Aktuality ze školství

Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

21.05.2024 - Uznávání základního, středního či vyššího odborného zahraničního vzdělání.

Pražské střední školy testují unikátní výukový projekt o finanční gramotnosti, může pomoci výuce v ČR

30.04.2024 - Naučit středoškoláky správně a efektivně nakládat s financemi a doplnit mezeru v klasické školní výuce chce unikátní vzdělávací projekt Rozvoj finanční gramotnosti. Jeho cílem je ukázat mladé generaci nezbytné dovednosti, které ji v budoucnu...

Nové dětské skupiny v Praze 5 a Praze 6 bude navštěvovat téměř stovka dětí

04.12.2023 - Rodiče zhruba 90 dětí z městských částí Praha 5 a Praha 6 budou od června moci své potomky svěřit do péče nových dětských skupin. Pražští radní dnes odsouhlasili poskytnutí bezmála tří milionů korun potřebných na jejich zřízení z Operačního...

Startup Night propojí vysokoškoláky s osobnostmi, co chtějí změnit svět

04.12.2023 - Vysokoškolská výuka už není jen o biflování z knížek a sezení v lavici. Studenti mohou za svého studia získat cenné kontakty, zkušenosti a ti nejaktivnější dokonce rozjet vlastní podnikání. Trendu jde naproti i pět největších pražských univerzit a...

Praha vyhlásila nový dotační program na podporu nadaných dětí na základních a středních školách

04.12.2023 - Hlavní město Praha je největším zřizovatelem škol v Česku a zároveň také regionem, který se díky vzdělávacím i pracovním příležitostem výrazně liší od zbytku republiky. Nedostatečně rozvinutá péče o talentované a mimořádně nadané děti v českém...

Světový týden kreativity ve vzdělávání

04.12.2023 - Kreativní myšlení pomáhá připravit žáky a studenty na život v současném dynamickém světě. Díky kreativitě vznikají zásadní inovace. Propojuje vědní disciplíny a vyučovací předměty a je zařazena i mezi klíčové dovednosti pro trh práce do roku 2025....

Studenti Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára si brzy budou moci zasportovat na novém školním hřišti

04.12.2023 - Radou hl. m. Prahy byl dnes odsouhlasen záměr na realizaci veřejné zakázky rekonstrukce sportovního hřiště Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára v Praze 4 s předpokládanou hodnotou 12,5 milionu korun (bez DPH).

Praha vyhlašuje grantový program na podporu zvýšení úrovně vzdělanosti a inovací

04.12.2023 - Pražští radní dnes schválili vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023 na základě tezí obsažených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2040. Zaměřen je na sedm...

Pražské střední školy si do roku 2027 rozdělí až 1,2 miliardy korun na modernizace svých prostor

04.12.2023 - Celkem až 1,2 miliardy korun získají pražské střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře na modernizaci učeben, poradenských pracovišť nebo školních klubů pro žáky víceletých gymnázií. Finanční prostředky mohou školy čerpat do roku 2027 z...

Praha spouští dotační program na přípravné studijní kurzy pro ukrajinskou mládež

04.12.2023 - Střední školy, městské části či organizace s působností v Praze mohou žádat o dotace na podporu nultých ročníků na středních školách pro ukrajinskou mládež. Kurzy se uskuteční od ledna do prosince 2023, žádosti je možné podávat ode dneška do 9....

UNICEF poskytne Praze přes 22 milionů korun na vytvoření nultých ročníků na středních školách určených pro ukrajinské děti

04.12.2023 - Hlavní město nadále aktivně reaguje na vysokou míru migrační vlny, která je způsobena přetrvávající válkou na Ukrajině, a řeší otázku dostatečných kapacit ve školách, aby i ukrajinské děti měly možnost pokračovat zde ve svém vzdělávání. V...

Nový radní pro oblast školství a sportu Antonín Klecanda si stanovil priority pro své volební období

04.12.2023 - Každé dítě od tří let bude mít své místo ve školce a škole. Školská zařízení a sportovní a volnočasové areály budou bezbariérové. Sníží se byrokratická zátěž pro vyučující a bude se investovat efektivně a včas. To jsou hlavní cíle nového radního...

Studenti z Gymnázia Na Zatlance budou brzy sportovat v nové hale. Město do její stavby investuje necelých 86 milionů korun

14.03.2022 - Pražští radní dnes odsouhlasili záměr na výstavbu nového objektu tělocvičné haly Gymnázia Na Zatlance. Financování bude hrazeno z rozpočtu hl. m. Prahy v předpokládané výši necelých 86 milionů korun. Na základě této zakázky bude následně...

Praha poskytne školám 18 milionů korun na program podporující duševní zdraví dětí i prevenci šikany a dalšího rizikového chování

14.03.2022 - Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila přidělení dotací celkem za 18 milionů korun v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022. Celkem bylo podpořeno 240 programů.

V pražských základních školách se do výuky tělocviku zapojí sportovní trenéři

07.03.2022 - Hlavní město spouští program pro zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách, do které se zapojí sportovní trenéři. Cílem je dětem zkvalitnit a zatraktivnit pohybové aktivity, aby si k nim vytvořily pozitivní vztah. Praha na tento...

Objekt VOŠ Jahodovka v Praze 10 rozšíří po rekonstrukci svoji kapacitu pro výuku

07.03.2022 - Radou hl. m. Prahy byl dnes odsouhlasen záměr veřejné zakázky na rekonstrukci pavilonu B Vyšší odborné školy sociálně právní - Jahodovka. Financování bude hrazeno z rozpočtu Prahy v předpokládané výši necelých 19 milionů korun.

Budova Gymnázia Loučanská potřebuje novou fasádu

21.02.2022 - Radou hl. m. Prahy byl dnes odsouhlasen záměr na realizaci veřejné zakázky Gymnázium Loučanská v Praze 5, díky které bude provedena rekonstrukce fasády budovy školy. Financování bude hrazeno z rozpočtu hl. m. Prahy z kapitoly 04 - Školství, mládež...

Nadační fond Cesta ke vzdělání startuje svoji novou grantovou výzvu

17.02.2022 - Od čtvrtka 17. února 2022 se mohou žadatelé hlásit do nového grantového programu Nadačního fondu Cesta ke vzdělání 2022. Tato v pořadí již čtrnáctá výzva reaguje na přetrvávající pandemii koronaviru a s tím spojená omezení, která neumožňovala...

Největší evropský vzdělávací festival Science on Stage míří do Prahy

17.01.2022 - V březnu se hlavní město Praha bude moci pyšnit pořádáním největšího evropského vzdělávacího veletrhu pro učitele Science on Stage 2022. Uskuteční se poprvé v České republice, a to od 24. do 27. března. Na dnešním zasedání Rady hl. m. Prahy...

Gymnázium Českolipská bude v letošním roce rozšiřovat prostory pro výuku

17.01.2022 - Pražští radní dnes odsouhlasili záměr na investici na Gymnáziu Českolipská v Praze 9, v jejímž rámci bude provedena nástavba části objektu školy. Předpokládaná hodnota je necelých 19 milionů korun a investice bude hrazena z rozpočtu hl. m. Prahy z...