Dny pěstounství 2024

Další ročník osvětové akce zaměřené na náhradní rodinnou péči, Dny pěstounství, se v Praze uskuteční od 13. května do 20. června 2024.

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, která by měla umožnit dětem, o které se nemohou jejich biologičtí rodiče postarat, vyrůstat v rodině a mít tak plnohodnotný život. Praha chce, stejně jako v předchozích letech, prostřednictvím Dnů pěstounství poděkovat těm, kteří pečují o potřebné děti, a těm, kteří uvažují zapojit se do náhradní rodinné péče, poskytnout motivaci a co nejvíce informací. 

Program Dnů pěstounství byl připraven ve spolupráci Odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy, úřadů pražských městských částí, příspěvkových a neziskových organizací.

Je určen nejen pěstounům a těm, kteří by se chtěli stát pěstouny, ale i široké veřejnosti. Zahrnuje besedy a diskuse s odborníky, setkání s pěstouny, dny otevřených dveří v pražských neziskových organizacích a na úřadech městských částí, a další akce, které se budou konat na různých místech v metropoli.

Dny pěstounství nabídnou informace o problematice náhradní rodinné péče a jednotlivých formách. Mimo jiné i to, jak je možné stát se pěstounem, jaké jsou na pěstouny kladeny nároky, jaká je nabídka podpůrných služeb pro rodinu, která se rozhodne dítě přijmout apod.

O pěstounství

Každé dítě potřebuje lásku, domov a objetí. Především to, které nic podobného od vlastních rodičů nikdy nepoznalo. V dětských domovech či výchovných ústavech je v současné době kolem šesti tisíc dětí, které hledají lásku, oporu a naději, že o ně má někdo zájem a bude v ně věřit. Jsou to právě pěstouni se svou otevřenou náručí a srdcem, kteří jim toto vše mohou nabídnout.

Pěstounská péče je jednou z forem náhradního rodičovství. Právně ji upravuje občanský zákoník (§ 958-970) a zákon o sociálně právní ochraně dětí (dávky pěstounské péče). Pěstounům v jejich nelehkém poslání nabízí stát pomoc vymezenou v „Dohodě o výkonu pěstounské péče,“ která stanovuje práva a povinnosti pěstounů.

Pěstounem se může stát pár i jednotlivec, na rozdíl od adopce ale rodičovská práva i odpovědnost zůstávají biologické rodině. Přestože je tak dítě podle zákona do pěstounské rodiny umístěno pouze dočasně, stává se plnohodnotnou součástí rodiny. Tím dostává nejen šanci na lepší budoucnost, ale hlavně příležitost prožít své dětství s milujícími rodiči.

Chci se stát pěstounem

  1. Vše si pořádně promyslete, případně proberte s partnerem. Uvědomte si, jaké dítě jste ochotni přijmout, a poté kontaktujte oddělení náhradní rodinné péče v obci s rozšířenou působností podle svého trvalého bydliště.

  2. Na úřadě si domluvte schůzku. Po prvním informativním setkání vyplníte žádost, doložíte potřebné údaje a nakonec vás doma navštíví sociální pracovnice, aby zhodnotila, zda máte pro dítě vhodné podmínky.

  3. Po návštěvě a vyřízení všech formalit na vás čeká období příprav. Společně s dalšími pěstouny absolvujete přednášky, semináře, diskuze, individuální konzultace i psychotesty.

  4. Jakmile krajský úřad vše schválí a zařadí vás do evidence, buďte trpěliví. Telefon od úřednice může zazvonit kdykoliv, může to ale trvat i několik týdnů či měsíců. Jednou však přijde onen vytoužený okamžik a vy se s dítkem poprvé setkáte. A po seznámení a pravidelných návštěvách už budete konečně spolu.

Časté otázky související s pěstounstvím

Kdo se může stát pěstounem?
Pěstounem se může stát pár i jednotlivec, každý, kdo skýtá záruky řádné péče, má bydliště na území České republiky a souhlasí se svěřením dítěte do pěstounské péče. V případě společné péče obou partnerů je manželský svazek podmínkou. Dítě může být rovněž svěřeno do pěstounské péče svých příbuzných, typická je třeba pěstounská péče prarodičů.

Jaký je vztah pěstoun – biologický rodič?
Rodičovská práva i odpovědnost zůstávají biologickým rodičům. Ti i v době pěstounské péče rozhodují o podstatných situacích v životě svého potomka. To se týká například plánovaných operací nebo vydání pasu. V případě, že jsou biologičtí rodiče nedohledatelní anebo odmítají spolupracovat, může tento souhlas nahradit soud.

Děti svěřené do pěstounské péče své biologické rodiče zpravidla znají a měly by s nimi (pokud je to možné) i nadále udržovat kontakt. Tuto skutečnost musejí pěstouni z povinnosti podporovat a vzájemný vztah prohlubovat také mezi dítětem a jeho ostatními příbuznými. Ne vždy je to ale možné.

Jaká je délka pěstounské péče?
O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud, který délku náhradní rodičovské péče stanovuje na základě překážky bránící biologickým rodičům v osobní péči o dítě. Některé děti pobývají v pěstounské péči po dobu několika let, jiné v ní zůstávají až do své zletilosti. O předčasném ukončení pěstounské péče vždy rozhoduje soud, který tak může učinit jen ze závažných důvodů. Vždy ale musí pěstounskou péči zrušit v případě, že o to požádá pěstoun. Samovolně pak pěstounská péče zaniká nejpozději v době, kdy dítě nabude svéprávnosti.

Zájemcům o to stát se náhradním rodičem – pěstounem na tyto a další otázky může podrobné odpovědi poskytnout právě osvětová akce Dny pěstounství.