul. Mladoboleslavská, parc. č. 1944/101, 1944/102, 1944/114, 1944/128, k. ú. Kbely Praha 19 Kbely kotelna na dřevěné pelety o celkovém jmenovitém tepelném příkonu v palivu 544 kW (2x kotel PROFlex 175/250) závazné stanovisko 2 160 207
21.11.2022 Martin Hruška Mobilní recyklační linka  Praha   Třídicí jednotka RESTA TK6 povolení provozu 2 171 798
21.11.2022 Letiště Praha, a.s. Závazné stanovisko - umístění nové kalové linky a plynové kotelny v rámci stavby "Letiště Praha - kalové hospodářství" Praha 6 Ruzyně Linka na zpracování kalu jako součást ČOV + ČKV Jih, plynová kotelna o jmenovitém tepelném příkonu        600 kW závazné stanovisko 2 173 553
22.11.2022 Na Knížecí Office, s.r.o. Plynová kotelna, ul. Nádražní, Praha 5 Praha 5 Smíchov 2x plynový kotel Buderus Logano plus 285,7 kW povolení provozu 2 199 694
23.11.2022 Letiště Praha, a.s., K letišti 1019/6, Praha 6. Lakovna letadel v hangáru S Praha 6 Ruzyně aplikace nátěrových hmot - kód 9.8., odmašťování - kód 9.6., vytápění hangáru - kód 1.4. závazné stanovisko 2 209 978
24.11.2022 EVECO Brno, s.r.o. Plynový kotel, kogenerační jednotka v rámci akce "Úprava zdroje tepla v areálu BUS ŘEPY, Reinerova, parc. č. 1352/40,  k. ú. Řepy" Praha 6 Řepy Plynový kotel LOOS UT-H 780 o tepelném příkonu 820 kW, kogenerační jednotka o jm. tepelném příkonu v palivu 547 kW závazné stanovisko 2 210 881
29.11.2022 Mgr. Libor Hnyk, Bedřichov 124, 543 51 Špindlerův Mlýn. Rezidence Měcholupy, pac.č. 535/3, 535/4, k.ú. Horní Měcholupy. Praha 15 Horní Měcholupy záložní zdroj - diesel, Model C200 D5, jm. tep. příkon 450 kW. závazné stanovisko 2 223 066
08.12.2022 Démos trade, a.s. Nářezové centrum - Praha, Kutnohorská 359/80, Praha 10 Praha 10 Horní Měcholupy formátovací pila, obráběcí centrum, olepovačka hran a další povolení provozu 2 286 719
08.12.2022 DD final s.r.o. Záložní zdroje el. energie v rámci stavby Office Europe Center - rozšíření o nové administrativní budovy HGBR 05, HGBR 06, HGBR 03 a HGBR 04, Vinohrady Praha 10 Vinohrady 4x DA 650 kVA o jm. tepelném příkonu v palivu 1 300 kW závazné stanovisko 2 311 046
09.12.2022 Twincom s.r.o. Mobilní zařízení k úpravě a využití odpadů Praha   drtič WILIBALD EP 5500 povolení provozu 2 289 748
12.12.2022 Comiam Engineering s.r.o. Závazné stanovisko - provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Přístavba hotelu Panorama - Administrativní budova Libelle" Praha 4 Krč, Nusle 1 x dieselagregát 550 kVA/440 kW a odpovídajícím jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1140 kW (Kohler SDMO V550 C3) závazné stanovisko 2 312 150
19.12.2022 Mgr. Veronika Petr Krejčová Závazné stanovisko k umístění záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Nová centrála Partners Chodov", parc. č. 251/148, 251/159, 251/233, k.ú. Chodov Praha 11 Chodov 1x dieselagregátu o el. výkonu 250 kVA a jmenovitém tepelném příkonu v palivu cca 500 kW závazné stanovisko 2 348 564
21.12.2022 Veolia Energie Praha a.s. Bloková kotelna BK6, Štěpařská 822/19, Praha 5 Praha 5 Hlubočepy Náhrada stávajícího kotle K1 za nový dvoukotel HOVAL UltraGas 200d o jm. tepelném příkonu 1,886 MW změna povolení provozu 2 392 870
22.12.2022 STIS s.r.o., Nad lesním divadlem 1318/21, P-4. IKEM - výstavba pavilonu Z3 - laboratoře, Vádeňská 1958/9, Praha 4 - Krč. Praha 4 Krč záložní zdroj - dieselagregát MP 400 I o jm.tep. příkonu 850 kW. závazné stanovisko 2 405 738
22.12.2022 tipon 1601 s.r.o. Závazné stanovisko - umístění a provedení stavby zákožního zdroje el. energie v rámci stavby "POLIKLINIKA HVĚZDOVA, Novostavba polyfunkčního objektu" Praha 4 Nusle 1 x dieselagregát 500 kVA/400 kW a odpovídajícím jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1000 kW (Cummins C500 D5) závazné stanovisko 2 403 540
3. listopadu 2022
29. dubna 2024