Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Praha získala finance na kotlíkové dotace

11.9.2023 — Ministerstvo životního prostředí poskytlo hlavnímu městu Praze finanční prostředky na modernizaci topných zařízení. V rámci programu Kotlíkových dotací IV. Praha obdrží přes 7,63 milionu korun.

Praha získala finance na kotlíkové dotace

11.9.2023 — Ministerstvo životního prostředí poskytlo hlavnímu městu Praze finanční prostředky na modernizaci topných zařízení. V rámci programu Kotlíkových dotací IV. Praha obdrží přes 7,63 milionu korun.

Praha má zpracovaný Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území hl. m. Prahy

31.1.2023 — V návaznosti na požadavek vodního zákona vyhotovilo hlavní město Praha ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území hl. m. Prahy (dále jen Plán pro sucho). Připravený a schválený dokument je nyní zveřejněn na webových stránkách města.

Oslavy Dne Země v Praze

22.4.2004 — Dnes se konala tisková konference ke Dni Země 2004. Oslavy tohoto mezinárodního svátku dále pokračovaly na Praze 13. Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek a pražský radní RNDr. Miloš Gregar zde zasadili strom a otevřeli výstavu.

Praha rozdělí na granty pro oblast životního prostředí deset miliónů korun

1.3.2005 — Do 4.dubna vyhlásí Praha grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí pro rok 2005. Na tyto granty město letos ve svém rozpočtu vyčlenilo deset miliónů korun a základní grantová témata jsou čtyři: městská zeleň, ochrana přírody, odpadové hospodářství a ekologická výchova.

MČ Praha 9 může podat žádost o dotace na zateplení budov

1.12.2009 — Rada hl. m. Prahy dnes konstatovala, že Městská část Praha 9 splňuje podmínky k podání žádosti na MŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaného z Fondu soudržnosti. Praha 9 tedy získá její souhlas a může požádat ministerstvo o finanční dotace na zateplení v celkové výši 98,4 mil. Kč.

S radním na kole do práce v rámci oslav Dne Země

22.4.2008 — Dnes si připomínáme Den Země, mezinárodní svátek udržitelného rozvoje a šetrného vztahu k životnímu prostředí. Praha ve spolupráci s městskými částmi a ekologickými sdruženími uspořádala osvětovou kampaň, v rámci které mohou návštěvníci získat podrobné informace především k třídění odpadů a jejich následnému využívání. Radní hlavního města Prahy Petr Štěpánek dnes tradičně vyjel do práce na kole, čímž dal najevo, že ovzduší v Praze lze šetřit zejména volbou vhodného druhu dopravy.

Praha řeší černou skládku

24.7.2007 — Pražský magistrát apeluje na neprodlené řešení situace nepovolené skládky firmy Interstar Praha s.r.o. na Kačerově. Zmíněná firma měla do konce loňského roku povolení odkládat odpad ze stavby na konkrétním pozemku, nejen že odpad ukládala i na ostatní pozemky, na které se povolení nevztahovalo, ale po vypršení povolení neodklidila odpad ani z původního pozemku. Nyní tedy jednoznačně porušuje ustanovení zákona o odpadech.

Informační, osvětové a vzdělávací materiály pro veřejnost, školy a další zájemce

24.3.2014 — Hlavní město Praha připravuje prostřednictvím odboru ochrany prostředí MHMP a dále ve spolupráci s dalšími subjekty velké množství informačních, osvětových, vzdělávacích i dalších materiálů týkajících se oblasti ochrany a péče o životní prostředí. Materiály jsou k dispozici zájemcům jak v prostorách MHMP a jeho informačních středisek, tak i v informačních místech řady dalších spolupracujících organizací, nebo jsou distribuovány při různých informačních akcích zaměřenými na oblast životního prostředí pořadaných hl.m. Prahou a spolupracujícími subjekty. V této rubrice naleznete postupně informace o jednotlivých dostupných materiálech včetně informace, kde je možné daný materiál získat, u většiny materiálů zde naleznete i elektronické verze ke stažení.

Dobrá praxe ekoškolek

13.11.2008 — Ve dnech 13. - 14. listopadu se ve velkém jednacím sále Magistrátu HMP na Mariánském náměstí koná česko-německý seminář k environmentální výchově v mateřských školách „Dobrá praxe Ekoškolek”. Slavnostního zahájení se zúčastnil také radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek, který celou akci pomohl zaštítit.