Zvláště chráněná území

Rozcestník

Na území hl. města Prahy se nachází (stav platný od 24. 3. 2021) 93 maloplošných zvláště chráněných území (definice), z toho 8 národních přírodních památek16 přírodních rezervací a 69 přírodních památekV rámci vytvoření soustavy Natura 2000 je vládním nařízením schváleno na území města 11 evropsky významných lokalit (platný od 3.11. 2009). Celková rozloha MZCHÚ činí 2428,6 ha.

Agendu ochrany přírody v ZCHÚ podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajišťuje oddělení přírody a krajiny odboru ochrany prostředí MHMP.

Oddělení péče o zeleň Odboru ochrany prostředí MHMP zajišťuje údržbu 76 ZCHÚ o rozloze přibližně 1 926 ha, a to 64 přírodních památek a 12 přírodních rezervací.

Často řešíte

Jak si zařídit

Ochrana přírody a krajiny v Praze a právní úprava

Souhrnné informace o ZCHÚ v Praze

Aktuálně k zvláště chráněným územím

Carousel vybraných článků

Portál životního prostředí
11.04.2024

Napouští se Prokopské jezírko

Téměř po 9 měsících revitalizačních prací začalo napouštění Prokopského jezírka.