Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Radní navštívil Ekofestival

5.6.2008 — U příležitosti Světového dne životního prostředí pořádala dnes asociace ekologických organizací Zelený kruh v Praze na náměstí Míru již třetí ročník Ekofestivalu. Jedním z hostů byl i radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek. Festival podpořili Hlavní město Praha, MČ Praha 2 a CENIA - česká informační agentura životního prostředí.

Výsledky grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2010

18.5.2010 — Rada hl. m. Prahy odsouhlasila na svém dnešním zasedání návrh předkládaný radním Vladislavem Marečkem na přidělení grantů v oblasti životního prostředí na základě doporučení grantové komise. Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí pro rok 2010 bylo vyhlášeno 8. prosince 2009 a pro letošní rok byly na tyto účely vyčleněny finanční prostředky ve výši 9,8 milionů korun.

Rozhovor s Janou Plamínkovou

16.2.2017 — ČRo Region, Středočeský kraj | 16.2.2017 | 15:08 | Pořad: K věci | Téma: Volené orgány - Rada - Jana Plamínková

Praha patří k evropské špičce v oblasti zpracování informací o životním prostředí s využitím moderních technologií

26.3.2009 — Hlavní město Praha se jako partner účastní evropské konference Towards eEnvironment, která se koná v Praze ve dnech 25.–27. března v rámci předsednictví České republiky v Radě EU. Na konferenci si 350 odborníků ze všech evropských zemí spolu s představiteli Evropské komise vyměňuje zkušenosti s využitím informačních a komunikačních technologií při efektivní péči o životní prostředí a informování veřejnosti. Praha má v tomto kontextu rozhodně co nabídnout.

Informace o životním prostředí v Praze na novém CD

20.6.2003 — Nejnovějším produktem s informacemi o životním prostředí v Praze je CD Praha Životní prostředí 5, který vydal Magistrát hl. m. Prahy jako výstup z Informačního systému o životním prostředí v Praze. CD navazuje na dlouholetou řadu tištěných publikací (ročenek), ediční řadu předchozích čtyř CD a na informace poskytované na webových stránkách města.

Praha 1 se chystá vybudovat nové podzemní kontejnery

15.6.2010 — Městská část Praha 1 dnes od Rady hl. m. Prahy dostala formální souhlas k podání žádosti na Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na rok 2010 ve výši 6 839,1 tis. Kč. Jedná se o oblast podpory 4. 1. Zkvalitnění nakládání s odpady. MĆ chce získané peníze použít na financování projektu „Výstavba podzemních kontejnerů“.

Informace o posouzení vlivů koncepce na životní prostředí

15.9.2016 — Posouzení ÚEK dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – proces SEA

Praha se zúčastní soutěže o evropské zelené město

2.9.2008 — Rada hlavního města dnes schválila návrh na účast Prahy v mezinárodní soutěži Evropské zelené město. Tato soutěž je určena pro velká evropská města, která mají více než 200 tisíc obyvatel. Jejím cílem je ocenit města aktivní v systematickém přístupu k péči o životní prostředí a přispět k výměně zkušeností a propagaci příkladů dobré praxe.

Hostem je náměstek primátora pro oblast infrastruktury a životního prostředí Jiří Nouza

20.11.2013 — ČRo Regina | 20.11.2013 | 13:14 | Pořad: Třináctka | Téma: Volené orgány - Rada - Jiří Nouza