Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2024 - 1. pololetí

(aktualizace k 3. 6. 2024):

Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Městská část Katastr. území Specifikace zdroje Výsledný dokument  Sp. zn.
(2024)
03.01.24 Veolia Energie Praha, a.s. Výměna kotlů v blokové kotelně Ovčí Hájek 2176/1, Praha 5 Praha 13 Stodůlky 1x kotel PGV 300 o jmenovitém tepelném příkonu 3,467 MW, 2x kotel Viessmann Vitomax M82B014 o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu 4,56 MW a kogenerační jednotka KE-MTUNG 1000 o jmenovitém tepelném příkonu 2,258 MW povolení provozu 9 424
03.01.24 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Závazné stanovisko k provedení stavby pobočné čistírny odpadních vod Kolovraty Praha  Kolovraty Čistírna odpadních vod o kapacitě 10000 EO v I. etapě a 15 000 EO ve II. Etapě závazné stanovisko 10 442
05.01.24 DD final s.r.o. Motolské onkologické centrum, Roentgenova 37, závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagregátu Praha 5 Motol 1x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 3 080 kW, el. výkon 1 540 kVA závazné stanovisko 19 002
08.01.24 ČEPS, a.s. Povolení provozu-mobilní záložní zdroj el. energie, provozovaný na vybraných stanovištích v rámci hl. města Prahy Praha 4, Praha 5, Praha 10 Michle,  Šeberov,  Malešice, Řeporyje Dieselgregát CAT DE220E0/C7.1 v kapotovaném provedení, o jmenovitém tepelném příkonu v palivu    490 kW povolení provozu 27 855
08.01.24 ČEPS, a.s. Mobilní záložní zdroj elektrické energie Praha4, Praha 5, Praha 10 Michle,  Chodov,  Malešice, Řeporyje Dieselgregát CAT DE220E0/C7.1 v kapotovaném provedení, o jmenovitém tepelném příkonu v palivu    490 kW povolení provozu 28 002
08.01.24 Josefská 1, a.s. Rekonstrukce plynové kotelny Václavské nám. 832/19, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x plynový kondenzační kotel  BUDERUS Logano plus SB 625/400 o jednotkovém tepelném výkonu 466 kW vyjádření ke změně technologie kotelny 30 313
10.01.24 Skanska Facility s.r.o. Plynová kotelna, Budova Five, Na Valentince 3334/6, Praha 5 Praha 5 Smíchov 3x kotel Buderus Logano plus GB 402-545 o jednotkovém jmenovitém příkonu 519 kW povolení provozu 39 803
10.01.24 Skanska Facility s.r.o. Náhradní zdroj elektrické energie, Budova Five, Na Valentince 3334/6, Praha 5 Praha 5 Smíchov 1x dieselagregát CAT C7.1 DE200E0 o jmenovitém tepelném příkonu 440 kW povolení provozu 39 875
10.01.24 1. písecká lesní dřevařská, a.s. Mobilní drtič štěpky  Praha   1x mobilní drtič štěpky Jenz HEM 593R - Chippertruck povolení provozu 41 263
10.01.24 Ing. Jitka Lazarčíková Areál automobilů Tukas - závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynového hořáku, Praha 15 Praha 15 Štěrboholy 1x plynový hořák s přímým procesním ohřevem o předpokládaném jmenovitém příkonu 405 kW závazné stnaovisko 40 784
11.01.24 RP Kunratice, s.r.o., IČO 06681875 „OC Kunratická spojka“, p.p.č. 2622/3 ..., k. ú. Kunratice Praha 4 Kunratice pl. kotelna - jm. tepelný příkonu 452 kW (2x pl. kondenz. kotle, á 226 kW) závazné stanovisko 49 474
15.01.24 KD Pragma, a.s. Kotelna  v Kanceláři Poslanecké sněmovny, Nerudova 249/15, Praha 1 Praha 1 Malá Strana 2x kotel Buderus KB372-150 H ® o jednotkovém příkonu 142,9 kW a 1x ohřívač TV Quantum Q7E-70-360 C o příkonu 92,3 změna povolení provozu 61 783
15.01.24 KD Pragma, a.s. Kotelna  v Kanceláři Poslanecké sněmovny, Nerudova 249/15, Praha 1 Praha 1 Malá Strana 2x kotel Buderus KB372-150 H ® o jednotkovém příkonu 142,9 kW a 1x ohřívač TV Quantum Q7E-70-360 C o příkonu 92,3 změna povolení provozu 61 830
16.01.24 Veolia Energie Praha, a.s. Bloková kotelna Řepy 1, Šímova 1056/6, Praha 6 Praha 17 Řepy 2x kotel ČKD Dukla OW 300 o jednotkovém příkonu 3,778 MW, 1x kotel VNTK 250 o jmenovitém tepelném příkonu 2,659 MW a 1x kogenerační jednotka KE-MTUNG 1000 o jmenovitém tepelném příkonu 2,258 MW změna povolení provozu 76 067
16.01.24 Veolia Energie Praha, a.s. Bloková kotelna Stodůlky 2, Hábova 1572/1, Praha 5 Praha 13 Stodůlky 2x kotel ČKD Dukla OW 300 o jednotkovém příkonu 3,778 MW, 1x kotel VNTK 250 o jmenovitém tepelném příkonu 2,659 MW a 1x kogenerační jednotka KE-MTUNG 1000 o jmenovitém tepelném příkonu 2,258 MW změna povolení provozu 76 493
16.01.24 Veolia Energie Praha, a.s. Bloková kotelna Stodůlky 1, Lýskova 1614/59, Praha 5 Praha 13 Stodůlky 3x kotel ČKD Dukla OW 300 o jednotkovém příkonu 3,778 MW, 1x kotel VNTK 250 o jmenovitém tepelném příkonu 2,659 MW a 1x kogenerační jednotka KE-MTUNG 1000 o jmenovitém tepelném příkonu 2,258 MW změna povolení provozu 76 511
19.01.24 DUFONEV R.C. mobilní recyklační linka stavebních hmot Praha   1x drtič RUBBLE MASTER 120 X, FINLAY J - 1175, POWERSCREEN WARRIOR  1800 povolení provozu 99 823
19.01.24 Atalian CZ s.r.o. plynová kotelna, V Celnici 1031/4, Praha 1 Praha 1 Nové Město 3x kotel Buderus Logano plus SB625-400 o jednotkovém příkonu 419 kW změna povolení provozu 105 897
22.01.24 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 658/16, příspěvková organizace plynová kotelna v ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658/16, Praha 10 Praha 10 Vršovice 3x kotel BAXI Power HT + 1.150 o jednotkovém příkonu 158,7 kW změna povolení provozu 107 677
22.01.24 Roztyly Plaza, a.s. záložní zdroj elektrické energie, Želetavská 1525/1, Praha 4 Praha 4 Michle 1x dieselagregát GP 440 o příkonu v palivu 705 kW povolení provozu 109 859
24.01.24 MOL Česká republika, s.r.o. čerpací stanice PHM, Hypermarket Globus Zličín Praha 13 Zličín Změna využívání skladovacích nádrží, výměna stojanů změna povolení provozu 131 071
25.01.24 Rohan engineering, s.r.o., IČO 08972621 „ROHAN CITY – sekce E“, p.p.č. 767/309, 767/310, k.ú. Karlín Praha 8 Karlín dieselagregátu se spalovacím motorem o jm. tepelném příkonu v palivu 950 kW (dle PD o výkonu 440 kVA / 400 V; st. obj. SO18.50) závazné stanovisko 143 109
26.01.24 MOL Česká republika, s.r.o. čerpací stanice Černokostelecká II Praha 10 Strašnice Změna využívání skladovacích nádrží, výměna stojanů změna povolení provozu 148 045
26.01.24 T-Mobile Czech Republic a.s. záložní zdroj elektrické energie, Datové centrum Hostivař, K Pérovně, Praha 10 Praha 15 Hostivař dieselagregát Caterpillar CAT 3516B - HD TA o příkonu v palivu 5255 kW změna povolení provozu 160 197
01.02.24 Valbek, spol. s .r.o., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň. Výstavba průmyslové haly PRARENA 2. Praha 10 Hostivař 2 x 272 kW - 2x záložní zdroj el. energie u nové průmyslové haly F (PRARENA 2), Prakab s.r.o., Ke Kablu 278, Praha 10. závazné stanovisko 195 846
01.02.24 Skanska a.s., IČO 26271303 "Zařízení staveniště stavby D0 Oprava AB vozovky v km 13,443 – 16,100 vpravo a vlevo, včetně prodloužení připojovacího pruhu v km 16,28 – 18,44 vpravo, Míchací centrum Lochkov", parc. č. 660, 661/1, 663/3, k. ú. Lochkov Praha 16 Lochkov 1x dieselagregát C700 D5 (standby 706 kVA / 565 kW) o jm. tepelném příkonu v palivu 1 540 kW
1x mobilní betonárna SBM 4000 Euromix Mobil, max výkon 130 m3/h
závazné stanovisko 193 317
05.02.24 HOSTIVAŘ, a.s. plynová kotelna v objektu č. 28, U Továren 770/1b, Praha 10 Praha 10 Hostivař 4x plynový kondenzační kotel Vaillant VU INT 1206/5-5 o jednotkovém příkonu 114,3 kW změna povolení provozu 208 988
05.02.24 ČEPRO, a.s. výměna čerpacích stojanů na ČS EUROOIL č. 160, Poděbradská, Praha - Vysočany Praha 9 Vysočany 2x črpací stojan WAYNE H6000 34-34 ADDITIVE 1x H6000 3-6-3 L změna povolení provozu 212 031
14.02.24 Letňany Centre s.r.o. Záložní zdroje elektrické energie a čerpadla SHZ v Obchodním centru Letňany, Veselská 663, Praha 9 Praha 18 Letňany 1x dieselagregát Caterpillar 3306 SHZ o příkonu v palivu 667 kW, 1x dieselagregát Cummins 440 DFEK o příkonu v palivu 1080 kW, 1x dieselagregát Petra 630 CS o příkonu v palivu 1250 kW, 1x dieselagregát Cummins CP 300-5 o příkonu v palivu 690 kW povolení provozu 290 170
14.02.24 4 COILS TECH s.r.o. Změna technologických postupů a zařízení v provozovně Vrážská 143, Praha 5 - Radotín Praha 16 Radotín 3x sušicí pec, z toho 2x s hořákem Weisshaupt o výkonu 375 kW a 1x 700 kW a 1x odmašťování postřikem Galatek změna povolení provozu 291 156
21.02.24 Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace Výměna kotlů v kotelně ZŠ Bohumila Hrabala, Zenklova 26/52, Praha 8 Praha 8 Libeň 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus KB372-250 H o jednotkovém příkonu 237,9 kW změna povolení provozu 333 939
21.02.24 Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace Výměna kotlů v kotelně ZŠ Lyčkovo nám. 460/6, Praha 8 Praha 8 Libeň 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 402-380 o jednotkovém příkonu 376,2 kW změna povolení provozu 333 988
21.02.24 AC Sparta - florbal, z.s. Instalace hořáku do nafukovací haly při ZČ Barrandov, Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 Praha 5 Hlubočepy 1x plynový hořák WG30 o jmenovitém tepelném výkonu 270 kW povolení provozu 336 001
21.02.24 ARA spol. s r.o., Bořanovická 1873/30, Praha 8. Přestavba lakovny Mercedes-Benz - Dílna PKW, Daimlerova 2296/2, Praha 4, parc.č. 2329/8. Praha 4 Chodov 2 x lakovací a sušicí kabina Blowtherm S.P.A., přímý ohřev, projekt.spotř. VOC 2200 kg/rok. závazné stanovisko 335 425
26.02.24 B E S s.r.o. Recyklační linka stavebních hmot Praha   Mobilní drticíc a třídicí zařízení k úpravě odpadů o projektované kapacitě 60 000 t/rok povolení provozu 367 130
26.02.24 Ing. Jiří Nikles Závazné stanovisko-změna výroby farmaceutických směsí v rámci záměru "PRO.MED.CS Praha a.s. - Modernizace VZT výroby, SVL a kompresorovny" Praha Michle Výroba farmaceutických směsí Závazné stanovisko 364 946
27.02.24 CZECH NEWS CENTER a.s. Změna hořáku v kotelně Černokostelecká 613/145, Praha 10 Praha 10 Strašnice 1x plynový hořák WM-G-10/2A ZM-LN o jm. tepelném příkonu 650 kW změna povolení provozu 386 962
29.02.24 URBIA s.r.o., Králodvorská 16, Praha 1. Sportovní areál Hajnovka, pod Plynojemem, Praha 8 - Karlín. Praha 8 Karlín plynová kotelna o výkonu 680 kW v objektu SO 01 - Hlavní sportovní objekt s ubytováním. závazné stanovisko 402 654
01.03.24 Nemocnice Na Homolce Výměna kotlů v kotelně Roentgenova 2/37, Praha 5 Praha 5 Motol 2x dvojkotel HOVAL ULTRAGAS 2 D 2600 o jmenovitém tepelném příkonu 4x 1251 kW povolení provozu 407 484
01.03.24 Ing. Kateřina Nováková Závazné stanovisko-umístění a provedení stavby kogenerační jednotky v rámci záměru "Diverzifikace tepelných zdrojů kotelny Běhounkova"  Praha 5 Stodulky 1 x KGJ o el. výkonu 1 000 kW, tepelném výkonu 1 045 kW a jmenovitém tepelném příkonu v palivu 2 150 kW závazné stanovisko 407 415
04.03.24 Prague works s.r.o. Prášková lakovna Výpadová 1715, Praha 5 Praha 16 Radotín prášková lakovna povolení provozu 416 652
12.03.24 YAREA s.r.o. Plynová kotelna Opletalova 1418/23, Praha 1, Nové Město Praha 1 Nové Město 4x kotel PROTHERM Grizzly 85 KLO EKO o jednotkovém tepelném příkonu 85 kW změna povolení provozu 499 094
12.03.24 Smart Roads s.r.o. Recyklační linka stavebních hmot Praha   1x čelisťový drtič Sandvik QJ241 a 1x mobilní třídič Sandvik QE241 změna povolení provozu 497 584
12.03.24 Vladislav Vondra Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby kompostárny v areálu České zemědělské univerzity v Praze Praha 6 Suchdol kompostárna o kapacitě 500 t kompostu/rok závazné stanovisko 497 687
13.03.24 Hotel Beránek s.r.o. Plynová kotelna Hotelu Beránek, Bělěhradská 478/110, Praha 2 Praha 2 Vinohrady 1x kotel De Dietrich DTG 250-13-NE o jmenovitém tepelném výkonu 138 kW, 1x kotel Protherm GRIZZLY 100 KLO EKO  o výkonu 99 kW a 1x kotel de Dietrich DTG 220-13 Eco o výkonu 108 kW povolení provozu 515 315
13.03.24 BENDIX SERVIS s.r.o. Instalace nového čisticího stroje v v Chemické čistírně prádla, oděvů a doplňků, Plzeňská 222/51, Praha 5 Praha 5 Košíře 1x čisticí stroj UNION P 840-08 změna povolení provozu 521 205
14.03.24 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Čerpací stanice pohonných hmot Pod Táborem 102/5, Praha 9 - Hrdlořezy Praha 9 Hrdlořezy 1x výdejní stojan TATSUNO BMP 522.SXL, 1x TATSUNO BMP 511 SL změna povolení provozu 520 684
18.03.24 Centrum Facility Services s.r.o. Náhradní zdroj elektrické energie, Rohan City - sekce B - Administrativa A1, Praha 8 - Karlín Praha 8 Karlín 1x dieselagregát Diesel Generator Set - V550C  povolení provozu 543 015
18.03.24 Property Two s.r.o., IČO 06789200 „Centrum Vinohradská“, parc. č. 480/1, 480/2, 480/3, …, k.ú. Vinohrady Praha 2 Vinohrady dieselagregát Coelmo Scania SDTVDC162 (LTP 550 kVA) o jm. tepelném příkonu v palivu 1 194 kW závazné stanovisko 542 368
21.03.24 FTVS - UK, José Martího 269/31, Praha 6 - Veleslavín. Celouniverzitní centrum TV pro studenty SSP - vertikální mobilita studentů se SP. Praha 6 Veleslavín 1 x dieselagregát C170 D5 o jmenovitém tepelném příkonu 510 kW. závazné stanovisko 573 185
28.03.24 Comiam Engineering s.r.o. Závazné stanovisko k umístění dieselagregátu v rámci stavby ,,Přístavba hotelu Panorama - Administrativní budova Libelle Praha 4 Nusle 1x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 700 kW, el. výkon 350 kVA závazné stanovisko 604 545
28.03.24 Comiam Engineering s.r.o. Závazné stanovisko k provedení stavby dieselagregátu v rámci stavby ,,Přístavba hotelu Panorama - Administrativní budova Libelle Praha 4 Nusle 1x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 700 kW, el. výkon 350 kVA závazné stanovisko 604 579
03.04.24 Ministerstvo pro místní rozvoj kotelna Staroměstské nám. 932/6, Praha 1 Praha 1 Staré Město 3x kotel De Dietrich GT514 o jmenovitém tepelném příkonu 1x 812 kW a 2x 2119 kW povolení provozu 620 727
05.04.24 HORKON s.r.o. Mobilní linka pro mechanickou úpravu stavebních a demoličních materiálů Praha   11 drtičů a třídičů povolení provozu 695 960
08.04.24 MOL Česká republika, s.r.o. Výměna stojanů na čerpací stanici Horňátecká 2353, Praha 8 Praha 8 Kobylisy 3x výdejní stojan Gilbarco SK700-2 a 1x TOKHEIM Quantium změna povolení provozu 701 303
08.04.24 GE Aviation Czech s.r.o. Galvanovna v areálu LETOV, hala M3, Beranových 65, Praha 9 Praha 9 Letňany přidání linky na mytí motorů Catalyst změna povolení provozu 696 439
08.04.24 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Náhradní zdroj elektřiny v areálu Ládví I, Ďáblická, Praha 8 Praha 8 Ďáblice 1x dieselagregát Fogo FDT 820 V o jmenovitém tepelném příkonu 1643 kW povolení provozu 696 601
09.04.24 Printina flexibles s.r.o. Změna provozovatele a odstranění tiskového stroje v tiskárně U Elektry 838/2d, Praha 9 Praha 9 Hloubětín odstranění tiskového stroje VARYFLEX 850-VF4 změna povolení provozu 715 325
11.04.24 Smart Roads s.r.o. Změna provozovatele mobilní recyklační linky stavebních hmot Praha   čelisťový drtič Sandvik QJ241 a mobilní třídič Sandvik QE241 změna povolení provozu 749 004
15.04.24 AV R7 s.r.o. Mobilní recyklační linka stavebních hmot Praha   1x mobilní čelisťový drtič QJ 341 Sandvik a 1x mobilní dvousítný hrubotřídič R107 McCloskey povolení provozu 810 015
15.04.24 A.L.C.Z. Logistic s.r.o. Výměna kotlů v kotelně Mezi Úvozy 2000/3, Praha 9 Praha 20 Horní Počernice 1x plynový kotel Buderus Logano GE515 241-295 o jmenovitém tepelném příkonu 319 kW a 1x plynový kotel Buderus Logano GE515 241-295 o jmenovitém tepelném příkonu 489,2 kW změna povolení provozu 804 249
16.04.24 Rezidence Nusle, s.r.o. Dvě plynové kotelny v Rezidenci Nuselský pivovar, Závišova, Praha 4 Praha 4 Nusle 4x plynový kotel De Dietrich C 640 - 840 DIEM EVO o jednotkovém tepelném příkonu 402 kW povolení provozu 820 001
23.04.24 CEDE Studio, s.r.o., Ing. Pekárek, Klimentská 1515/22, Praha 1. Přestavba a stavební úpravy spojené se změnou užívání na hostel - 1.PP, 1.NP, Preslova 73/12,P-5 Praha 5 Smíchov stavající kotle 4 x 85 kW + nový kotel 102 kW. závazné stanovisko 853 870
29.04.24 SMOLO Recycling s.r.o. Mobilní recyklační linky stavebních materiálů Praha   13x mobilní drtič a 10x mobilní třídič povolení provozu 894 335
30.04.24 P Operations, s.r.o. Výměna kotlů v kotelně Plzeňská 290/139, Praha 5 Praha 5 Košíře kaskáda plynových kotlů De Dietrich C640 o jmenovitém tepelném výkonu 656,3 kW změna povolení provozu 895 646
06.05.24 Máj Národní a.s. Rekonstrukce kotelny OD Máj, Národní 63/23, Praha 1 Praha 1 Nové Město 3x kotel Wolf MGK-2-800 o jednotkovém tepelném příkonu 710 kW změna povolení provozu 921 342
09.05.24 Jihozápadní dřevařská a.s. Mobilní štěpkovací zařízení Praha   4x štěpkovací zařízení ALBACH DIAMANT 2000 povolení provozu 948 768
10.05.24 LOM PRAHA s.p. Výměna hořáku kotle v kotelně Mladoboleslavská 1093, Praha 9 Praha 19 Satalice 1x kotel LOOS UT 650 o jmenovitém tepelném příkonu  722 kW a 1x kotel LOOS U 1900 o jmenovitém tepelném příkonu 2000 kW změna povolení provozu 949 963
10.05.24 PREenergo a.s. Záložní zdroje elektrické energie v rozvodně Uhříněves, Chytrá 3/8, Pitkovice Praha 22 Pitkovice 2x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu celkem 2598 kW povolení provozu 955 898
15.05.24 Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, Praha 5. Povolení provozu stac. zdroje v rámci stavebních úprav hotelu Evropa. Praha 1 Nové Město 2 x Hoval Ultragas H (1000) - 2 x 943 kW  povolení provozu 984 370
17.05.24 Baumit, spol. s r.o. Změna výrobních surovin v závodě Čakovice, Cukrovarská 864. Praha 9 Praha 18 Čakovice výroba suchých stavebních směsí změna povolení provozu 998 984
20.05.24 Radek Škvára, s.r.o. Recyklační linka zpracování stavebních hmot a recyklační linka zpracování dřeva Praha   mobilní drtič MetroMA (POWERSCREEN) povolení provozu 1 002 725
22.05.24 CETIN a.s. Náhradní zdroje elektrické energie K Zahrádkám 2065/2, Praha 5 Praha 13 Stodůlky 3 motorgenerátory o tepelném příkonu v palivu 3x 3650 kW povolení provozu 1 022 072
23.05.24 ČEPRO, a.s. Výměna čerpacích stojanů na čerpací stanici U Rajské zahrady 114, Praha 3 Praha 3 Žižkov výdejní stojany TATSUNO typ BMP 4048 OWD/H a typ BMP 4024 OWD H změna povolení provozu 1 027 168
27.05.24 PREenergo a.s. Záložní zdroje Třeboradice Praha 18 Třeboradice 15 x spalovací vznětové motory BAUDOUIN typ E BD ST 1650-CANOPY o jmenovitém tepelném příkonu 2,661MW (každý). povolení provozu 1 045 157
28.05.24 Hotel Evropa Praha s.r.o. náhradní zdroj elektrické energie hotelu Evropa, Václavské nám. 25, Praha 1 Praha 1  Nové Město 1x dieselagregát GEN PRO GP 440 AJ-S 440 o příkonu v palivu 506 kW povolení provozu 1 060 806
28.05.24 MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. aktualizace provozního řádu čerpací stanice MAKRO Praha - Černý Most, Chlumecká 2424, Praha 9 Praha 20 Horní Počernice změna užívání nádrží povolení provozu 1060888+C54:H78

 

12. února 2024
3. června 2024