Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA a SEA) - souhrnné údaje za rok 2022

13.5.2024 — Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podléhají posuzování vlivů na životní prostředí v zákoně vymezené záměry (projektové posuzování, EIA = Environmental Impact Assessment) a koncepce (strategické posuzování, SEA = Strategic Environmental Assessment), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Souhrnné informace za rok 2022 zpracované pro Portál ŽP a Zprávu o ŽP v Praze v roce 2022.

Seminář k využití CNG u vozidel státní správy

12.3.2009 — Na půdě magistrátu a pod záštitou radního pro oblast životního prostředí Petra Štěpánka dnes proběhl seminář na téma Zemní plyn v dopravě – CNG vozidla ve státní správě.

Mapové infomační materiály k pražské přírodě a ochraně životního prostředí v Praze

1.3.2022 — Mapové infomační materiály k pražské přírodě a ochraně životního prostředí v Praze jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů zaměřených na ochranu životního prostředí hlavního města, jejíž přípravě a kompletaci se věnuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v návaznosti na aktivity Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství (MZO) a Odboru životního prostředí (OZP).realizované v předchozích letech.

Změny v Organizačním řádu MHMP

10.6.2003 — Rada hl. m. Prahy dnes rozhodla o zrušení odboru územního rozhodování MHMP s účinností od 1. 9. 2003. Dále schválila přejmenování odboru výstavby MHMP na odbor stavební MHMP s účinností od 1. 9. 2003. Od stejného data bude podle rozhodnutí rady převedeno oddělení vodohospodářského z odboru výstavby MHMP do odboru životního prostředí MHMP pod názvem oddělení vodoprávní.

Praha vyhlašuje granty pro oblast životního prostředí na rok 2019

23.10.2018 — Vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 dnes schválila Rada hlavního města Prahy. Předpokládaná částka vyčleněná pro rok 2019 z rozpočtu hlavního města činí 45 milionů korun.

Praha vyhlašuje granty pro oblast životního prostředí na rok 2019

23.10.2018 — Vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 dnes schválila Rada hlavního města Prahy. Předpokládaná částka vyčleněná pro rok 2019 z rozpočtu hlavního města činí 45 milionů korun.

Krajský Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy na období 2016-2025 (POH HMP)

8.4.2016 — Strukturované základní informace o POH HMP a jeho přípravě.

Výstava Brány recyklace II.

2.4.2010 — Výstavu, jejímž cílem je ukázat, že vytříděný odpad se skutečně recykluje a výrobky běžně dostupné na trhu, které denně běžně používáme, vznikají také z recyklovaných materiálů, zahájila dnes ve Škodově paláci náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast školství Marie Kousalíková. Za hlavní město se slavnostního zahájení zúčastnil také radní pro oblast životního prostředí Vladislav Mareček.

Praha získala finance na kotlíkové dotace

11.9.2023 — Ministerstvo životního prostředí poskytlo hlavnímu městu Praze finanční prostředky na modernizaci topných zařízení. V rámci programu Kotlíkových dotací IV. Praha obdrží přes 7,63 milionu korun.

Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2019

20.6.2019 — Praha životní prostředí - Rychlé informace - je nově zpracovaným výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to s výrazným předstihem před publikováním v ročence Praha životní prostředí. Obsahem vydání 1/2019 (vyd. 6/2019) jsou vybrané informace k tématům Využití půdy, Ochrana přírody a krajiny, Lesy a lesoparky, Komunální odpady, Skleníkové plyny, Energetika - dotační programy a Místní Agenda 21.