Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Zájemci mohou podávat žádosti o granty na životní prostředí

6.3.2009 — Od dnešního dne mohou zájemci o grant v oblasti životního prostředí podávat žádosti pro rok 2009. Na granty v oblasti životního prostředí pro rok 2009 je v rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněno celkem 9,8 milionů korun.

EIA v Praze - informace z ročenky Praha ŽP 2005

22.5.2006 — Informace z ročenky Praha ŽP 2005 - kapitola POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

Hostem je náměstek pro infrastrukturu a životní prostředí Jiří Nouza

24.3.2014 — ČRo Regina | 24.3.2014 | 13:22 | Pořad: Třináctka plus | Téma: Volené orgány - Rada - Jiří Nouza

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí

10.4.2009 — Informace z ročenky Praha životní prostředí 2007

Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR

10.6.2003 — Na základě rozhodnutí ministra životního prostředí ČR ze dne 30. 8. 2002 o výjimečném poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky, byla uzavřena smlouva mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Hlavním městem Prahou dne 15.4.2003.

Praha životní prostředí - Rychlé informace 2/2019

15.11.2019 — Praha životní prostředí - Rychlé informace - je nově zpracovaným výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to s výrazným předstihem před publikováním v ročence Praha životní prostředí. Obsahem vydání 2/2019 (vyd. 11/2019) jsou vybrané informace k tématům ochrana klimatu, energetika, voda, ochrana přírody a krajiny, komunální odpady, odpady v Praze, Místní Agenda 21, zdraví a životní prostředí (klíšťata) a dále aktuální finanční programy a dotace, informační kampaně, informační zdroje.

ÚEK pro hl.m.Prahu - Informace o posouzení vlivů na životní prostředí

6.6.2005 — Informace o posouzení vlivů “Územní energetické koncepce pro hl. m. Prahu” na životní prostředí

Světový den životního prostředí 2007: Tající ledy - horké téma?

5.6.2007 — Světový den životního prostředí si každoročně připomínáme 5. června. Za centrum letošních oslav bylo symbolicky vybráno Norsko. Téma letošního dne životního prostředí zní: "Tající ledy - horké téma?" (Melting Ice - A Hot Topic?).

Portál životního prostředí

6.5.2009 — Problematika životního prostředí je tématem pro správu města, odborníky i širokou veřejnost. Využití ICT v této oblasti je v souladu s principy eGovernmentu. Praha má v této oblasti nejen dlouholeté zkušenosti, datové zázemí a výstupy na špičkové evropské úrovni, ale i vize a plány na další rozvoj. Jednou z nich je Portál o životním prostředí města, který by měl nejen soustředit a efektivně uspořádat informační služby z existujících systémů a aplikací, ale přinést také služby nové. Krokem na cestě k Portálu o ŽP je i návrh projektu ENVIS-SMART (statistika, modelování, atlas, reporting a trendy), který je zaměřen na poskytování faktografických údajů o složkách ŽP. Příspěvek kromě uvedených skutečností také ukáže, jak při uvádění vizí do života budou uplatňovány principy sdílení dat, otevřenosti a participace, tedy témata nedávné evropské konference Towards eEnvironment, která proběhla v Praze.