Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Životní prostředí v Praze rychle a stručně

13.1.2014 — Základní informace o stavu a vývoji, koncepce v oblasti ŽP, hlavní aktivity a projekty hl.m. Prahy.

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA a SEA) - souhrnné údaje za rok 2020

20.1.2023 — Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění - dále "zákon", podléhají posuzování vlivů na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA - SEA), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. EIA je používaná zkratka z anglického názvu pro posuzování vlivů na životní prostředí: Environmental Impact Assessment. SEA pochází z anglického Strategic Environmental Assessment, což v překladu znamená strategické posuzování vlivů na životní prostředí. Souhrnné informace za rok 2020 zpracované pro Portál ŽP a Zprávu o ŽP v Praze v roce 2020.

Ročenka Praha životní prostředí 2007 k dispozici

23.5.2008 — Magistrát hl. m. Prahy vydal v květnu další z řady publikací o životním prostředí v Praze - ročenku Praha Životní prostředí 2007. Publikace je k dispozici v tištěné i elektronické verzi.

Nová publikace o životním prostředí v Praze

21.4.2004 — Magistrát vydal novou ročenku "Praha – Životní prostředí 2003".

Udělena cena za přínos životnímu prostředí

6.6.2008 — Radní pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek předal v rezidenci primátora cenu Josefa Vavrouška udělovanou za konkrétní aktivity ve prospěch životního prostředí. Nositeli tohoto prestižního ocenění za rok 2007 se stali: in memoriam Ivan Dejmal za celoživotní dílo a Miroslav Janík za celoživotní přístup k ochraně přírody jako samozřejmé součásti plnohodnotného života na Valašku a jinde.

ENVIS - nový internetový informační servis o životním prostředí v Praze byl oceněn v mezinárodní soutěži

20.6.2003 — Informační servis o životním prostředí v Praze (ENVIS) https://envis.praha.eu/ se v soutěži o nejlepší webovské stránky o stavu životního prostředí v zemích střední a východní Evropy, vč. zemí bývalého Sovětského svazu, umístil na 3. místě. Soutěž byla vyhlášena v rámci Programu OSN pro životní prostředí organizací GRID (Global Resources Information Databases) UNEP v norském Arendalu. V soutěži zvítězily webové stránky Tádžikistánu a na 2. místě se umístila prezentace Chorvatska. Výsledky soutěže byly vyhlášeny na Konferenci ministrů životního prostředí v Kijevě "Životní prostředí pro Evropu" na konci května tohoto roku.

Výsledky grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2010

18.5.2010 — Rada hl. m. Prahy odsouhlasila na svém dnešním zasedání návrh předkládaný radním Vladislavem Marečkem na přidělení grantů v oblasti životního prostředí na základě doporučení grantové komise. Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí pro rok 2010 bylo vyhlášeno 8. prosince 2009 a pro letošní rok byly na tyto účely vyčleněny finanční prostředky ve výši 9,8 milionů korun.

Rekonstrukce Stodoly v Toulcově dvoře

20.4.2004 — Pražští radní schválili smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí na přestavbu objektu v Toulcově dvoře. Fond životního prostředí poskytne v letošním roce na opravy Stodoly přes 14,5 milionů korun.

Orgány ochrany životního prostředí obecně

13.1.2014 — Politiku ochrany životního prostředí (environmentální politiku) prosazují na základě zákonem stanovené působnosti orgány veřejné správy. Působí jak na ústřední, tak místní úrovni veřejné správy, a to v rámci státní správy nebo samosprávy.