Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Městská část Praha 7 může podat žádost o dotace na zateplení budov

8.9.2009 — Radní dnes udělili souhlas Městské části Praha 7 k podání žádosti na Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Praha 7 chce žádat o finanční prostředky na zateplení tří objektů mateřských škol, jichž je zřizovatelem.

Praha je úspěšná v získávání dotací z operačního programu Životní prostředí

2.12.2008 — Petr Štěpánek, člen Rady hl. města Prahy, dnes své kolegy informoval o podpořených projektech v Operačním programu Životní prostředí, který byl schválen Evropskou komisí v prosinci loňského roku. Operační program Životní prostředí je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje a z Fondu soudržnosti. Celkové náklady na tyto projekty tvoří téměř 993 mil. Kč, z toho podíl z Fondu soudržnosti tvoří téměř 622 mil. Kč, dotace ze Státního fondu životního prostředí 36 mil. Kč a vlastní zdroje žadatele 335 mil. Kč. V rámci tohoto operačního programu může hl. m. Praha čerpat prostředky pouze z prioritních os, které jsou financovány z Fondu soudržnosti.

Rada jmenovala do grantové komise pro oblast životního prostředí Vladislava Marečka

16.3.2010 — Pražští radní dnes projednali personální změny ve složení komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti životního prostředí. Na místo bývalého radního pro oblast životního prostředí Petra Štěpánka byl jako nový člen komise jmenován radní Vladislav Mareček.

Indikátory udržitelného rozvoje a ŽP hl. m. Prahy

26.1.2024 — Indikátory udržitelného rozvoje usnadňují hodnocení pokroku k udržitelnosti, umožňují srovnání s doporučenými hodnotami, legislativními limity, srovnání mezi státy, regiony, městy, umožňují stanovení cílů rozvoje, zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků.

Ročenka Praha životní prostředí 2006 k dispozici

15.6.2007 — Magistrát hl. m. Prahy vydal v květnu další z řady publikací o životním prostředí v Praze - ročenku Praha Životní prostředí 2006. Publikace je k dispozici v tištěné i elektronické verzi.

Náměstek primátora pro oblast infrastruktury a životního prostředí inženýr Jiří Nouza

2.10.2013 — ČRo Regina | 2.10.2013 | 13:14 | Pořad: Třináctka | Téma: Volené orgány - Rada - Jiří Nouza