Byty

Rozcestník

Dostupné bydlení pro všechny obyvatele města je jednou z nejdůležitějších priorit Prahy. V hlavním městě je nyní 31 180 obecních bytů. Z toho 23 423 bytů spravují městské části a zbylá čtvrtina, tedy 7757 bytů, je ve správě magistrátu. Byty jsou průběžně opravovány a nabízeny zejména podporovaným profesím jako jsou učitelé, hasiči, zdravotní pracovníci, policisté, sociální pracovníci. Část z bytů je určena seniorům, lidem v bytové nouzi, zdravotně hendikepovaným.

Zároveň je rozvíjeno několik zásadních aktivit, které mají Pražanům zajistit dostupné bydlení ve městě i do budoucna. Především se jedná o novou výstavbu bytů, na níž se Praha podílí prostřednictvím Pražské developerské společnosti a projekt Dostupné družstevní bydlení, jež má umožnit obyvatelům města stavět byty na městských pozemcích v rámci družstev.

Město také pomáhá s orientací na trhu s bydlením skrze Kontaktní místa pro bydlení. Nově byla také zřízena Městská nájemní agentura, která zprostředkovává jednotlivcům i rodinám v bytové tísni bydlení na komerčním trhu s nemovitostmi. Praha také realizuje dlouhodobý projekt sociálního bydlení.

Carousel vybraných článků