Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Ochrana klimatu a účast veřejnosti – Příklady z evropských měst

30.3.2010 — Radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí Vladislav Mareček zahájil dnes odpoledne v prostorách Velkého radničního klubu Staroměstské radnice první ročník semináře Ochrana klimatu a účast veřejnosti – Příklady z evropských měst. Seminář je součástí kampaně na podporu konceptu udržitelného rozvoje, integrace požadavků životního prostředí do všech oblastí sociálního a ekonomického rozvoje společnosti a podporu zásad sdílené odpovědnosti za kvalitu současných i budoucích generací.

Na kanalizaci v Hájku a Pitkovicích přispěje stát

12.8.2003 — Na základě rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o výjimečném poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky byla dne 15.4.2003 uzavřena smlouva mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Hlavním městem Prahou.

Výbor pro životní prostředí doporučuje městu, aby při údržbě zeleně nepoužívalo glyfosáty

12.9.2019 — Výbor pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Zastupitelstva hlavního města Prahy doporučuje městu neužívat při vlastní činnosti i při realizaci veřejných zakázek na městských pozemcích nebezpečné glyfosáty. Doporučení se týká orgánů města, městských organizací a městských částí. Glyfosáty ohrožují životní prostředí i veřejné zdraví.

Výbor pro životní prostředí doporučuje městu, aby při údržbě zeleně nepoužívalo glyfosáty

12.9.2019 — Výbor pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Zastupitelstva hlavního města Prahy doporučuje městu neužívat při vlastní činnosti i při realizaci veřejných zakázek na městských pozemcích nebezpečné glyfosáty. Doporučení se týká orgánů města, městských organizací a městských částí. Glyfosáty ohrožují životní prostředí i veřejné zdraví.

Monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k ŽP - Úvod

23.5.2006 — Informace z ročenky Praha životní prostředí 2005

Monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k ŽP - Úvod

25.7.2007 — Informace z ročenky Praha životní prostředí 2006

Praha hostí první mezinárodní konferenci GOING GREEN v regionu střední a východní Evropy

16.6.2010 — Konference GOING GREEN 2010 (Green Jobs, Green Growth, Green Cities) je první akcí svého druhu v regionu CEE. Vytvoří novou platformu pro politiky, vědce i zástupce soukromého sektoru, a bude hledat cesty, jak reagovat na aktuální výzvy – udržitelnost průmyslu, energetiky, nový trend v rozvoji měst, dopravy, bydlení a budov, zdravotnictví a veřejných služeb.

Společné tiskové prohlášení Hl. m. Prahy a Ministerstva životního prostředí ČR

3.6.2014 — Rada hlavního města Prahy na svém jednání dne 3. 6. 2014 schválila Dohodu s Ministerstvem životního prostředí o společném postupu v oblasti životního prostředí. Předmětem dohody je spolupráce při realizaci kroků vedoucích ke snížení znečištění ovzduší na území hlavního města Prahy, zejména znečištění pocházejícího z provozu silničních motorových vozidel.

Veřejné projednání návrhu Operačního programu Praha – pól růstu ČR a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA)

4.6.2014 — Odbor evropských fondů pražského magistrátu připravil na úterý 17. června 2014 veřejné projednání návrhu Operačního programu Praha – pól růstu ČR v rámci jeho posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).