Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 43367
Osvětová kampaň Voda je život 2023

31.5.2023 — Dne 13. 6. 2023 se uskuteční venkovní osvětová kampaň Voda je život, která veřejnosti představí Adaptaci hl. m. Prahy na změnu klimatu. Tématem letošní kampaně je téma "Důležitost vody ve městě"

Žáci navrhli adaptační opatření na školách

14.1.2020 — Ve školním roce 2018/2019 pořádala Praha ekovýchovný program na školách Adaptace na změnu klimatu, stavitelé města. Výsledkem programu bylo navržení adaptačních opatření a jejich prezentace před zástupci Magistrátu hlavního města Prahy. V prosinci 2019 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo jednorázové neinvestiční dotace všem školám, které se tohoto programu zúčastnily na realizaci opatření, která navrhli samotní žáci.

Re-use kurzy pokračují - opravárenské dílny pro veřejnost na SOŠ Jarov

28.2.2024 — Hlavní město Praha ve spolupráci se Střední odbornou školou Jarov připravili kurz oprav drobného nábytku pro veřejnost.

Re-use na školách - krejčovská dílna UMPRUM

14.3.2024 — V rámci celoživotního vzdělávání nabízí UMPRUM zájemcům různého věku, vzdělání a odbornosti kurz ÚPRAV A UPCYKLINGU TEXTILU.

Školám a dalším subjektům jsou od září 2023 k dispozici nové sady ekologických výukových programů (EVP) pro školní rok 2023/2024

14.9.2023 — Hlavní město Praha podporuje realizaci EVP již od roku 2008 v rámci své systémové podpory stěžejních aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu s realizací Krajské koncepce EVVO a návazných Akčních plánů. Od školního roku 2018/2019 jsou zastoupeny výukové programy tematicky se zabývající změnou klimatu a adaptací na tuto změnu.

Zářijové číslo Pražské EVVOluce v roce 2023 – Jídlo a suroviny

15.9.2023 — Podzimní číslo našeho časopisu o ekovýchově v Praze věnujeme tématu jídla, lokálnosti a udržitelnosti v rámci této problematiky a tématům souvisejícím.

Nové číslo časopisu Pražská EVVOluce - 2/2023 – Zvířata v Praze

19.6.2023 — Letní číslo časopisu Pražská EVVOluce je věnováno tentokrát zvířatům v Praze a péči o ně. Významná část textů se zabývá volně žijícími zvířaty v lidské péči, tedy Záchrannými stanicemi či zookoutky v pražským lesích. Přečtete si však rovněž o zvířatech tzv. domácích či o našich zvířecích parťácích.

Krajská konference o ekovýchově v Praze 2023 – biodiverzita v Praze

5.9.2023 — Tématem 14. pražské krajské konference EVVO bude Biodiverzita aneb bohatství života v Praze. Konference je určena pro pedagogy škol, lektory EVVO, ekoporadce a všechny, které zajímá ekovýchova a téma biodiverzity ve městě. Konferenci bude možné sledovat i online. Záznam bude streamován a poté uložen k pozdějšímu zhlédnutí příspěvků.

Informace ke školnímu sběru papíru, plastů a kovů v roce 2023

10.11.2023 — Od 1. 1. 2021 nastaly všem školám na území hl. m. Prahy, které organizují tzv. školní sběr, nové povinnosti vyplývající z nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

Zájemcům jsou k dispozici další 4 online přednášky k tématu ochrany klimatu a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

8.2.2023 — Hlavní město Praha v roce 2020 finančně podpořilo projekt Aplikace modelu převrácená učebna pro výuku kurzů environmentální výchovy na vysokých školách (projekt byl financován Státním fondem životního prostředí ČR), v rámci něhož bylo s finanční podporou Prahy připraveno postupně 6 online přednášek tohoto typu. Návazně byly připraveny s podporou hl. m. Prahy další dvě v roce 2021 a tři v roce 2022 a nově na začátku roku 2023 byly připraveny další 4 online přednášky k tématu ochrany klimatu a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zacílením na učitele EVVO a studenty zejména vysokých škol připravující se na učitelské povolání. Nové i starší přednášky jsou online a zdarma k dispozici všem zájemcům. Kompletní přehled dosud publikovaných přednášek v rámci projektu je k disp. na stránkách EVVOprednasky.cz.

24. května 2023 proběhla v parku Lannova vzdělávací akce pro širokou veřejnost na oslavu všech opylovatelů

16.6.2023 — 24. května 2023 se uskutečnila v parku Lannova vzdělávací akce pro širokou veřejnost, která byla oslavou mezinárodního Dne včel. Vzdělávací akce byla tematicky zaměřená na všechny hmyzí opylovatele ve městě. Děti a dospělí hravou formou objevili svět malých živočichů, kteří jsou často neprávem přehlíženi, ačkoliv mají obrovský význam nejenom pro lidstvo.