Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Společné tiskové prohlášení Hl. m. Prahy a Ministerstva životního prostředí ČR

3.6.2014 — Rada hlavního města Prahy na svém jednání dne 3. 6. 2014 schválila Dohodu s Ministerstvem životního prostředí o společném postupu v oblasti životního prostředí. Předmětem dohody je spolupráce při realizaci kroků vedoucích ke snížení znečištění ovzduší na území hlavního města Prahy, zejména znečištění pocházejícího z provozu silničních motorových vozidel.

Proč by se kvůli memorandu o těžbě lithia měla mimořádně sejít poslanecká sněmovna?

9.10.2017 — Zdroj: ČRo Plus Stanice: Český rozhlas Vydavatel: Český rozhlas 9. října 2017, 12:10

Přidělení grantů v oblasti životního prostředí – 2. kolo grantového řízení

10.11.2009 — Rada hl. m. Prahy dnes schválila projekty předložené v rámci 2. kola grantového řízení ke zlepšení stavu životního prostředí v metropoli pro rok 2009. V 1. kole grantového řízení byla přidělena žadatelům částka 8 004 800 Kč z částky 9 842 000 Kč, která byla pro rok 2009 vyčleněna v rozpočtu hl. m. Prahy pro účely grantového řízení ke zlepšení stavu životního prostředí. Ve 2. kole grantového řízení zbývalo proto rozdělit částku 1 837 200 Kč.

V Praze-Libuši se debatovalo o problémech městské části v kontextu Místní Agendy 21

16.10.2008 — Radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek se včera zúčastnil veřejného fóra k zahájení projektu „Strategický rozvoj MČ Praha-Libuš respektující principy udržitelnosti/ udržitelného rozvoje“. Na programu byla aktuální témata příslušné lokality jako je doprava, bezpečnost, veřejná správa, občanská vybavenost, školství, životní prostředí a další. K Místní Agendě 21 se zatím v hlavním městě Praze oficiálně přihlásily tyto městské části – MČ Praha 7, MČ Praha 13, MĆ Praha-Libuš a MČ Praha-Dolní Počernice.

Praha za životní prostředí

5.6.2008 — U příležitosti Světového dne životního prostředí připravil Odbor ochrany prostředí hl. města Prahy akci Praha za životní prostředí. Cílem akce, probíhající od 5. do 8. června 2008, je poskytnout návštěvníkům zajímavé informace o pražském životním prostředí, o projektech hlavního města v této oblasti, i enviromentální výchově. Součástí akce jsou ekologické dílny pro děti a zábavně naučný program o třídění odpadu Barevný den od společnosti Eko-kom, a.s. Své prezentace připravili i další pražské subjekty – nevládní neziskové organizace a Pražské služby a. s.

Hlavní město Praha se umístilo na 2. místě v soutěži o nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst a obcí v České republice Zelená informacím 2016

20.1.2017 — Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem soutěže je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů. V roce 2016 proběhl již 6. řádný ročník a hl. m. Praha se pravidelně umisťuje na předních místech.

Pomoc EU Praze

10.6.2003 — Prezentace pomoci Evropské unie při odstraňování škod po povodni v hlavním městě Praze se dnes odpoledne uskutečnila za přítomnosti velvyslance delegace EU Ramiro Cibriana, radního hl. m. Prahy Miloše Gregara, ministra životního prostředí Libora Ambrozka, ředitele Státního fondu životního prostředí Andreje Mudraye a ředitele Pražské vodohospodářské společnosti Karla Rezka v areálu vodárny Podolí.